České a zahraniční porodnice

Ačkoli mají české porodnice ve srovnání s ostatními zeměmi celkově lehce nadprůměrnou úroveň, mnohé maminky si stěžují, a je stále, co zlepšovat. V některých zahraničních porodnicích nalézáme pro matky kvalitnější zázemí a lepší služby, jiné naopak na české porodnice ani nedosahují. V čem jsou tedy zahraniční porodnice lepší než české a v jakých konkrétních zemích? Mají české porodnice něco, co zahraniční ne?

Porodní péče | Foto: Shutterstock

Česká republika

Co se týče porodnic a porodů, udělalo české zdravotnictví v posledních letech velký krok dopředu. Matky již nemusí rodit pouze v jedné poloze, mohou rodit do vody, nemusí povinně podstupovat nastřihávání hráze a klystýr a také možnosti při vybírání léků ulevujících při porodu od bolesti se rozšířily.Porodníci a porodní asistentky musí mít řádné znalosti a vzdělání. V tom všem české porodnictví pokročilo. Stále jsou zde však oblasti, které se matkám jeví jako nedostačující. Problémy spatřují zejména v neosobním a nadřazeném chování porodníků či asistentek, nedostatečném informování rodičky a v malé psychické podpoře ženy během porodu. Znamená to tedy, že by měli čeští porodníci více pamatovat na osobní faktor a pohodlí rodící ženy. V této oblasti Česká republika oproti některým zahraničním zemím opravdu zaostává.

Například ve Francii a Velké Británii kladou velký důraz na spokojenost matky s porodnicí a zdravotním personálem. Často jsou za tímto účelem najímány porodní asistentky, které se o matku starají již v těhotenství, u porodu i po porodu.

V Německu se může žena dokonce rozhodnout, že ji bude rodit pouze její porodní asistentka, nikoliv cizí doktor. Dále u nás není možné rodit císařským řezem na vlastní přání rodičky, tedy bez zdravotních komplikací. Přitom spousta matek chce rodit císařským řezem kvůli psychickým problémům spojeným s klasickým porodem. V těchto případech se nejedná pouze o velký strach, ale také o úzkosti až deprese z nastávajícího porodu, což může mít po porodu dlouhodobé negativní následky jak pro matku, tak pro dítě. V zahraničí je dále také možné, aby porody do vody vedly samostatně porodní asistentky. V Česku musí porod do vody vést buď lékaři, nebo porodní asistentky pod dohledem lékařů.Zlaté Německo?

Nejedna maminka již jistě slyšela chválu na německé porodnice a zvažovala v nich rodit. V Německu je kladen velký důraz na předporodní péči a přípravu na porod, která je u nás nedostačující. Porodní asistentka, která je hrazena pojišťovnou, radí matce ohledně porodu, kojení a další péče o dítě. Žena si může sama určit, kdo přesně u porodu bude přítomen. Nikdo jiný do jejího pokoje nevstoupí. Dále se můžete v německých nemocnicích samy rozhodnout, zda budete rodit přirozeně nebo císařským řezem. Právě z tohoto důvodu hodně žen německou nemocnici volí. V Německu je také běžně praktikována metoda skin to skin i po císařském řezu, což se v České republice téměř vůbec nedělá. Porodní asistentky v Německu navíc pečují o dítě a matku i v období šestinedělí.

Německé nemocnice ale nejsou jediné, které se od těch českých liší. V Británii a Kanadě je například zcela běžně žena propuštěna z porodnice domů už za šest hodin po porodu. Samozřejmě pokud nemají žádné zdravotní komplikace. To je dobré především pro maminky, které nechtějí zůstávat v (pro mnohé depresivním) nemocničním prostředí přes noc. U nás se stále dodržuje pravidlo tří dnů, během kterých provádí lékaři dítěti různá vyšetření a očkování.

V zahraniční však na tato vyšetření dochází matka s dítětem později z domu. Zajímavé dále na Británii je, že bezprostředně ani později po porodu nebývá obvykle měřena délka dítěte. Miminko je pouze zváženo. Rozhodnete-li se rodit v Itálii, může vás příjemně připravit vybavenost tamějších pokojů. Naleznete v nich například i vanu, křeslo a spoustu skříní. Italské porodní asistentky navíc navštěvují speciální psychologická školení, která jim pomáhají lépe se vcítit do rodičky během porodu. Nepříjemným zjištěním se naopak může stát fakt, že v Itálii není časté podávat rodícím ženám epidurál a další analgetika. Slovenské porodnice využívají téměř stejného systému jako porodnice české. Vyznačují se podobnými možnosti, vybaveností pokojů, kvalitou i přístupem lékařů.Některé maminky se také pro porodnice rozhodují podle finanční zátěže. Rodit v zahraničí totiž nemusí být levnou záležitostí, zvláště pokud toužíte po Německu či Británii. Pokud tedy zvažujete porod v zahraničí, je dobré zjistit si, zda vám ho zdravotní pojišťovna alespoň částečně uhradí.