Epidurál při porodu

Blíží se čas, kdy se miminko začne hlásit k cestě na svět. Maminku čeká porod. Logicky se dostavují obavy, jak porod zvládne. S porodem jsou spojeny porodní bolesti. Každá žena je jinak disponovaná bolest snášet. Takzvaný práh bolesti míváme rozdílný. Je proto potřebné a jistě i rozumné, aby si nastávající maminka už předem promyslela, jak nejlépe se chce s očekávanými porodními bolestmi vyrovnat. Každá žena se může rozhodnout, zvolí-li utěšující prostředky na zmírnění bolestí, anebo se raději bez nich obejde. Pokud se po zvážení všech pro i proti přikloní k první variantě, není to rozhodně žádná ostuda, jak se někdy nastávající maminky obávají. Této nabízené možnosti využívá mnoho žen.

Epidurální obstřik | Foto: Shutterstock
Epidurální obstřik | Foto: Shutterstock

Důvody, proč dát epidurálu zelenou

Aplikace epidurálního anestetika je jednou z možností, jak snížit na minimum porodní bolesti rodící ženy, zmírnit její případný stres z porodu a účinně přispět k optimálnímu fungování svalů pánevního dna. Uvádí se, že epidurál nikterak nezatěžuje nastávající maminku ani její nenarozené dítě. Z tohoto důvodu je považován většinou lékařů za šťastnou volbu, která je pro nastávající maminku maximálně prospěšná.

Odborníci se shodují v tom, že používaná epidurální analgezie při porodu vykazuje v současné době velmi vysokou efektivnost. Z toho důvodu jí využívá stále více žen, obvykle se uvádí přibližně třetina rodiček. Účinky epidurálu spočívají v tom, že dočasně znecitliví nervová zakončení, nervy vedoucí z míchy do oblasti břišní.Epidurální anestetikum začíná působit přibližně po dvaceti minutách poté, co bylo ženě aplikováno. Aplikace se provádí speciálním vpichem do dolní části zad, mezi obratle páteře. Anestetikum se doplňuje dle momentální potřeby. Účinky slábnou obvykle asi po dvou hodinách, proto je nutné správně odhadnout dobu, kterou pro aplikaci nejlépe zvolit. Je potřeba, aby k odeznění účinků došlo do začátku druhé porodní doby. To je velmi důležité proto, aby samotný porod miminka mohl proběhnout dostatečně rychle, pokud možno bez nutnosti nastřižení hráze i bez potřeby použít kleště. Epidurál rodící ženu v současné době většinou nijak výrazně neomezuje, a to ani v pohybu.

Po aplikaci epidurálu žena vnímá celý průběh porodu. A protože není porod provázen bolestí, může se lépe soustředit na jeho optimální zvládnutí, na pokyny porodníka i ostatního zdravotnického personálu. A to je předpoklad k tomu, aby celý porod proběhl co nejšetrněji k ní i k miminku.

V některých případech lékař ženě epidurální analgezii jednoznačně sám doporučí, a to tehdy, trpí-li žena cukrovkou, epilepsií, nemocemi srdce, cév nebo je evidentně ohrožena nadměrným fyzickým i psychickým vyčerpáním. Uvádí se, že dále lékaři doporučují epidurál nejčastěji při porodech předčasných nebo naopak opožděných či jako pomocný prostředek v případě přirozeného porodu dvojčat.

Odborníci shodně zastávají názor, že lze provést epidurální analgezii prakticky ve všech případech, dovoluje-li to zdravotní stav ženy i aktuálně probíhající porodní situace. Dle vyjádření lékařů nepůsobí nikterak na nenarozené dítě, miminko její účinky nepociťuje, a ženě přináší žádoucí úlevu od porodních bolestí, které při správné aplikaci prakticky mizí.Je potřeba ovšem také vědět, že se nezřídka v praxi stává, že už je na aplikaci epidurálu pozdě. A jindy je nutné s aplikací nějakou dobu vyčkávat. Konečné rozhodnutí je vždy odpovědností lékařů, nelze se určitě řídit přáním nastávající maminky v situaci, kterou vyhodnotí lékař pro použití jako nevhodnou.

Možné nežádoucí projevy spojené s aplikací epidurálu

Aplikaci epidurálu mohou provázet i dočasné negativní projevy. V některých případech žena pociťuje bolesti hlavy, celkovou slabost nebo tíhu v nohách, anebo může dočasně trpět potížemi s močením nebo třesem. Tento možný, ale předem neodhadnutelný, stav epidurálem navozený následně po několika hodinách zcela odeznívá.

Jsou pochopitelně i případy, kdy se z ohledu na ženu nebo dítě aplikace epidurálu nedoporučuje. Jedná se zejména o zdravotní omezení související s poruchou srážlivosti krve, s výraznou obezitou matky, se vzniklou infekcí v místě vpichu. Epidurál se nedoporučuje ani při deformaci bederní páteře, projevech alergie při použití místních anestetik nebo při krvácení neznámého původu. Dalšími důvody, proč epidurál nepoužít, bývá předčasné odlučování placenty, překotný porod nebo když miminko prokazatelně nemá dostatek kyslíku. Epidurál se nezavádí ani tehdy, rozhodne-li se žena pro porod do vody; v tomto případě by bylo místo vpichu výrazně ohroženo vznikem infekce.

Jaké shrnutí tedy z výše uvedených skutečností a souvislostí vyplývá, uvažuje-li nastávající maminka vážně o epidurální analgezii?

Jak zní rada lékařů?

Epidurál bývá ženám většinou odborníků jednoznačně doporučován, za předpokladu dodržení uvedených podmínek a zásad. Velká část lékařů se k použití epidurální analgezie přiklání z důvodu praxí mnohokrát a jednoznačně prokázaných, od bolesti výrazně ulevujících, účinků.A s čím není třeba lámat si hlavu?

Někdy se uvádí, že může žena následně po porodu prožívat pocity zahanbení až méněcennosti, a to právě v souvislosti s epidurální analgezií. Ve všeobecném povědomí totiž dlouhodobě přetrvává představa, jak naše prababičky rodily v bolestech, pokorně a s bezmeznou mateřskou láskou i oddaností třeba i své v pořadí už desáté dítě. Proto někdy žena, která se rozhodla čelit bolestem epidurálem, může tuto situaci následně vyhodnotit jako vlastní neobhajitelné selhání. Tyto úvahy jsou zcela neopodstatněné a psychice maminky určitě neprospívají. V této souvislosti je důležité uvědomit si, že i v době dávno minulé se hledaly, nacházely a také uplatňovaly způsoby, jak ženě v její těžké hodince účinně ulevit. Samozřejmě, že ne všechny pokusy kýžený výsledek přinášely. Ovšem ani tenkrát nevedlo nastávající maminky nic k tomu, aby se možné úlevy od bolesti z důvodu studu nebo pocitu provinění vzdaly. A s tímto vědomím je tedy dnes rozumné a nutné přistupovat k rozhodnutí, nechat si či nikoliv při porodu svého miminka aplikovat epidurál.