Termín porodu

Termín porodu je tou nejdůležitější informací, hned po zjištění těhotenství. A to nejen pro budoucí maminku, ale také pro lékaře. Od stanoveného data porodu se odvíjí plánování jednotlivých vyšetření. A celkově se posuzuje vývoj a prosperita těhotenství. Podle zejména ultrazvukových vyšetření plodu, je pak zase naopak možné upřesňovat termín porodu.

Menstruační kalendář | Foto: Shutterstock
Termín porodu | Foto: Shutterstock

Nejpřesnější výpočet termínu porodu

Nejpřesněji lze datum porodu stanovit ultrazvukem. Základní hodnotou je délka plodu. V prvním trimestru miminko roste velmi rychle, ale zpočátku se minimálně pohybuje, což umožní nejpřesněji měření. Velikost plodu v prvním trimestru, se mění každý den. Výchozím parametrem je délka plodu v milimetrech, měřená od temene ke kostrči. Ultrazvuk poskytne i další údaje, které pomohou stanovit termín porodu. Ten by měl být stanoven nejpozději do konce prvního trimestru a zapsán do těhotenské průkazky.Druhou možností pro poměrně přesné stanovení termínu, je výpočet podle data poslední menstruace. V tomto případě dospějeme k datu porodu tak, že k prvnímu dni poslední menstruace přičteme 280 dnů. Neboli k datu menstruace přičteme rok, odečteme 3 měsíce a přičteme 7 dní. Tato metoda je zcela spolehlivá. Ale jen v případě, že žena měla nejméně po dobu jednoho roku před otěhotněním pravidelný cyklus.

Pomocné metody pro výpočet termínu porodu

Pro výpočet termínu existují i další metody, které jsou ale pouze pomocné a málo spolehlivé. Především proto, že datum rozhodné pro výpočet, může být snadno nepřesné. Rozhodným dnem může být ovulace, přesný den početí nebo první pohyby miminka. Z těchto možností se i lékaři nejvíce zajímají o datum prvních pohybů. Tento údaj má však důležitý význam i z jiných důvodů. Pro výpočet termínu z něj nelze spolehlivě vycházet. Protože žena nemusí pohyby na samém počátku zaznamenat nebo je špatně identifikuje. První pohyby snáze rozpozná žena, která už rodila. I termín podle oplodňující soulože může být snadno nepřesný. Ale je mnoho žen, které tvrdí, že oplození dokonce intuitivně a naprosto neomylně poznaly. Lékaři však spíš mívají tendenci, nebrat tento údaj příliš vážně. Pokud je si žena datem početí ale opravdu jistá, pak se k tomuto datu přičte 267 dnů.Každý výpočet se může mýlit

Praxe ukazuje, že jen 5 % žen porodí ve stanoveném termínu. Stejně tak i řada přenášených těhotenství ve skutečnosti zřejmě znamená jen nepřesné stanovení porodu. Protože mnohdy přenášení novorozenci žádné známky po-termínového těhotenství nenesou. Nejpřesnější výpočet termínu se stanovuje ultrazvukovým vyšetřením ve 13. týdnu. I při tomto vyšetření může někdy dojít k nepřesnostem. Záleží na kvalitě přístroje i na samotném lékaři. Při pochybnostech si žena může nechat výsledky vyšetření ověřit na specializovaném pracovišti. Tyto služby jsou obvykle placené.

Nervozitě se kolem termínu porodu tak jako tak zcela vyhnout nelze. Protože běžně se rodí děti před i po termínu. A dva týdny oběma směry jsou v toleranci. Nezbývá než se na den D připravit s předstihem, ale zároveň se obrnit trpělivostí. Ke konci těhotenství může na blížící se porod upozornit stav a délka děložního čípku. Čím je čípek kratší, tím blíže je porod. Je-li jeho délka 30 mm, porod se ještě nechystá. Při délce 5 mm, se miminko obvykle narodí do jednoho týdne.