Jak ušetřit na mateřské

Mateřskou dovolenou mají některé ženy již za sebou, jiné to teprve čeká. Mateřská a rodičovská dovolená v České republice je svoji délkou celkem nadstandardní ve srovnání s jinými zeměmi světa. Matka nebo otec mají možnost trávit příjemné chvíle se svým malým dítětem, mohou se mu věnovat a poskytovat mu láskyplný celodenní servis. Toto období může být pro většinu rodičů v pozitivním smyslu nezapomenutelné, ale mohou se vyskytnout i výrazné problémy. Největším problémem pro některé rodiny bývá finanční situace.

Finanční rezerva | Foto: Shutterstock
Finanční rezerva | Foto: Shutterstock

Finance na mateřské

Výše příjmů v rámci mateřské a rodičovské dovolené není příliš lukrativní. To je také jeden z důvodů, proč mnoho žen v dnešní době odkládá mateřství na pozdější dobu. V naší zemi převažuje tradiční rozdělení partnerských rolí v tom smyslu, že o malé dítě většinou pečuje matka. Pokud má žena partnera, který rodinu dostatečně finančně zabezpečí, pak není problém se založením rodiny a péčí o malé děti. Existují ale rodiny, kde příchod dítěte a následná mateřská dovolená výrazně naruší rodinnou finanční úroveň. Jak si s tím lze poradit?Rodinné hospodaření

Pokud nejsou příjmy rodiny dostatečné, je několik způsobů, jak takovou situaci přijatelně zvládnout. Jako ve všem i zde platí tzv. prevence, což znamená, že na uvedenou životní změnu je dobré se předem připravit. Jsou-li partneři zodpovědní, naplánují si narození potomka v momentě, kdy je jejich finanční situace vhodná pro založení rodiny. Základem je stabilní bydlení a vybavení domácnosti. Je nutné vědět, že alespoň jeden z partnerů bude mít určitou profesní jistotu a tudíž se rodina neocitne zcela bez příjmů. Následné hospodaření rodiny při již vzniklé mateřské dovolené je nutno přizpůsobit finančním příjmům. Vhodné je zavést a sledovat finanční rozpočet za určité časové období a podle něho plánovat případné výdaje. Důležitá je vzájemná komunikace a schopnost dohody obou partnerů.

Konkrétní příklady

Je otázkou osobních priorit a partnerských kompromisů, jak si rodiče poradí s nutnými finančními úsporami. Lze například omezit investice na dovolené, na záliby a koníčky každého z partnerů a také lze omezit nákupy zbytečného zboží a produktů. Pokud jsou v rodině zlozvyky jako na příklad kouření, pak je více důvodů, proč s tím přestat. Kromě finančních důvodů jde o důvody zdravotní především s ohledem na děti. Nákupy potravin a spotřebního zboží jsou dnes možné v rámci všelijakých akcí a slev. Zároveň lze umět zacházet s potravinami bez zbytečného plýtvání a vařit hospodárně. Vyhazujete například nespotřebované pečivo? Pokud ho uklidíte včas do mrazáku, můžete ho kdykoliv později opět použít. Často se dá ze zbytků v lednici vytvořit chutný pokrm místo toho, aby se vyhazovaly. Záleží hodně na kreativitě hospodyňky.

Co se týká třeba oblečení a dalšího spotřebního zboží, jsou možnosti výhodných nákupů z tzv. druhé ruky. Kromě množství stále modernějších bazarů se solidním sortimentem existují internetové servery, na kterých maminky nabízejí možnosti levného odkoupení či výměny dětských použitých věcí.  Výhodou v rodině bývá využití věcí po starším dítěti pro jeho mladšího sourozence. Úsporné řešení je možné aplikovat do všech oblastí rodinného života. Třeba mobilní operátoři se předhánějí v lukrativně nabídek, které jsou často cíleny na rodinu. Je dobré se zaměřit také na úspory energií a služeb v rámci bydlení.

Finanční gramotnost

Ne každý umí zodpovědně hospodařit s penězi. Již malé dítě, které dostane do ruky kapesné, se může naučit hospodárnému využití peněz. Vzhledem k vysoké zadluženosti rodin v České republice je zřejmé, že základní pravidla finanční gramotnosti mnoho lidí neovládá. Přitom nejde o nic složitého a dle zdravého selského rozumu stačí dodržovat pravidlo, že výdaje by neměly převyšovat příjmy. Je nutné být obezřetný při lákavých nabídkách různých půjček a umět zacházet s kreditkou.

Do našich základních škol již byla naštěstí finanční gramotnost jako výukový předmět zavedena a to snad pomůže k tomu, aby další generace nebyla tolik zadlužená a nehrozilo množství exekucí. Stát vytvořil projekty, které mohou dlužníkům pomoci z jejich zoufalé situace (například možnost oddlužení). Každý jedinec by se však měl chovat zodpovědně a nespoléhat na druhé. Pokud se dočasně osoba s dítětem skutečně ocitne v nouzi, je u nás zaveden systém sociální pomoci i poradenství. Poslední dobou se také zavádí různé částečné pracovní úvazky, které jsou zřizovány především pro rodiče na mateřské a rodičovské dovolené.Spokojenost versus peníze

Je ověřeno, že materiální bohatství není zárukou spokojeného života. Pocit spokojenosti je do jisté míry osobní volbou každého člověka. Pokud žijeme ve funkčním a láskyplném partnerství a máme zdravé dítě, pak máme šanci prožívat komfortní život. Život na mateřské dovolené může způsobit dočasné omezení z hlediska materiálního uspokojení, ale radosti z vývoje děťátka vše vynahradí. V horizontu celého života je mateřská a rodičovská dovolená krátkým časovým úsekem, takže dočasné omezení životního stylu by nemělo v rodině nabourat vztahy a pohodu.