Kyberšikana: Jak pomoci svému dítěti

Internet je nedílnou součástí každodenního života člověka v civilizaci. Používání internetu je běžné již od dětského věku a s tímto faktem vznikla i potencionální nebezpečí pro děti. Jedním z takových nebezpečí je kyberšikana, což znamená použití komunikační a informační technologie k úmyslnému ublížení jinému uživateli.

Online šikana | Foto: Designed by Freepik
Online šikana | Foto: Designed by Freepik

Nejvíce se rozšířila na různých sociálních sítích, kde se scházejí uživatelé z celého světa a vyměňují si navzájem fotky, videa, kontakty a komunikují o všem možném. Lidé o sobě často touto formou ochotně zveřejňují množství soukromých informací. Takové sdělování informací je snadno zneužitelné. Nejzranitelnější oběti mohou být právě důvěřivé děti. Co tedy můžeme udělat pro to, aby se naše dítě nestalo obětí kyberšikany?Prevence

Již předškolní děti se dokážou orientovat na internetu a zvládají počítačové hry. Školní děti využívají internet nejen k přípravě do školy a různým školním úlohám, ale také k zábavě. Stále mladší děti se přihlašují na sociální sítě. Například Facebook patří mezi nejoblíbenější komunikační prostředek dětí a teenagerů. Přestože je oficiálně omezen minimální věkový limit pro registraci, toto pravidlo lze snadno obejít tím, že dítě pozmění svůj rok narození. Následně je populární získat co nejvíce tzv. přátel. Často pak děti zařadí do svých kontaktů neznámé osoby, se kterými sdílejí různé osobní informace a pocity. Děti si neuvědomují rizika s tím spojená. Proto je nutné, aby rodiče své děti včas poučili a případně prováděli vhodnou kontrolu nad tím, s kým a o čem jejich děti prostřednictvím internetu komunikují.

Účinně tak lze předejít případným problémům se zneužitím informací, které dítě svěřilo na sociální síť. Dobré je dohlédnout na dítě již v počátku při registraci a doporučit vhodné nastavení soukromí. Pečlivé seznámení se s pravidly konkrétní sociální sítě je samozřejmostí, stejně tak i respektování ostatních uživatelů. Poučíme dítě o důležitosti zabezpečení vlastního účtu, nesdělování hesla a podobně. Možnost zneužití informací nebo případnou šikanu uživatele tak lze omezit, nikoliv vyloučit.

Prostředí internetu je do jisté míry anonymní, proto žije leckdo v domnění, že si může dovolit nevhodné či nezákonné jednání. Je dobré včas dětem vysvětlit, že pod falešným profilem jejich vrstevníka se může skrývat nebezpečný člověk. Každé dítě by mělo vědět, že se v žádném případě nesmí setkat s někým, koho skutečně nezná. Zároveň by nemělo reagovat na jakékoliv pokusy o kontakt ze strany neznámých osob. Dítě by se mělo svěřit rodičům s jakýmkoliv obtěžováním ze strany známých i neznámých internetových profilů.Řešení

Navzdor výše uvedeným opatřením může dojít k situaci, že je naše dítě šikanováno. Během posledních let nás média o podobných případech často informovala. Nejdůležitější v takovém případě je včasné odhalení uvedeného problému. Čím dříve se o problému dozvíme, tím účinněji mu dokážeme čelit a dítě ušetříme nepříjemných situací. Nejlepší je vzájemná důvěra mezi dítětem a rodiči. V takové rodině se dítě svěří s problémem samo a včas. Pokud se přesto stane, že útoky a obtěžující jednání na svoji osobu dítě nesdělí, lze si povšimnout změny v jeho chování. Dítě může reagovat zamlklostí, vystrašeností a dalšími změnami svého jednání. Bylo již mnoho případů kyberšikany ze strany spolužáků. Pak se může stát, že se dítě snaží vyhýbat docházce do školy.

Jako první krok v podobných případech je třeba důkladně si s dítětem promluvit a ubezpečit ho, že nikdo nemá právo ho jakkoliv obtěžovat. Je na místě navštívit školu a informovat třídního učitele a ředitele. Společné řešení rodičů a pedagogů funguje většinou dostatečně a dokáže další šikaně zabránit. Ať se jedná o známého nebo neznámého útočníka, vždy jsou platná základní všeobecná pravidla, jak se kyberšikaně bránit. Zásadně se nedoporučuje komunikovat s internetovým útočníkem a naopak je vhodné zamezit mu blokací přístup k účtu oběti (případně přístup k telefonnímu číslu). Tento první krok bývá často dostatečný. Dále je dobré nevhodné chování nahlásit (již zmíněným autoritám, správci sítě nebo policii), což ale znamená ponechat si v příslušném zařízení potřebné důkazy.

Na internetu je k dispozici několik poraden na pomoc obětem a lze u nich získat veškeré informace a poradenství. V případě potřeby mají děti možnost konzultace se školním psychologem. Stejně tak je nutností poučit dítě o tom, že ono se také podobného jednání nesmí dopouštět a pokud by o takovém jednání kamarádů vědělo, že by to mělo oznámit. Děti by měly od mala vědět, že nemají nikomu ubližovat a jednat s někým tak, jak by se to nelíbilo jim osobně.

Informační technologie – pomocníci současnosti

Uvedené základní rady mohou pomoci k tomu, aby byly nám a našim dětem informační technologie pouze prospěšné a abychom se uměli bránit jejich zneužití. Je žádoucí pozorně si všímat projevů v dětských kolektivech a nenechávat ji bez odezvy, i když se přímo netýká našeho dítěte. Každý, kdo se již ve svém životě setkal s projevy šikany, ví, že se jedná o významný problém. Nezáleží na tom, zda je šikana fyzická nebo psychická.Kyberšikana je závažný problém současnosti, který je rozebírán po celém světě. V rámci boje s uvedeným problémem je pravidelně určován Evropský měsíc kybernetické bezpečnosti. První závažné případy jsou známé více než desítku let a vedly k psychickému zhroucení a dokonce k sebevraždě. Mnoho obětí kyberšikany bylo také zneužito v pornografii. Stres obětí bývá častým znamením toho, že se něco nepříznivého děje. Závěrem se tedy dostáváme ke známému pravidlu, které dokáže pomoci v mnoha životních situacích, nejen v případě kyberšikany. Mluvme se svými dětmi, naslouchejme jim, všímejme si toho, co dělají a jak se chovají.