Mužská neplodnost – příčiny a možnosti léčby

Věková hranice, za kterou se posouvá čas, kdy se pár rozhodne počít prvního potomka, směřuje k stále vyšším číslům nejen u žen, ale také u mužů. I když by se mohlo zdát, že na věku muže tolik nezáleží, základní poznatek o míře plodnosti v souvislosti s věkem se shoduje s tím, který je průběžně sdělován potenciálním matkám: S přibývajícím věkem se šance na otcovství snižuje.

Reprodukční klinika a odběr spermií | Foto: Shutterstock
Reprodukční klinika a odběr spermií | Foto: Shutterstock

Úspěch oplodnění totiž souvisí s množstvím a pohyblivostí spermií. Ruku v ruce s mužským zráním dochází průběžně k úbytku spermií, které současně ztrácejí i na své pohyblivosti. To je ale zcela přirozený jev, který rozhodně nesvědčí o žádném zdravotním hendikepu. Dochází k němu s přibývajícím věkem u všech mužů bez rozdílu, ale samozřejmě vždy individuálně, v návaznosti na původní produkci a kvalitu spermií. A proto i konkrétní vliv věkem podmíněného, tedy přirozeného, snižování plodnosti na početí potomka bývá různý. Zatímco v některých případech nemá muž ani ve věku velmi zralém problém založit svoji první nebo v pořadí už další rodinu, nemusí i o mnoho let mladší muž k přirozenému otcovství dlouho dospět.Kdy se dle odborníků jedná o neplodnost?

Jako neplodné jsou označovány ty páry, kterým se po nechráněném pohlavním styku nedaří po dobu dvanácti měsíců počít dítě. Statistiky uvádějí, že se tento problém týká přibližně patnácti procent párů, přičemž mužům je obvykle přičítáno kolem třiceti procent (někdy i téměř polovina) neúspěšných pokusů o založení rodiny. Za touto tedy aktuálně poměrně často páry prožívanou realitou stojí v případě diagnostikování mužské neplodnosti převažující problém, a to právě zmíněné nedostatečné množství kvalitních spermií. Možné příčiny lze pak hledat nejen v hormonální nerovnováze, ale v některých případech také v nežádoucích odchylkách genetických či anatomických.

Andrologie

Problematikou neplodnosti mužů se zabývá andrologie. Lékaři – specialisti na základě detailního vyhodnocení konkrétního hendikepu posuzují možnosti dalších postupů. Zabývají se nejen možnostmi, jak dospět k přirozené plodnosti muže, ale také komplexními důsledky neplodnosti na mužský organismus. Pro všechny muže, jichž se neplodnost týká, je určitě velmi potěšující zpráva odborníků: Převážnou část problémů spojených s neplodností muže, které se v populaci objevují, lze vyřešit.

Problematika neplodnosti obecně, a tedy i neplodnosti mužů, je ovšem bezpochyby velmi široká a ne vždy jsou překážky, které brání mnohdy i dlouhodobě početí, snadno a přesně rozpoznatelné. Někdy nebývá pro odborníky jednoduché stanovit diagnózu a tím nastartovat proces vedoucí úspěšně k možné nápravě.Potřeba včasného vyhledání odborníka

V každém případě je ovšem žádoucí vyhledat odborníka včas. To proto, aby se optimální čas ženy k přirozené schopnosti počít, donosit a porodit dítě šťastně střetl s časem optimální plodnosti muže. Mnohdy dnes tak časté odkládání mateřství, a tedy i rodičovství, až do věku po třicítce i vyššího nevede přes veškeré snahy lékařů k úspěchu. Přeslechnutí či podcenění a umlčení apelu tikotu „biologických hodin“ ženy může být pro pár fatální. Protože tento nejčastěji hlavně ženou vnímaný signál nejednou může znamenat i aktuálně správný čas k úspěšnému početí. A ten už o několik let později nemusí třeba trvat.

Z uvedeného jistě vyplývá, že rozhodně není žádoucí ponechat pro pár nežádoucí stav náhodě. Řešení odborníkem vždy představuje takový navržený postup, který je pro konkrétní pár optimální.

Základem řešení je odstranění příčiny

Cílem konkrétní léčby je odstranění příčiny daného problému. Proto má medicína k dispozici celou řadu přístupů a postupů, které mohou vést (a často také dříve či později vedou) k cíli. A to ať už se jedná o řešení nezbytné hormonální rovnováhy, potřebu stávající zdravotní omezení řešit antibiotiky či provést v konkrétním případě chirurgický zákrok.

Pokud se stane, že příčina neplodnosti zjištěna není (u muže ani u ženy), anebo ji nelze v praxi používanými postupy účinně vyřešit, dostane se páru poučení o možnostech náhradních řešení. Jedná se o dnes už poměrně veřejností známé, a mnohdy i velmi dobře osvědčené, metody takzvané asistované reprodukce – obecně nazývané jako umělé oplodnění. Z konkrétní diagnózy v případě konkrétního páru pak následně vyplyne nejvhodnější individuální přístup k této moderní možnosti ženy, jak se stát matkou.Prokázané negativní vlivy a co naopak prospívá

Je všeobecně známou skutečností, že hladinu mužského pohlavního hormonu – testosteronu, jehož optimální hladina v těle muže je pro produkci kvalitních spermií základním předpokladem, ovlivňuje velmi negativně nezdravý životní styl, na místech předních pak nedostatek pohybu, stres, kouření, alkohol, drogy, nedostatečná a nezdravá výživa … Je proto vhodné zaměřit se ve výživě na čerstvé produkty s adekvátním obsahem vitamínů a minerálů, a to především zinku, hořčíku, selenu, kyseliny listové, vitamínů C, B, E, A, bílkovin, tělu prospěšných mastných kyselin či vlákniny. Tedy preferovat ve stravování dostatečné množství ovoce, zeleniny, luštěnin, dále kvalitní libové maso (včetně masa sladkovodních i mořských ryb a mořských plodů), ořechy, lněné, dýňové nebo slunečnicové semínko a další, optimálním složením podobně hodnotné, poživatiny.

Tip pro čtení!
V případě trvalé neplodnosti ze strany muže, může být kromě adopce, vhodnou možností sperma od dárce, který profilově odpovídá neplodnému muži.

Negativní účinky jsou naopak též, v různé míře, přičítány působení škodlivin z ovzduší, anebo používání průmyslových hnojiv či plastových obalů pro styk s potravinami a s nápoji, dále pak konzumaci potravin s konzervanty, umělými barvivy nebo dochucovadly. Stejně tak je diskutována také kvalita běžně dostupné pitné vody (uvádí se možný obsah nežádoucích hormonů), negativní vliv sóji, plodnost snižující elektromagnetické vlnění. Právě z důvodu spekulace o vlivu elektromagnetického pole na plodnost se nedoporučuje mužům nosit mobilní telefon v kapse kalhot.

Z dalších doporučení, čeho se vyvarovat, je nejčastěji zmiňováno příliš těsné spodní prádlo – pánské slipy a obepínající „boxerky“. Primárním důvodem k změně stylu spodního oblečení by měl být poznatek odborníků, že přílišné zahřívání ubírá spermiím na pohyblivosti. Snížit produkci spermií může i horečka, a stejně tak je na místě přehodnotit i vztah k vyhřívaným automobilovým sedačkám nebo k příliš teplým koupelím a k saunování. Ne bezdůvodně je jistě dáván do souvislosti se zvyšující se neplodností celkově odlišný životní styl ještě našich pradědečků a dědečků, pro něž, mimo jiné, existovala pouze jediná varianta pánského spodního prádla – a to volné spodky s nohavicí („trenýrky“).K jistě ne zcela úplnému výčtu možných příčin, pro které se muži nedaří partnerku oplodnit, patří poměrně hojně především mladými muži užívaná, prokazatelně plodnosti bránící, anabolika za účelem nárůstu svalové hmoty, dále pak častá obezita související s už dříve zmíněnou hormonální nerovnováhou, a v neposlední řadě také pohlavní či nádorová onemocnění a užívání některých léků.