Naše dítě se bojí chodit do školy

Školní docházka. Vlastně první, opravdová, vážná povinnost dítěte. Ano, do školy se prostě musí! Musí tam každé dítě, bez ohledu na to, zda je nadané, nebo průměrné, společenské, nebo samotář, akční nebo pohodlnější.

Strach ze šikany ve škole | Foto: Shutterstock
Strach ze šikany ve škole | Foto: Shutterstock

Mnoho dětí má však problémy každé ráno vstát a do školy vůbec dojít. Nejen výuka, ale i škola jako taková, pro ně znamená jeden velký stres. Každé ráno trpí nevolnostmi, bolestmi hlavy nebo průjmy. Týká se to všech žáků bez ohledu na věk, nebo typ školy.

Kde hledat příčinu

Důvodů může být víc. Pro každé dítě je každé takové ráno skutečné utrpení a příčinu je proto potřeba hledat a najít. Důvod se dá lépe odhalit spíše u mladších žáků. Ti s rodiči více komunikují a jsou většinou sdílnější, než děti v pubertě. Někdy však ani dítě samotné neví, proč nechce vlastně do školy chodit, a tvrdí, že se konkrétně nebojí ničeho a nikoho. Nasnadě jsou příčiny, jako je utajovaná šikana, konflikty s učiteli, nebo problémy v některém z předmětů. Může to ale být úplně jinak.Školní fobie

Fobii lze označit jako úzkostný stav, který se váže k činnosti nebo prostředí, či situaci. Člověk se pak snaží tomu, co fobii vyvolává, vyhnout. Děti, které trpí strachem ze školy, nemají nic společného se záškoláky, kteří se neučí a pak se snaží vyhnout písemce. Strach ze špatné známky není skutečnou příčinou školní fobie. Její důvody mohou vycházet jak ze školního, tak z domácího prostředí. Například krize v rodině, rozvod, nebo nemoc rodiče může způsobit, že se dítě podvědomě bojí opustit domov. Ve škole to může být strach ze selhání a posměchu. Všudypřítomný tlak na výkon pociťují i školní děti. Svůj díl viny má i čas, který děti tráví na internetu a sociálních sítích. Virtuální život pak zvládají lépe, než realitu. Schází vzájemná komunikace a děti ztrácejí schopnost správně se vnímat se „naživo.“

Strachem ze školy trpí údajně až 2,5% dětí. Statisticky postihuje nejčastěji děti věku 9 – 11 let, dívky i chlapce. Zatímco u děvčat se projevuje hlavně psychosomaticky, chlapci mohou reagovat vztekem a zvýšenou agresivitou. Pokud je strach opravdu nepřekonatelný, vznikají další a další psychické i psychosomatické problémy. Protože, když se bojíme ve výtahu, chodíme po schodech. Když se dítě bojí chodit do školy, nezbývá nic jiného, než aby strachu každodenně čelilo, protože školní docházce se dlouhodobě nijak nevyhne.

Jak se léčí strach ze školy

Školní fobie je pro dítě opravdové trápení, a pokud se neřeší, může se zhoršovat a mít až fatální následky. Existuje u ní obrovské riziko vzniku deprese. Je druhem fobie sociální a jako taková se taky léčí. Při včasném zahájení terapie je prognóza velmi dobrá. Léčba musí být vždy komplexní a často zahrnuje rodinnou terapii. Spolupráci s učiteli a školním psychologem. Podávají se léky proti úzkosti, které většinou samy o sobě přinášejí efekt, ale stejně důležitá je také psychoterapie. Kombinuje se kognitivně-behaviorální terapie (KBT) a dynamická psychoterapie. V praxi to velmi zjednodušeně znamená, že odborník se při sezeních zaměří na současné vztahy v životě dítěte, povede ho ke změně negativních myšlenek a chování v souvislosti se školou. Součástí je tak jako u všech fobií postupné vystavování dítěte situacím, které úzkost vyvolávají. Laicky bychom řekli, že jde o to, natrénovat si pro určité situace žádoucí chování a prostě si zvyknout. Principem KBT je přesvědčení, že chování člověka je naučenou záležitostí a že ho lze vhodnými postupy změnit.Léčba probíhá pomalu, krok za krokem a je to běh na dlouhou trať. Ale výsledky se dostaví. Fobické stavy u dětí i dospělých, se dají úspěšně léčit a zcela odstranit.