Zápisy do prvních tříd

Jako každý rok, tak i letos se konají na většině základních škol zápisy do prvních tříd pro školní rok 2019/2020.  Školní lavice 1. tříd by se letos měly rozrůst zhruba o 100 tisíc dětí narozených v roce 2013 a dětí narozených v roce 2014, kterým byl doporučen odklad školní docházky.

Malý školák | Foto: Shutterstock
Malý školák | Foto: Shutterstock

Pro mnoho rodičů nastává období, kde se musejí rozhodnout na jakou základní školu svojí malou ratolest umístí. Stát se prvňáčkem je pro dítě i rodiče velkým krokem do života, a proto nikdo nechce podcenit svoje důležité rozhodnutí.Jak vybrat správnou školu

Výběr školy je velice individuální záležitostí. Pro některé rodiče jsou důležité reference školy, šikana a na druhé straně úspěch dětí v přijímacích zkouškách na střední školy a gymnázia. Pro další rodiče je vodítkem zaměření školy na specifickou oblast, jakou může být sport, jazyky nebo matematika. Poslední skupina může preferovat Montessori školy.

Nicméně důležitým vodítkem je vždy samotné dítě, které bude do školy chodit.  Dítě se v ní musí cítit dobře, bez stresu, dělat i co ho baví. Jednoduše řečeno: „chodí do školy rádo“.

Každý budoucí prvňáček patří svým trvalým bydlištěm pod spádovou oblast konkrétní školy, která je stanovena obecně závaznou vyhláškou o školských obvodech. Samozřejmě je možné se přihlásit k zápisu i do obvodu mimo spádovou oblast, ale zde budou prvně přijímány děti, které do spádové oblasti přímo spadají.

Před samotným zápisem do školy je dobré navštívit i s budoucím prvňáčkem den otevřeních dveří na zvolené škole. Budoucí školák bude vědět, co ho předběžně čeká a až půjdete společně k zápisu, tak i prostředí školy mu nebude úplně cizí.

Tip pro čtení!
Na rozdíl od dětí, které se do školy těší, existuje i skupina dětí, které se bojí chodit do školy. Příčin může být několik. Od šikany, přes nepochopení učiva, personál školy až po závislost na rodičích.

Odklad nástupu na základní školu

Odklad povinné školní docházky se obecně doporučuje dětem narozených od konce léta, a chlapcům narozených od května do konce roku, v roce, kdy dosáhnou věku 6 let.

Mezi časté důvody odkladu docházky patří:

 • Celková nezralost dítěte s důrazem spíše na sociální nezralost.
 • Problémy s mluvením a komunikací (písmenko r a ř, smysl vět, žvatlaní).
 • Zkřížená lateralita
 • Nadměrná nesoustředěnost, nevychovanost, neposlušnost, hyperaktivita.
 • Dítě bez návyků a rituálů.
 • Problémy s určováním tvarů a barev.
 • Narození na podzim (chlapci i dívky).
 • Nesoběstačné dítě.

V posledních letech roste nástup odkladů do škol a aktuálně se pohybuje kolem 22%. V odkladu povinné školní docházky dominují chlapci. O odklad povinné školní docházky mohou žádat rodiče na základě vlastního podnětu či na doporučení školky prostřednictvím pedagogicko-psychologické poradny nebo pediatra.Co by měl budoucí prvňáček zvládnout

Obecné požadavky u většiny škol se většinou neliší. Nicméně u soukromých základních škol, popřípadě specializovaných škol mohou být požadavky rozšířeny dle profilu školy. O těchto skutečnostech by měla škola informovat, alespoň na webových stránkách školy.

 • Dítě by mělo zvládat ranní rituály.
 • Dítě si samo umí ukládat věci na své místo.
 • Dítě umí komunikovat s dospělými, pozdraví a neskáče do řeči.
 • Dítě vyžaduje logické odpovědi.
 • Dítě pracuje automaticky bez povelů.
 • Dítě si pamatuje pohádky, příběhy a situace.
 • Dítě zvládá domácí povinnosti, chápe co je jeho činnost.
 • Dítě se samo připraví večer do postele.
 • Dítě rozpozná tvary, barvy, zvířata, rostliny.
 • Dítě se umí samo podepsat (jméno a příjmení).
 • Dítě zná adresu svého bydliště.
 • Dítě zná jména svých rodičů a jejich povolání.
 • Dítě si umí zavázat samo tkaničku u bot.
 • Dítě umí počítat do 10 a pracovat s čísly (např. pozná 5 jablek).


Co si vzít s sebou k zápisu do školy

Kromě dobré nálady, budete potřebovat rodný list dítěte, občanský průkaz zákonného zástupce, doklady o povolení k trvalému (dlouhodobému) pobytu, pokud je rodič občan státu mimo EU.

O přijetí do vybrané školy rozhoduje ředitel nebo ředitelka. Proti rozhodnutí je možné se odvolat ke krajskému úřadu prostřednictvím ředitelství školy, kde nebylo dané žádosti vyhověno.