Připravte se na pubertu. První kurz přežití

Puberta je překotným obdobím v životě, kdy se dítě mění fyzickým i psychickým vyzráváním v dospělého člověka. Jde o složitý proces změn tělesné struktury těla, mozku, ale i mnoha orgánů v těle, včetně pohlavních orgánů. Tyto změny bývají doprovázeny bouřlivými hormonálními změnami, nevyrovnanými citovými projevy a vyvolávají mnoho starostí rodičů. Co se týče psychických změn, je období puberty tím nejzranitelnějším a nejcitlivějším obdobím v životě člověka.

Puberta náročné období pro rodiče i děti | Foto: Shutterstock
Puberta náročné období pro rodiče i děti | Foto: Shutterstock

Dnešní děti dospívají dříve

Věk, kdy dochází k pubertě, se zkracuje. Zatímco naši prarodiče zažívali nástup puberty až kolem patnáctin, u dnešních dětí je to již kolem 10 let. Čím je brzký nástup puberty způsoben, není zcela jasné. Stále více se dnes dostává do popředí teorie o vlivu hormonů v masných a živočišných výrobcích, jejichž konzumací se mění hormonální rovnováha v těle. Další možností, která se podbízí, je vliv a psychický tlak dnešního přetechnizovaného světa, ovlivněného informacemi z médií a internetu. Děti jsou dříve samostatnější, svobodnější a psychicky vyzrálejší než jejich prarodiče. Moderní doba a svobodomyslnější způsoby výchovy bohužel děti okrádá o bezstarostné roky dětství.Jak puberta mění psychiku teenagera

Děti touží po osamostatnění, uvědomují si svoji vlastní osobnost a to v nich vyvolává útok na veškeré autority, včetně rodičů. Hledají sebe sama, svoji vlastní identitu bez rodičovského vlivu.  Začínají mít zájem o druhé pohlaví, poznávají první lásky a zklamání. Tříbí se pevná přátelství, navazují se nové kontakty. Často zraňují rodiče, cítí se nepochopeni, prosazují vlastní vůli a prochází nevyrovnanými změnami nálad.

Jak pomoci dítěti přežít pubertu?

Období puberty je především období vzpoury a vzdoru. Dítě si hledá své místo ve společnosti. Rodič by mu měl být nápomocen citlivě a bezpečně přejít tímto obdobím a poukazovat na nástrahy a omezení na jejich cestě k osamostatnění.

Puberta u dívek

Dívky se touží líbit. Dbají přehnaně o svůj vzhled, šatník ale i stravu. Experimentují s vlasy, malují se a napodobují své vzory. Často jsou zklamané ze svého vzhledu a bývají z toho nešťastné. Zažívají první lásky a vztah k budoucímu příteli za čas převýší citový vztah k rodičům.

Puberta u chlapců

Bývá dlouhodobější záležitostí než u dívek a nastává v průměru kolem dvanácti let. Puberta u chlapců se vyznačuje velkým růstem těla, chlapci bývají samá ruka a noha a mění se jim hlas. Důležité je pro ně přátelství. S postupem času dochází k navazování partnerských vztahů.

Jak pochopit dospívajícího

Dítě se chce prosadit, najít svoji cestu v životě. Je to jeho zdravý vývoj, který si prosazuje rebelií a vzdorem. Úloha rodiče je pochopit jeho vzdor a pomoci mu dospět a osamostatnit se. Rodiče by měli přijmout fakt, že pokud nechtějí mít stále své malé dítě, musí ho nechat vyrůst a psychicky dozrát v dospělého a zodpovědného člověka, čímž by se měli vzdát kontroly nad jeho každodenními věcmi. Rodičovský strach způsobený obavou o vzdálenou budoucnost potomka, přebírání zodpovědnosti za jeho rozhodnutí, mnohdy zastaví růst a dozrání dítěte v dospělou psychicky vyzrálou osobnost člověka.Lidé, kteří zažili v pubertě svobodu volby se všemi často i negativními důsledky jsou v životě často vyzrálejší, rozhodnější a mnohdy i úspěšnější a umí se daleko snáz poprat s různými životními nástrahami.

Jak přežít pubertu svého dítěte?

  • Zachovejte klid a pevné nervy.
  • Nevěřte mu, že jste ti nejhorší rodiče na světě.
  • Stanovte jasná pravidla, která musí i nadále dodržovat.
  • Buďte trpěliví, snášejte výčitky potomka s nadhledem, zavzpomínejte si na vaši vlastní pubertu.
  • Pokud nepřiměřeně zakřičíte, nebo emočně nepřiměřeně vybuchnete, neváhejte se mu omluvit.
  • Respektujte jeho vlastní soukromí a prostor.
  • Buďte připraveni vyslechnout si jeho názory.
  • Buďte připraveni mu kdykoliv pomoci, pokud vás o to požádá.
  • Neustále ho nekontrolujte. Dopřejte mu volnost, pokud ale poznáte rizikové chování, zbystřete.

Rodičové, neberte slova a výtky svých dospívajících dětí příliš vážně, puberťáci často mluví jinak, než myslí!