Porodní plán

Porodní plán je seznam přání rodičky k průběhu porodu. Jde o vstřícný krok porodnic, kdy budoucí matka má právo, ale nikoli povinnost předložit písemně svou představu o tom, jak by měl porod proběhnout.

Porodní plán
Porodní plán | Foto: Shutterstock

Než začnete sepisovat porodní plán

Porodním plánem vlastně ženy volají po co nejpřirozenějším porodu, přestože proběhne v porodnici. V tom je jeho hlavní smysl. I když už i „rutinně“ vedené porody probíhají jinak než dřív, sepsáním vlastních požadavků si žena vlastně řídí porod sama, ale pod náležitým dohledem.Než začnete porodní plán sepisovat, je potřeba se co nejblíže seznámit s porodnicí, s jejími možnostmi a službami. Ať víte co nejvíce o tom, jak tam probíhají porody i bez porodního plánu. Ani dnes všechny porodnice nenabízí všechny možnosti. Ne všude lze například rodit do vody. Proto sbírejte informace s dostatečným předstihem a pokud jste rozhodnutá pro porodní plán, volte porodnici, která může Vaše požadavky splnit.

Schéma porodního plánu

A jak má porodní plán vypadat? Vaše přání by měla být rozdělena do jednotlivých fází porodu. Tedy co si přejete nebo nepřejete v první, druhé a třetí době porodní, po narození dítěte i při pobytu na oddělení šestinedělí. I když každá maminka samozřejmě doufá, že porod bude bezproblémový, může se stát, že se něco pokazí. V porodním plánu proto musí být prostor i pro tuto možnost. Je třeba uvést, s čím souhlasíte nebo nesouhlasíte v případě komplikací. Obvyklý rozsah porodního plánu je jedna stránka. Miminko může mít svou vlastní.

Měla byste mít také předem sepsanou anamnézu. Na poslední chvíli na to nebude čas. Svůj seznam přání proberte s porodní asistentkou v příslušné porodnici. Ona také může během porodu dohlédnout na jeho dodržování. Dohlížející osobou může být také doprovod u porodu. Porodní plán je dobré mít ve více vyhotoveních. Nezapomeňte na datum a podpis.Co si maminky (ne) přejí nejčastěji

Přáním většiny žen je, aby se dítě narodilo co nejpřirozeněji. Tomu odpovídá i porodní plán. To je ostatně jeho smyslem. A co si maminky přejí nejčastěji?

V 1. době porodní si rodičky přejí, nechat nastupujícímu porodu volný průběh a nijak jej neurychlovat. Ať už léky či jiným způsobem. Nepřejí si ani podávání léků proti bolesti. Raději volí alternativní způsoby. Například masáže. Přáním maminek je také možnost využití vany nebo sprchy a co možná největší soukromí.     

Ve 2. době porodní si maminky nejčastěji přejí, aby měly možnost, zvolit si samy polohu pro tlačení, i polohu, ve které miminko porodí. Často se také vyjádří proti preventivnímu nástřihu hráze.

Ve 3. době porodní ženy většinou žádají, aby ani vypuzení placenty nebylo žádným způsobem urychlováno a aby se „porodila“ přirozeně.Pro miminko si maminky přejí to nejlepší především. Proto porodní plán často obsahuje přání, nechat přirozeně dotepat pupečník a zajistit co nejrychleji kontakt s tělem matky. Položení dítěte na břicho a přiložení k prsu. Také je možnost přát si vyšetřit miminko přímo na matčině břiše. Do porodního plánu je možné také uvést, zda si maminka přeje bezprostředně po porodu měřit a vážit nebo koupat dítě.

Pro pobyt na oddělení šestinedělí si maminky samozřejmě přejí, aby především měly miminko stále u sebe, měly veškeré informace o jeho zdravotním stavu a mohly být také přítomny vyšetřením dítěte. Zároveň vyjadřují nesouhlas s dokrmováním miminka bez jejich vědomí. A chtějí vědět o všem, co se s dítětem děje po celou dobu pobytu v porodnici. Často se objevuje v porodním plánu také žádost o nadstandardní pokoj.

Porodní plán je určitou pojistkou splnění představ ženy o průběhu porodu. Pro někoho se může zdát důležitý, někdo ho ale považuje za zbytečnost. Především proto, že většinu nejčastějších současných požadavků rodiček, se porodnice snaží respektovat i bez této listiny