Moje dítě má zkříženou lateralitu

Dostali jste tuto informaci a zatím nemáte tak úplně jasno, oč jde? Nejste sami.  Zkřížené lateralitě se možná věnuje menší pozornost, než by zasluhovala.

Pravák nebo levák | Foto: Shutterstock
Pravák nebo levák | Foto: Shutterstock

Vyšetření laterality je přitom důležitým bodem v posuzování školní zralosti dítěte. Jde o určení, který z párových orgánů je dominantní. Ve většině lidé upřednostňují buď pravou, nebo levou ruku, oko, nohu a ucho.



Typy laterality

Souhlasná lateralita – Dominance jedné strany u všech párových orgánů

Nevyhraněná lateralita – (Ambidextrie) Dominanci nelze určit

Zkřížené lateralita – Dominantní orgány jsou na obou stranách

 Zkřížená lateralita u dětí

Většina lidí má dominantní orgány stejné strany. A ty pak mohou dokonale spolupracovat. To je tzv. souhlasná lateralita, kdy vedoucí je pravé oko a zároveň i pravá ruka. U zkřížené laterality jsou upřednostňovány orgány opačných stran. Pravá ruka, ale levé oko, nebo naopak. Dítě s touto lateralitou má obtíže především v oblasti grafomotoriky, tedy s grafickým vyjadřováním. To znamená, že například nedokáže nakreslit obrázek úměrně věku. Ve škole mívá problémy hlavně s psaním, čtením a geometrií. Zkřížená lateralita má možnou souvislost s poruchami učení.

Jak ji poznáte?

Je vždy zarážející, když předškolní dítě nerado kreslí. V tomto věku je kresba velice oblíbený způsob vyjadřování. Dítě se zkříženou lateralitou kreslí nerado a špatně, kresba se téměř nevyvíjí. Dítě má nesprávný úchop tužky. Klíč do zámku strká pravou rukou, ale do kukátka hledí levým okem. Při činnosti náročné na jemnou motoriku můžete sami vypozorovat nejen vůdčí ruku, ale dokonce i oko. Všímejte si třeba i toho, jak dítě tleská. Při potlesku je vždy aktivní jen jedna ruka a ta je zpravidla dominantní. Dokud nechodí dítě do školy, je toto všechno vcelku lhostejné. Problémy mohou nastat, až usedne do školních lavic.

Testy laterality

Zda má, nebo nemá, dítě zkříženou lateralitu s jistotou odhalí až vyšetření v pedagogicko-psychologické poradně. Testy trvají i několik hodin. Jejich úkolem je zjistit dominanci všech orgánů.

Kterou nohu či ruku dítě preferuje při běžných činnostech, při práci s drobnými předměty a v situacích vyžadujících zvýšené úsilí. K tomu člověk přirozeně využívá ten z orgánů, na který více spoléhá. Zkřížená lateralita je důvodem pro odklad školní docházky.



Ve škole

Dítě se zkříženou lateralitou mívá ve škole často potíže a to hlavně v češtině a geometrii.

Nesprávně vyhodnocuje zrakové podněty a zrakové vjemy má zkreslené. To se projevuje hlavně při čtení a psaní.

Dítě často píše zrcadlově. Má písmo zbytečně velké a i při nejlepší snaze neúhledné. Neudrží ho na řádku. Vynechává písmena a dělá opakovaně stejné pravopisné chyby, zaměňuje i/y Špatně opisuje z tabule.

Má problémy s rýsováním v geometrii, protože to vyžaduje velkou přesnost.

U křížení ruka x oko ucho se přidává špatné vyhodnocování zvukových podnětů. Dítě tak nerozumí čtenému textu, těžko se učí a získává nové informace. Nesnadné je zapojování do kolektivních činností. Zkřížená lateralita ruka x oko má na oblast vzdělávání největší dopad, přičemž křížení levá ruka a pravé oko bývá problematičtější.

Recept na křížení? Trénink

Zkřížená lateralita je jednou daná a změnit ji nelze. Trpělivým a pravidelným nácvikem činností a dovedností lze však mírnit problémy, které přináší. Doporučuje se trénovat hrubou a jemnou motoriku, zařadit cviky se střídavým křížením rukou a nohou. Pohybová aktivita, sport, kopání do míče skákání přes švihadlo.

Jemnou motoriku zlepšuje navlékání korálů, přebírání čočky vystřihování, lepení papírových modelů, výroba papírových vlaštovek a lodí, skládání mozaiky.