Biologické hodiny

„Měla by sis pospíšit s miminkem, už ti tikají biologické hodiny.“ Věta, kterou mnohé ženy přímo nenávidí. Ony přece vědí, že v tuto chvíli, kdy se jim rozjíždí kariéra, kdy nemají vhodného partnera pro založení rodiny, kdy si s partnerem vzali hypotéku na nový dům, kdy se necítí zdravotně nejlépe, kdy prožívá velký stres, kdy … není vhodná doba přivést na svět své miminko. Nebylo by dost času, dost finančních prostředků, vhodné zázemí. Vždyť na pořízení miminka je přece ještě dost času. Co ale maminky, babičky, kamarádky s dětmi i povídavé sousedky mají s těmi biologickými hodinami? Jak na sobě opravdu poznat, kdy je ten pravý čas miminko si pořídit?

Otěhotnět? Za pět dvanáct | Foto: Shutterstock
Otěhotnět? Za pět dvanáct | Foto: Shutterstock

Hlas přírody

Často se spekuluje, zda biologické hodiny či hlas přírody opravdu existují, nebo zda je to jen mýtus, který se snaží přinutit ženy, aby přivedly na svět nový život a nenechaly tak vlastní rod zaniknout. V současné době již i odborníci potvrdili, že „biologické hodiny“ opravdu existují. „Plodnost ženy je omezená, náš život je delší než doba, kdy můžeme mít potomky. A na rozdíl od většiny zvířat, která se o své mladé starají jen pár týdnů a žádné biologické hodiny jim netikají, péče o lidské mládě zabere mnohem delší dobu. Tikání biologických hodin je tak přirozeným jevem, který přiměje ženu mít dítě v ten správný čas, je to jev, který zajišťuje přežití.Kdy začínají biologické hodiny tikat?

Každá žena je jiná. Pokud by se vedle sebe postavily ženy narozené ve stejný rok, stejný měsíc i stejný den, jejich vyzrálost bude u každé jiná. Proto i biologické hodiny u každé z nich se ozvou v jiný čas. Jejich touha po dítěti a samozřejmě i jejich vyzrálost proto, aby přivedly na svět své dítě, bude u každé jiná. Jediné, co mají společného, je jejich biologický věk. A právě biologie je často ta nejhlavnější příčina, proč se ženy rozhodnou své děťátko přivést na svět. S rostoucím věkem se snižuje procento možnosti otěhotnění a zvyšuje se riziko komplikací jako je neplodnost, potraty či vrozené vady.

Ženy by měly naslouchat svému tělu. To si v ten správný čas samo řekne, že už je na těhotenství připraveno a zvládne veškeré okolnosti spojené s vývojem, růstem a přivedením miminka na svět.

Ideální biologický věk

Podle odborníků v oblasti lidské reprodukce se tikání biologických hodin objevuje mezi 20. až 30. rokem věku a opravdu nejlepší věk pro otěhotnění se uvádí u ženy 25 let. Důvodem je fyzická, psychická i emoční vyzrálost, biologická připravenost i kvalita jejích reprodukčních orgánů a vajíček.

Ne všechny ženy se však v tomto věku cítí stát se matkami. Mezi dvacátým a třicátým rokem často končí svá studia a začínají si budovat svojí kariéru. Také ještě nemusí být finančně nezávislé, nemusí mít zázemí či vhodného partnera pro založení rodiny nebo se chtějí ještě věnovat pouze samy sobě a svým zájmům. Proto svá těhotenství odkládají na pozdější věk.

Odborníci však ženám radí neodkládat své těhotenství dlouho, protože od 35. roku začíná tělo ženy stárnout, šance na otěhotnění klesá a zvyšuje se riziko komplikací, jako jsou potraty či vrozené vady.Jak se pozná, že biologické hodiny tikají?

Ženy mohou mít obavy, že na sobě včas nepoznají tikot vlastních biologických hodin. Ale výzkumy ukázaly, že poznat ten správný čas na miminko není zas až tak obtížné. Stačí vlastně pouze jediný pohled na miminko, dětské věci nebo těhotnou maminku. Žena v sobě ucítí touhu po děťátku, po budování rodinného hnízda, mění se jí nálady, zvyky, žebříček hodnot. Pokud má partnera a ten sdílí její pocity, je pro ni nejvhodnější doba začít na rodině pracovat. Pokud partnera nemá, začíná si otce svých budoucích dětí hledat.

Někdy je tikání biologických hodin tak silné, že se změní celá ženina osobnost. Např. ze ženy, která žila racionálním životem s přesně rozplánovaným pracovním i osobním harmonogramem, stane citlivá romantička, která se dojímá u rodinných filmů, rozplývá se nad vzorky dětských tapet nebo vyhledává společnost svých „dětných“ kamarádek.

Někdy tikot svých hodin žena neuslyší vůbec. Její život a její zájmy jsou pro ni dostačující a miminko a rodina nezapadá do jejího životního přesvědčení. Je mnoho žen, které po miminku nezatouží a určitě nejsou žádné důvody tyto ženy odsuzovat. Zvolily si tuto cestu a jsou s ní samy spokojeny.

Biologické hodiny a psychika

Ženy, které z nejrůznějších důvodů odkládají založení rodiny na pozdější dobu, jsou často pod velkým tlakem svého okolí. Často slýchají věty typu „Kdy už do toho praštíš?“ nebo „Mládí netrvá věčně, pozor, ať ti neujede vlak“ apod. Lidé, kteří pokládají takové otázky, vůbec netuší, jak mohou ženě ublížit. Navenek se ženy nad tím pousmějí, dotěrné věty přejdou, ale uvnitř je to může velmi zraňovat a vést je k chybným životním krokům. Často se stává, že právě ženy, které podlehnou tlaku okolí, si zvolí špatného partnera a v době, kdy by se sama měla radovat z očekávání miminka, musí řešit situace spojené s rozchodem, rozvodem nebo existenčním zajištěním.

I muži mají své dny

Tikot biologických hodin není pouze záležitostí žen. I muži mají svůj optimální biologický věk pro početí nového života. Podle nejnovějších výzkumů se po dovršení čtyřicítky u mužů snižuje počet i kvalita spermií schopných oplodnit vajíčko. Výzkumy také prokázaly, že vyšší věk otce se podepisuje i na vyšším riziku potratu či vrozených vad a genetických mutací. Proto ani muži by neměli vyčkávat se založením rodiny příliš dlouho.Smutné chvíle se šťastnými konci

Ne každá žena, která odkládá své těhotenství na pozdější dobu je sobecká kariéristka, která neposlouchá tikot biologických hodin. Profesní či ekonomické důvody nejsou hlavní příčinou odkládání založení rodiny. Častěji přibývají důvody zdravotní. Rychle se vyvíjející konzumní společnost, snižující se kvalita životního prostředí i zvýšené riziko civilizačních chorob má velmi negativní vliv na ženino otěhotnění. Přibývá velmi mladých žen, které prodělají např. onkologická či srdeční onemocnění právě v době, kdy jejich biologické hodiny tikají nejsilněji. A když své onemocnění překonají, někdy i v pozdějším věku, narození miminka je pro ně životním vítězstvím. Ať je jim třicet nebo třeba skoro padesát. To pravé „maminkovství“ se biologickým věkem neřídí.