Montessori dílnička

„Pomoz mi, abych to dokázal sám.“ To je hlavní myšlenka Montessori vzdělávání. Jeho zakladatelkou a propagátorkou je italská lékařka a psycholožka Maria Montessori.

Dětská kreativita | Foto: Shutterstock
Dětská kreativita | Foto: Shutterstock

Montessori pedagogika

Montessori metoda klade důraz na svobodný rozvoj dítěte. Poskytuje dětem prostor pro přirozenou tvořivost ve speciálně upraveném prostředí, které nabízí velké množství různých aktivit. Učitel je zde rovnocenným partnerem, pomocníkem a rádcem. Zasahuje, jestliže se dítě nudí, nebo tápe a neví, jakou aktivitu si vybrat.Montessori pomůcky

Široká nabídka hraček a pomůcek pro práci ve vzdělávacím systému Montessori, je rozdělena do kategorií podle věku a oblastí vzdělávání.

Aktivity pro nejmenší
Jedná se o hračky na procvičování motoriky. Zasouvání předmětů do otvorů, vkládání kostiček, kolíků, navlékání kroužků.

Smyslové aktivity
Rozvíjí všechny smysly. Děti se učí vnímat zrakem rozdílnost výšky, šířky délky, mohou zkoumat rozdílnost materiálů pohmatem, např. tkaniny.

Praktické aktivity
Zaměřují se na všemožné činnosti běžného života.

Jazykové aktivity
Připravují předškolní děti na psaní a čtení

Matematické aktivity
Příprava na počítání a aritmetiku

Přírodní vědy
Seznamují děti s faunou a flórou i se základními fyzikálními zákony.

Pokud chcete poznat vzdělávání Montessori a líbilo by se vám pracovat s dítětem touto metodou, tak máte možnost navštívit Montessori dílničku, kde se můžete sami přesvědčit, jak tento přístup vašemu dítěti vyhovuje. Dílničku si můžete vybrat podle věku i zájmu dítěte a jde vlastně o kroužek pro děti s rodiči.

Montessori dílnička – co a jak?

Jak to funguje? Dílničky mají svá pravidla a ta všichni zúčastnění respektují. Chovají se tiše, s pomůckami zacházejí šetrně. Pracují oběma rukama. Při práci na zemi používají děti kobereček. Každé svůj vlastní. Děti si po sobě uklízí, po skončení aktivity vrací pomůcky i koberečky na původní místo.

Jako rodič budete dítěti takříkajíc „k ruce“. Vám zase lektor předvede pomůcky, nebo odpoví na vaše dotazy. Nejmenší děti na dílničkách procvičují zejména jemnou motoriku a vnímání všemi smysly. Učí se také dovednostem praktického života. Předškoláci už se mohou připravovat na matematiku, čtení a psaní. Organizovány jsou i dílničky pro školáky. Oblíbené jsou ty velikonoční nebo vánoční, i ty, které se věnují ročním obdobím.

Přínos pro dítě

Dítě si může samo zvolit, co bude dělat, nemá tak problémy s dodržováním pravidel. Chová se tak, jak to vidí kolem. Vždyť častým důvodem, proč děti zlobí je nuda. Pozná, co je to spolupráce, vzájemná pomoc, i to, co znamená přijít na něco samostatně. Učí se trpělivosti, protože ne všechno se hned podaří.

A doma můžete pokračovat

Jestli jste se podívali do Montessori dílničky a zjistili, že to je to pravé pro vaše dítě, můžete se touto cestou ubírat i doma.Určitě není nezbytně nutné nakupovat speciální pomůcky. Dobře lze vystačit i s tím, co máte běžně doma. Jako hmatové pexeso mohou posloužit formičky a vykrajována, nějaké barevné látky taky najdete, mohou se hodit plastové hrníčky, dóza na potraviny s různým obsahem.  Oblíbenou krychličku pro zasouvání tvarů, nebo různé dřevěné skládačky, jste možná potomkovi už dříve pořídili… Stačí jen trochu nápaditosti. Rozložte před dítko, co dům dal a nechte na něm, co si vybere. Na to, abyste mohli trávit čas s dítětem v duchu Montessori, nemusíte být odborníky. Stačí znát jen základní myšlenky. Když budete trpěliví, třeba se prostřednictvím Montessori dozvíte o svém dítěti to, co jste dosud nevěděli. Poznáte, jak mu to pálí, jakým způsobem přemýšlí, či jestli si bude umět jít za svým. Montessori je časově trochu náročnější a občas může zanechat i nějaký ten nepořádek. Ale rozhodně to není nuda.