Volnočasové aktivity s novorozencem

Novorozenec je dítě v období od narození až do dvacátého osmého dne života. Po narození se novorozeně adaptuje na nové prostředí. Chováním novorozenců se zabývá věda, která se nazývá neonatologie. Každý novorozenec potřebuje ke svému vývoji vhodný přísun podnětů. Pojďme si ujasnit možnosti aktivit, které lze vykonávat se zdravým novorozencem.

Hrátky s miminkem | Foto: Shutterstock
Hrátky s miminkem | Foto: Shutterstock

Vrozené aktivity

Každé novorozeně má vrozené způsoby chování, jako například vnímání svého okolí a pláč. Již v této novorozenecké době se dítě snaží křikem docílit uspokojení svých potřeb. Většinu času dítě věnuje spánku, ale již bývá patrná míra jeho temperamentu. Novorozeně je samozřejmě závislé na péči dospělých a tato péče může optimálně podněcovat jeho vývoj.Pravidelný režim

Novorozeně by mělo dostávat mléko zhruba každé tři hodiny. V mezičasech zbývá prostor kromě spánku na přebalení, procházku a případné hry či mazlení. Jde o období navazování vztahů a důležitá je role hlavní pečující osoby, což bývá většinou matka. Pokud si matka dokáže prakticky zorganizovat denní režim, lze bez problému zvládnout uvedené činnosti kolem miminka. Jestliže dítě od počátku zvykneme na určitý denní řád, ono se snáze adaptuje, cítí jistotu a bývá klidnější a spokojenější. Dítě brzo pochopí, že vše, co potřebuje, přichází v pravidelných intervalech. V tomto období je nutné přizpůsobit režimu dítěte většinu ostatních záležitostí.

Vrozené možnosti

Novorozeně má od počátku určité vrozené reflexy. Kromě sacího reflexu jde třeba o reflex úchopový. Všichni známe situaci, kdy novorozeně dokáže pevně uchopit a držet něčí prst.

Prostřednictvím svého smyslového vnímání se novorozeně učí. Dokáže si spojit určité smyslové podněty s konkrétní situací. Také dokáže rozlišit hlas matky, vnímá změny teploty a lidské doteky. Vizuálně rozlišuje obličeje nejbližších osob a jejich hlasy. Lze říci, že dítě vstřebává okolní podněty a začíná si vytvářet vlastní vzorec chování.

Jak si hrát

Je nám jasné, že šachy si s naším mimčem zatím nezahrajeme. Jak si s ním tedy hrát? Novorozenec je schopen udržet pozornost jen krátce a na určité podněty. Chceme-li zabavit takto malé dítě hrou, zásadně to děláme v situaci, kdy je dítě dostatečně vyspalé a má náladu nás vnímat. Když se budeme pokoušet o jakousi hru s novorozencem v případě, že právě máme čas, ale děťátko je ospalé, pouze ho ještě více unavíme a rozpláčeme ho. Za hru v daném věku lze považovat přirozené mazlení a doteky rodičů, povídání a chování miminka v náručí. Tím dítěti poskytujeme citové prožívání. Někteří rodiče mají dobrou zkušenost s přísunem muziky a písniček, které miminko rádo poslouchá. Od samého počátku je vhodné číst dítěti knížky a říkat říkanky. Dítě je schopno vnímat nejen hlasitost, ale také rytmus a intonaci našeho hlasu. V rámci denního režimu by se nemělo zapomínat na pobyt na zdravém vzduchu, který by se měl absolvovat s ohledem na počasí.

Výchova

Připadá vám pojem výchova v souvislosti s novorozeneckým věkem absurdní? Veškeré činnosti a aktivity, které s novorozenětem praktikujeme, jsou v podstatě jeho výchovou. Jak s děťátkem zacházíme, tak se nám bude jeho osobnost vyvíjet. Je vhodné si uvědomit, že i naše nálada se odrazí v chování dítěte.

Náš program

Jak bylo již výše uvedeno, při správném rozvržení času a rozdělení povinností v rodině, lze se zdravým novorozencem stihnout přiměřené rodinné aktivity. Může jít o návštěvy příbuzných a přátel, různé venkovní aktivity či sporty (kdy miminko spí poblíž nás v kočárku), případně výlety. V současné době můžeme vidět množství kočárků v různých venkovních restauracích a kavárnách. Rodiče se tam scházejí a popovídají si v kolektivu. Kojení na veřejnosti dnes není nic neobvyklého, záleží na osobním názoru každé maminky. S kočárky a dětmi se dnes počítá na mnoha místech, takže maminky se již nemusí cítit izolovaně od veškerého života. Je však nutné brát v úvahu nižší a vyvíjející se imunitu novorozence a nevystavovat ho zbytečným rizikům. Rodiče by měli být asertivní a neměli by se bát dát najevo, že si nepřejí, aby se příliš blízko nad novorozencem v kočárku skláněli jiní lidé, natož aby se ho dotýkaly cizí děti.

Nikdy nemůžeme vědět, zda je dotyčná cizí osoba zdravá. Co se týká kojících maminek, každá se chová podle typu své osobnosti. Některé mamince nevadí omezit cokoliv ve svém dosavadním životě a chce trávit veškerý čas jen s miminkem. Na druhou stranu jsou maminky, které již v šestinedělí začínají sportovat a navazovat na vše, co dělaly před porodem. Nelze jednoznačně tvrdit, která z uvedených variant je správná a která je špatná. Pokud tím netrpí miminko, je na zvážení rodičů, jak naloží s volným časem.Pohodová rodina

Funkční rodina, ve které jsou jednotliví členové ohleduplní k sobě navzájem, dokáže skloubit povinnosti s volnočasovými aktivitami. Je-li v takové rodině novorozeně, jeho potřeby bývají právem upřednostňovány. To ale neznamená, že členové rodiny se musí absolutně vzdát svých zálib a aktivního trávení volného času. Veškerá výbava pro miminka je dnes na takové úrovni, že umožňuje vhodnou péči o novorozeně téměř kdekoliv a kdykoliv. A aby mimčo bylo v pohodě a šťastně se vyvíjelo, potřebuje v základu láskyplnou rodičovskou péči. Jednotlivé rodiny pak přizpůsobují svůj životní styl podle vlastních zájmů. Rozumní rodiče přirozeně vycítí, jakou aktivitu mohou s novorozencem absolvovat a jaká pro něho není vhodná. A v případě určitých pochyb jsou k dispozici pediatři, kteří mohou poradit. Každopádně křehké novorozenecké období netrvá dlouho a postupně s přibývajícím věkem miminka se budou možnosti volnočasových aktivit rodiny rozšiřovat.