Předčasný porod

Počet předčasně narozených dětí u nás roste. Aktuálně se narodí nedonošených asi 8 % novorozenců. Na stoupající tendenci má vliv více faktorů. Mezi ně patří zřejmě i zvyšující se věk rodiček a asistovaná reprodukce, která s sebou nese nárůst vícečetných těhotenství.

Miminko v inkubátoru
Miminko v inkubátoru | Foto: Shutterstock

Kdy jde o předčasný porod

Každý porod před ukončeným 37. týdnem těhotenství, je považován za předčasný porod. Hranice životaschopnosti plodu je u nás stanovena na ukončený 24. týden těhotenství a porodní hmotnost 500 g. Tato hranice je možná proto, že od tohoto týdne je miminko už zcela vyvinuté a dále už jen roste. Problém je ale v nezralosti životně důležitých orgánů. Především pak plic. Protože plíce dozrávají jako poslední. Nedonošená miminka se dělí podle zralosti, tedy dosaženého týdne těhotenství a podle porodní váhy takto:

  • 24.-28. týden Extrémní nezralost
  • 28.-30. týden Těžká nezralost
  • 31.-33. týden Střední nezralost
  • 33.-36. týden Lehká nezralost


Za extrémně nízkou se považuje váha pod 1000 g. Pod 1500 g jde o velmi nízkou porodní hmotnost a za nízkou se považuje tehdy, je-li nižší než 2500 g.

Rozhodující je však dosažený týden těhotenství, nikoli váha miminka. V termínu od 24. týdne se považuje dítě za životaschopné a je učiněno vše pro jeho záchranu.

Příčiny a rizikové faktory

Důvodů předčasného porodu může být velmi mnoho. Mimo výše uvedených jsou to i ty notoricky známé, jako je požívání alkoholu, kouření a celkově špatný životní styl. Existuje ale i řada faktorů, které maminka svým chováním neovlivní. Jsou to různé abnormality dělohy, poruchy placenty, neléčené infekce uvnitř těla, vážná nemoc ženy, vysoký krevní tlak či vývojová vada dítěte. Zvýšené riziko předčasného porodu mají i velmi drobné maminky s nízkou hmotností. Stejné riziko však představuje i pravý opak. Tedy extrémní nárůst váhy.Bohužel ani při dnešních možnostech medicíny, se někdy nepodaří objasnit zcela konkrétní příčinu, proč k předčasnému porodu došlo. Možných důvodů je tolik, že neexistuje jednoznačná prevence. Uvádí se obecné zásady zodpovědného chování v graviditě a doporučený rozestup mezi těhotenstvími alespoň 18 měsíců. Jestliže žena už jednou porodila předčasně, vždy se počítá s možností, že tomu tak bude i u dalšího dítěte.

Jak poznat předčasný porod

Příznaky předčasného porodu jsou vlastně totožné s těmi v termínu. Ale je-li porod ještě daleko, mnoho žen je včas nerozpozná. Protože se jednoduše s porodem zatím nepočítá. Příznakem jsou samozřejmě pravidelné kontrakce ve zkracujícím se intervalu, které sílí. Podobné kontrakcím jsou pocitově i poslíčky. Ty ale na rozdíl od skutečných kontrakcí postupně polevují a mizí. Jsou zatím pouhým nácvikem těla na porod, takže se nechají zahnat třeba změnou polohy.Tak jako při porodu v termínu může žena pociťovat silný tlak v pánvi a křížové bolesti. Může dojít ke krvácení i odtoku plodové vody. Při těchto příznacích je třeba co nejdříve dorazit do porodnice. U předčasného porodu se hraje o čas ještě více než u porodu v termínu.

Péče o nedonošené děti

Po porodu je nedonošené dítě v péči lékařů-neonatologů umístěno do inkubátoru, kde se snaží dohnat vše, co v mámině bříšku nestihlo. Především musí umět samo spolehlivě dýchat, přijímat potravu a nabrat alespoň minimální přípustnou váhu pro propuštění domů. Nebezpečím pro předčasně narozené je také jejich minimální odolnost vůči infekcím a velmi nezralý imunitní systém. I proto musí tyto děti zůstávat déle v porodnici ve sterilním prostředí. Lékařská péče není zaměřena na pouhou adaptaci a přežití dítěte, ale také se snaží minimalizovat možné následky předčasného příchodu na svět. Přes veškerou snahu si některé extrémně nedonošené děti ale trvalé následky do života nesou.