Jak mohou tatínkové ovlivnit svoje děti

Vliv na dítě, jeho chování, myšlení, názory a životní volby, mají v úplné rodině oba rodiče – matka i otec. Leckdo by si mohl myslet, že dítě ovlivní více ten rodič, s kterým tráví potomek více času, nebo ten, ke komu má vztahově blíže. Většinou to bývá matka. Ani to však nemusí být pravda.

Tatínek a malá dcera | Foto: Shutterstock
Tatínek a malá dcera | Foto: Shutterstock

Vliv otce na dítě je také velmi značný, a to ať žije s rodinou či odloučeně, tráví mnoho času v práci či s dítětem, nebo je jeho výchova přísná či rozmazlující. Faktem však je, že vliv otců na syny a dcery je rozdílný.Nepodceňujte tatínky

Během posledních desítek let se utvořil jistý kult mateřství, který tatínkům připisuje ve výchově téměř nulový význam. Otec má spíše rodinu zabezpečit finančně a materiálně. Ať už však chceme nebo ne, otec je při výchově dítěte a formování jeho osobnosti důležitým a nezastupitelným faktorem. Pokud pak tatínek v rodině zcela chybí, zvyšuje se riziko různých nebezpečí v životě potomka. Může se jednat o závislosti, špatný vztah k ostatním mužům, ale i ženám, nejistota a nedůvěra vůči ostatním lidem a také k sobě samému.

Mezinárodní studie prokázaly, že děti vychovávané jen matkou mají horší výsledky ve škole, více zdravotních i psychických problémů a také problémů se zákonem než děti z úplné rodiny. Již od narození totiž potřebují děti oporu a jistotu ve vztazích s blízkými lidmi (rodinou). Pocity lásky, bezpečí, jistoty a důvěry tak potřebují ze strany matky, otce, popř. sourozenců a nejbližších příbuzných.

Tip pro čtení!
Maminky a jejich péče o děti bývá velice náročná. Pokud není žena matka samoživitelka, je dobré zapojit tatínka do péče a mamince odlehčit.

Vztah mezi otcem a dítětem je samozřejmě odlišný od vztahu matka-dítě, ale i od tatínka vyžaduje miminko pozornost, rozpoznání jeho potřeb a následné naplnění. Zda je otec takového vztahu schopen se pak v budoucnosti dítěte projeví. Přístup otce k dítěti také ovlivní rozvoj jeho inteligence. Matky se většinou staví do obranné pozice, jsou na miminko velmi opatrné, nerady s dítětem dělají různé aktivity, které skrývají potenciální riziko bezpečí. Oproti tomu tatínci tyto „dobrodružné“ činnosti přímo vyhledávají, čímž u dítěte podporují jeho zvídavost a odvahu. Tím odchází k rozvoji kognitivních schopností dítěte, inteligence a motivace. Děti (dívky i chlapci), které mají v blízkosti vzor muže, jenž úspěšně funguje mimo domov (v zaměstnání, ve společnosti apod.), dosahují v kariéře lepších výsledků a úspěchů než ty, které tento mužský vzor neměly.Partnerské vztahy

Přítomnosti či nepřítomnost otce v rodině se také u potomka odrazí v mezilidských vztazích, zvláště pak s vrstevníky a partnery. Pro syna je jeho otec symbolem mužnosti a velmi významně se tak podílí na vytváření sexuální role. Jak se bude syn chovat k ženám, jaký bude mít sexuální a partnerský život, zda dosáhne úspěšného manželství či nikoliv, to vše u synů ovlivňuje vzor otce. Pokud ale otec chybí, může se u dítěte vyskytnout citová nezralost, vztahová pasivita a z frustrace i agresivní chování.

I v partnerských vztazích dívek hraje otec důležitou roli. Odmalička si utvářejí představu o mužském a partnerském chování, kterou vidí u otce. Je to také jejich první muž v životě. Nepřítomnost otce tak může zapříčinit nejisté a špatné vztahy s muži, ale také pocity méněcennosti a nedostatečné atraktivity pro opačné pohlaví. Vliv tatínka na dítě se ale ukáže i ve společenském chování. Dokáže potomek snadno navazovat vztahy s ostatními, nebo se projevuje spíše chováním asociálním? Stejně je tomu i v morální oblasti. Dokáže dítě přebrat zodpovědnost za své činy? Má nastolené určité morální zásady, nebo lehce překračuje hranice slušnosti? Děti bez mužského vzoru mívají častěji problémy s kriminalitou, drogami či násilnickým chováním. Otcovská láska a přítomnost je tedy ve výchově dětí důležitým prvkem, který ovlivní nejen povahu dítěte, ale také jeho budoucnost a vztahy.Finanční vlivy

Odchod otce od rodiny znamená snížení finančního příjmu. To však má za následek bydlení v horších čtvrtích s vyšší kriminalitou, omezené možnosti vzdělávání (a poté uplatnění v práci) a kvůli horečně pracující matce také nedostatek času na dítě a výchovu. Znamená to tedy, že pokud by se po odloučení otce od rodiny příjem a sociální zázemí nijak nezměnily, nenastalo by u dítěte problémové chování? Jsou na vině pouze finance, nebo chybějící mužský element? A nejedná se o pouhou úvahu dnešní doby, která mužské roli otců příliš nepřeje?