Maso významný zdroj železa

Úzké a přesné vymezení tématu je určující pro úhel pohledu, kterým je nezbytné na tuto problematiku nahlížet. Je-li tedy nesporným, objektivním faktem, že maso představuje významný zdroj železa, je třeba znát i základní, odborníky na výživu zjištěné, skutečnosti s tématem související.

Maso v jídelníčku | Foto: Shutterstock
Maso v jídelníčku | Foto: Shutterstock

Význam železa pro naše zdraví

Železo (latinsky Ferrum, značno Fe) je nepostradatelné pro naši optimální fyzickou i psychickou kondici, pro zdravý vývoj a celkové fungování organismu. A to jak v době, kdy se náš organismus teprve vyvíjí, tak i ve všech dalších obdobích našeho života. O tom jistě není pochyb, proto netřeba dále zdůrazňovat. Z uvedených důvodů je také obvyklé pravidelně zjišťovat zastoupení železa v našem těle. Děje se tak na základě krevních rozborů.Zastoupení železa v potravě

Je známo všeobecně, že železo obsahují v různé míře mnohé potraviny. Obecně to znamená, že zdrojů poskytujících dostatečný přísun železa je objektivně dostatek. A mnohé z nich zařazujeme většinou do svých jídelníčků pravidelně. Ať už se primárně jedná o zdroje rostlinné nebo živočišné. A to už se dostáváme k zcela zásadní skutečnosti, kterou je nezbytné mít při dalších úvahách neustále na zřeteli.

Využitelnost železa pro organismus

Uvádí se, že využitelnost železa ze stravy úzce souvisí především s charakterem onoho zdroje, z něhož se nám železa dostává, a dále pak i s dalšími složkami v potravě obsaženými. Ty pak totiž mohou jeho dostatečné, optimální, vstřebatelnosti v organismu výrazně napomáhat, nebo naopak bránit.

Odborníci upozorňují na skutečnost, že z výživy původu živočišného, to znamená také z masa, je primárně využitelnost vyšší než z potravin původu rostlinného. V této souvislosti se současně ovšem uvádí, že vitamín C, který je v potravinách rostlinného původu často hojně zastoupen, vstřebatelnost železa podstatně zvyšuje. Naopak zejména vápník této optimální využitelnosti brání, podobně jako vláknina. To jsou jistě zásadní skutečnosti, ze kterých je potřeba vycházet.Zodpovědnost za skladbu dětského jídelníčku

S uvedeným základním povědomím je tedy nutné kalkulovat také v případě přístupu ke skladbě jídelníčku batolete. Ať se rozhodneme jakkoliv, jsme za ni následně i průběžně zodpovědní my, dospělí.

Z více důvodů je proto potřeba nahlížet na otázku zařazení masa do dětské stravy optikou dvou základních, protikladných postojů. Jsou-li rodiče zastánci stravy obsahující maso, sami ho mají ve svém jídelníčku, pak se jistě budou snažit zařadit maso i do stravy svého dítěte. V případě, že sami vyznávají vegetariánství nebo veganství, bývá i otázka podávání masa dítěti touto skutečností výrazně ovlivněna.

V rodině, kde rodiče, nebo jeden z nich, žijí vegetariánským nebo veganským způsobem života, se obvykle doporučuje, vzhledem k vyvíjejícímu se organismu dítěte, i přesto maso do jídelníčku dítěte zařazovat. Alespoň v minimální míře, není potřeba jeho každodenní konzumace. Maso lze pak alternativně nahradit optimální kombinací potravin. Tak, abychom zodpovědně ohlídali dostatečný přísun podobných, dětskému tělu prospěšných látek.Nabízejme dětem pestrou stravu

Mnohé děti některé potraviny, včetně masa, zpočátku nebo i dlouhodobě odmítá. Pokud chceme docílit, aby je začalo přijímat, je nutné zařazovat je do jídelníčku dítěte postupně a v malém množství. Je nezbytné hledat optimální způsob, jak tyto potraviny do jídelníčku zařadit.

Osvědčují se, ze zkušenosti mnohých, jídla pomazánkového typu. Ať už se jedná o pomazánky s obsahem masa nebo bezmasé. V souvislosti s dříve zmiňovanou, optimální využitelností železa z potravy se doporučuje kombinaci s potravinami obsahujícími vitamín C, aby byl ve finální podobě ve stravě dostatečně zastoupen. Optimální je tedy kombinace jednotlivých potravin ideálně vždy se zeleninou nebo s ovocem.

Tip pro čtení!
Vitamíny a minerály jsou nezbytnou složkou při vývoji plodu. Těhotné ženy by během těhotenství neměly opomenout jejich dostatečný a pravidelný přísun.

Na všechny možné varianty je pak třeba nahlížet i v souvislosti s obsahem vápníku, který vstřebatelnost železa snižuje. Individuálně je pak třeba nahlížet na nejrůznější varianty kombinací masa, obilovin, luštěnin, brambor, mléčných výrobků nebo vajec tak, aby převažovaly zpočátku vždy nejprve ingredience, které má dítě v oblibě. Postupně zastoupení poměru potravin pro dítě nezvyklých, zatím odmítaných, v pomazánkách zvyšovat, až si dítě na danou konkrétní chuť v určité kombinaci zvykne, přijme ji a dokonce si postupně i oblíbí.Nepřeberné množství nejrůznějších tabulek a přehledů v souvislosti s obsahem potřebných živin v naší stravě nám v hojné míře nabízí pouze fakta sama o sobě. Takové informace, se kterými je ovšem nutno dále správně pracovat, vyhodnotit je, zaujmout k nim v daných souvislostech optimální postoj. Takový, který povede k tomu, aby dítě všestranně dobře prospívalo. A toho lze zcela určitě docílit vhodně zvolenou stravou. Je vhodné radit se v individuálních případech s pediatrem. V souvislosti s celkovým zdravotním stavem dítěte, s jeho dispozicemi, i s případným omezením. A pokud se jedná o optimální obsah železa ve stravě batolete? V případě pochybností lékaře nebo na naši žádost nám pediatr zajistí vyhodnocení laboratorních testů z krevních odběrů. A pak lze buď v přístupu k dosud uplatňované skladbě dětského jídelníčku pokračovat, nebo ji naopak přehodnotit.