Jak rozeznat typy pláče u novorozence

Pláč. S napětím očekávaný první projev životaschopnosti dítěte. A po dlouhé měsíce ten nejzřetelnější prostředek pro jeho komunikaci s okolím. Pláč, který poutá pozornost, když zní, i když náhle utichne. Dokáže neuvěřitelně rychle proniknout k mateřskému srdci. Někdy potěšit, ale také jej bolestně sevřít, jako nic na světě.

Plačící novorozenec | Foto: Shutterstock
Plačící novorozenec | Foto: Shutterstock

Proč pláčeš, děťátko?

Příroda dala dítěti do vínku celou škálu různých typů pláče, aby se naplnění svých potřeb domohlo stůj, co stůj. Identifikovat pláč může ušetřit rodičům spoustu nervů a mnohokrát i zbytečné starosti.Nejčastější příčinou dětského křiku je:

 • Hlad
  Pláč z hladu je pro dítě životně důležitý. Musí se dovolat potravy! Křik z hladu má určitý rytmus a je stále silnější. Miminko zkrátka z plných plic. Není ho možné ignorovat. Ani utišit jakkoli jinak, než právě jídlem. Pokud je toho už fyzicky schopné, strká si dítě zároveň do pusy pěstičku, kterou saje.
 • Nepohodlí
  Když je dítě mokré, je mu příliš horko, nebo ho někde něco tlačí, necítí se dobře. Než se rozpláče hlasitě, jen si tak něco mumlá, jakoby si stěžovalo. Křik spustí až tehdy, nejsou-li stížnosti vyslyšeny.
 • Bolest
  Křik vyvolaný bolestí je potřeba identifikovat zvlášť přesně. Náhlá bolest vyvolá nenadálý křik ve vysokém tónu. Při déletrvající bolesti miminko typicky naříká. Tento typ pláče je s jiným nezaměnitelný.
 • Únava
  Pláč unaveného miminka je spíš takové kňourání, únava je na něm i jinak zjevná. Je bez energie. V jeho očkách je jasně psáno, že by nejraději spalo. Když mu dojde trpělivost, spustí hlasitý křik.


 Pláč a emoce

 • Strach
  V tomto případě není těžké příčinu odhalit. Miminko se většinou něčeho, nebo někoho, lekne. Vystraší ho neznámý, nebo nenadálý zvuk, cizí tvář, nebo neznámá věc. Strach se projeví záchvatem pláče. Jakmile důvod strachu zmizí, nechá se dítě rychle utišit.
 • Osamělost
  Miminko se rozpláče i tehdy, když je dlouho samo a vycítí nezájem. Pláče naříkavým způsobem, stěžuje si a žaluje.
 • Smutek
  Už i maličké dítě může cítit smutek. Cítit se nějakým způsobem zklamáno a zrazeno. Pláčem může reagovat i na napjaté vztahy a špatnou atmosféru v rodině. Smutný pláč se podobá nářku ze samoty.
 • Zlost
  Miminko se dokáže i rozčílit. Zlosti předchází rozmrzelost. Dítě křičí, co to dá. Zajíká se, jak popadá dech. Rudne v obličeji a může až modrat.
Tip pro čtení!
Častý pláč u novorozenců může způsobovat také kolika. Příčiny mohou být, zvolením špatné techniky kojení či nevhodnou savičkou na kojenecké láhvi.

Výchova lhostejností

Necháváte své miminko uplakat se až k usnutí, aby vám z něj náhodou nerostl rozmazlený potížista? Nedělejte to! Dítě nepláče nikdy bezdůvodně. Vždy vám tím něco říká a věří, že ho vy, rodiče, jeho nejbližší lidé, vyslyšíte. Spoléhá na vás!  Představte si, jak by bylo vám, kdyby vaši prosbu, nebo důležité sdělení, ignoroval ten, komu je určeno.Na výchovné postupy proti rozmazlenosti teprve přijde čas. Možná už jste někdy pláčem svého potomka unaveni. Pláč ale k malému miminku prostě patří. Na rozdíl od jiných projevů je nutné na něj dřív či později reagovat. Dítě nekřičí proto, aby vám drásalo nervy, ale proto, aby o něj bylo postaráno a abyste mu věnovali pozornost. Vydržte, i toto období pomine. Máte-li doma malého křiklouna, máte vlastně zdravě kontaktní miminko. Tak mu trochu toho rámusu dopřejte.