Dětská obezita a nadváha

Obezita a nadváha. Jedná se o nadměrné hromadění tuku v těle, které může způsobovat zdravotní potíže. Míru obezity definuje hodnota BMI, což je z anglického Body Mass Index.

Dětská obezita | Foto: Shutterstock
Dětská obezita | Foto: Shutterstock

Světová zdravotnická organizace stanovila výši tohoto indexu, která určuje, zda lze konkrétního člověka v určitých podmínkách řadit mezi obézní. Mimo to existují i další ukazatele, podle kterých může lékař stanovit obezitu. Značné nebezpečí je obezita u dětí.Děti

Vývoj dítěte určuje mnoho faktorů. Kromě genů, výchovy a celkového okolního prostředí je důležitým aspektem výživa. Výživa dětí je téma pro samostatnou kapitolu. Stručně je dobré připomenout, že strava dětí má být vyvážená, pestrá a bohatá na vitamíny a živiny potřebné pro správný vývin dětského organismu.

Častým zlozvykem v rodinách bývá nadmíra nezdravých sladkostí, které jsou dětem dopřávány. Zároveň velkému množství dětí chybí dostatek pohybu.

Dětská obezita

Obezita je civilizační problém. Dětská obezita bohužel často předurčuje obezitu v dospělosti. Zároveň může v dětském věku způsobovat nebezpečná zdravotní rizika a také psychosociální problém. Obéznímu dítěti se mohou jeho vrstevníci posmívat a dítě se pak cítí vyřazeno z kolektivu

Obézní dítě hůře zvládá pohybové aktivity a tím pádem se jim pak snaží vyhýbat. Protože však takové dítě dostatečné množství pohybu potřebuje, dochází k tzv. začarovanému kruhu. Vzhledem k časté diskriminaci obézních dětí v kolektivu u nich dochází k pocitům méněcennosti a tento handicap si mohou nést až do dospělého věku.Nemoci

Obezita u dětí je nebezpečná pro jejich zdravotní stav. Vlivem obezity může mít dítě problém se správným metabolismem, krevním tlakem, cukrovkou, pohybovým aparátem, se srdcem a s dalšími souvisejícími neduhy. Dětská obezita by se vždy měla řešit co nejdříve a pod lékařským dohledem.

Příslušný odborník určí, zda je dítě skutečně obézní a z jakého důvodu. Může jít třeba o zdravotní poruchu, která obezitu zapříčiňuje. Čím dříve se začne obezita odstraňovat, tím lépe. Lékař navrhne vhodný léčebný režim, který pomůže obezitu zvládnout tak, aby byl zvolený způsob pro dítě bezpečný a neuškodil mu.

Životní styl

Návyk na pohybové aktivity je významný od útlého věku dítěte. Tento návyk se odvíjí od životního stylu celé rodiny. Pokud nejsou rodiče aktivní a nevedou děti ke zdravému pohybu, tyto děti si pak těžko hledají vlastní cestu k nějaké aktivitě a sportu. Přičteme-li k tomu nevhodné stravování, pravděpodobnost zvýšeného ukládání tuku v těle je vysoká.Dítě tráví většinu času ve školce a ve škole sezením. Každé odpoledne by mělo mít zajištěnou dávku pohybu na čerstvém vzduchu.

Pokud je rodina kategoricky nesportovní, pak je na místě alespoň odpolední pěší vycházka. Tu zvládne každý a každému prospěje, protože pěší chůze je odpradávna nejpřirozenějším lidským pohybem. Na víkendy by měla rodina naplánovat nějaký pohyb a ideální je, když jdou rodiče dětem příkladem. Tam, kde jsou rodiče zvyklí pravidelně sportovat a děti to vidí, považují to za standardní životní styl. Tam, kde si rodiče dětí příliš nevšímají a nechají je volný čas prosedět u počítače, může dojít k počátkům nezdravých návyků, které se později těžko přeměňují. Nebezpečí je násobeno v rodinách se sklony k obezitě. Má-li nadváhu některý z rodičů, mělo by se pečlivěji dbát na životní styl dítěte a předejít rizikům. Prevence je důležitá a efektivní. Ve všem platí, že je lepší problému předejít, než ho pak obtížně řešit.Poslední dobou jsou často k vidění rodinky, které vyrážejí na společné výlety na kolech a je to radostný obrázek. Kromě sportovní aktivity jde o stmelování členů rodiny a je možné užít si legraci a navštívit zajímavá místa v okolí. Možností různých jiných společných aktivit a trénování fyzické zdatnosti je samozřejmě nespočet. Je na každém, zda má zájem něco podniknout, nebo sedět doma, nechat se bavit médii a konzumovat různé pokrmy. Ke zdravému životnímu stylu neodmyslitelně patří zdravý jídelníček

Tip pro čtení!
Pro omezení dětské nadváhy je kromě samotného pohybu nezbytné redukovat jídelníček od nadmíry tučných, smažených a sladkých jídel. Vhodné je zařadit zeleninu a ovoce.

 Stručně lze připomenout dostatek zeleniny a ovoce v dětském jídelníčku, vyváženost a pestrost stravování. Nutné je zamezit konzumaci nevhodných sladkostí a všech pokrmů, které dětem neprospívají. V nedávných týdnech byl například přijat zákon, který zakazuje prodej těchto nezdravých potravin na základních školách. Pokud ale takové potraviny dostanou děti po příchodu domů, výchova ke zdravému stravování nebude účinná. Nutná je také určitá odolnost vůči reklamám, které bývají pro děti poutavé, ale propagují nezdravé pamlsky.

Věnujte se pohybu

Jak bylo řečeno, celkový životní styl rodiny ovlivňuje skutečnost, zda bude dítě obézní. Shrneme-li tedy důležité aspekty, jsou to kromě genové dispozice strava, dostatek spánku a pohyb. Co se pohybu týká, snadno lze pro každé dítě vybrat přiměřenou aktivitu. Nabídky sportovních kroužků jsou velmi pestré. Bez finanční zátěže mohou samotní rodiče volit různé varianty takové aktivity, která bude vyhovovat právě jeho potomkovi. Při vhodném počasí je možné venku třeba jen tak házet míčem nebo vyrazit na turistický výlet.Nespočet dětských hřišť je vybaveno tak, že děti mohou rozvíjet své pohybové dovednosti. Je mnoho lidí, kteří si vždy dokážou najít výmluvu proč to, či ono nejde. Každopádně platí, že dítě je závislé na rodičích, kteří určují jeho vývoj. Protože lékaři varují před stupňujícím počtem obézních dětí, nelze tento problém ignorovat. Takže závěrečné doporučení pro zdraví a štíhlé tělo je jednoduché. Věnujte se dětem a společně se věnujte pohybu.