Jak vyvolat porod

Jste těhotná už devět měsíců, nohy otékají, kvůli nadměrnému břichu se cítíte fyzicky omezená a nepřitažlivá, ale děťátku se stále nechce ven na tento svět. Co s tím?

Vyvolání porodu | Foto: Shutterstock
Vyvolání porodu | Foto: Shutterstock

Uměle vyvolaný porod

Existuje indukovaný, nebo-li uměle vyvolaný porod. Ten je indikován tehdy, když se dítě přenáší déle než zhruba 12 dní po vypočítaném termínu porodu nebo v případě zjištěného ohrožení zdraví matky či dítěte. Není třeba mít z tohoto zákroku strach, nejde o nic drastického. Mechanicky nebo farmakologicky se uměle protrhne plodový obal, odteče plodová voda a řízený porod pod lékařským dozorem může začít. Vyvolání takového porodu je vždy lékaři pečlivě zváženo s ohledem na možná rizika a všechny tyto okolnosti by vám měl lékař podrobně vysvětlit. Na základě vyšetření by pak měl lékař rodičce vysvětlit postup a zvolenou metodu indukovaného porodu. Ve vyspělých zemích počet takovýchto porodů v posledních letech přibývá, i když přirozené formy porodů stále převažují. V České republice tímto způsobem rodí přibližně 10% maminek. Pravidelné dodržování těhotenských kontrol u gynekologa má proto svůj důležitý význam a není radno ho podceňovat.Pojďme si podrobněji nastínit umělé vyvolání porodu. Přirozený porod je spuštěn hormonálními signály z vyvinutého plodu. Nejčastější příčinou umělého porodu je přenášení plodu, nebo zvýšení krevního tlaku u matky. Traduje se, že nejčastěji přenášejí plod ženy obézní.

Pojem indukovaný porod znamená umělé vyvolání děložní činnosti za účelem ukončení gravidity.

Jde o preventivní metodu. Kromě naléhavých případů se rozhodnutí o umělém porodu činí 24 hodin předem a indikuje se tak, aby započal ráno. Stav miminka i matky je v průběhu takového porodu sledován na lékařských přístrojích. Forma vyvolání porodu může být mechanická, nebo farmakologická. Mechanických metod je více druhů. Většinou jde o cílené odloupnutí nebo protržení vaku blan. Často se při umělém otevření blan podává rodičce potřebný hormon, který napomáhá stahům dělohy. Farmakologická metoda znamená aplikaci příslušného léku do organismu rodičky. Naprostá většina těchto porodů končí úspěšně a díky této dnes již běžné metodě se může mnoho maminek radovat ze zdravého děťátka.
Nepleťme si výše popsaný porod s porodem programovaným, který se obvykle provádí na základě žádosti matky.

Programovaný porod

Znamená umělé vyvolání děložní činnosti za účelem ukončení zcela normální gravidity tak, aby porod proběhl za ideálních podmínek pro matku a novorozence a ve správně stanoveném termínu, tzn. ve 39. až 41. týdnu těhotenství. Po splnění podmínek programovaného porodu je s rodičkou domluven příslušný termín nástupu do porodnice a za stálého monitorování je porod vyvolán. Termín nástupu do porodnice bývá plánován na některé ráno pracovního dne v týdnu. Mezi hlavní výhody takového porodu patří odbourání stresového očekávání dané chvíle a případný předem zajištěný transport do porodnice v danou dobu. Matka včetně celé rodiny má možnost perfektně si předem připravit domácnost a vše dle potřeby zorganizovat. Je dokonale připravena i po psychické stránce. Stejně tak personál nemocnice má předem připravené vybavení i odborníky. Většina rodiček se však přiklání k respektování přirozených signálů života.Je možné si porod vyvolat sama?

Mnoho nastávajících maminek se nemůže dočkat konce těhotenství. Připadá jim, že čas s velkým břichem se vleče pomalu, že jsou již dlouho izolované od různých aktivit a těší se na první okamžiky s děťátkem. Pokud začínají dítě přenášet, přemýšlejí o metodě, jak porod přirozeně vyvolat. Na tzv. babské rady je třeba dát velký pozor, abyste miminku či sobě neublížila. Ale nějaké drobné šetrné popostrčení, aby se mimčo vydalo na cestu do světa, lze vyzkoušet. A jaké rady mezi ženami na toto téma nejčastěji kolují? Na příklad se doporučuje velký úklid či namáhavější procházka. Dalším z možných triků je přiměřeně horká koupel a prohřátí těla.

Příjemnějším způsobem je sex, masáž bradavek a masáž hráze. Traduje se informace, že mužské sperma obsahuje hormon, který napomáhá kontrakcím. Mohou zafungovat také některé druhy bylinek (nejvíce se mluví o maliníku, pupalkovém oleji, atd.), jejichž seznam naleznete na internetu, pozor však na jejich množství. Jsou ženy, které jsou ochotny vyzkoušet cokoliv samy. Převaha žen však spoléhá na odbornou lékařskou radu a pomoc, což je rozumné.

Závěrem je dobré si uvědomit, že přirozené procesy u zdravých žen by měly mít vždy přednost. Pokud příroda selže, je nejvhodnější zkonzultovat vše s lékařem. Nakonec přijde okamžik, že svoje miminko přivítáte s radostí na tomto světě a v horizontu celého života budete na období těhotenství vzpomínat jako na krátkou časovou epizodu.