Jak rozvíjet vztah dětí k přírodě

Zvláště v dnešní moderní a digitální době je dobré cíleně u dětí rozvíjet kladný vztah k přírodě. Nejlepší je začít již od útlého věku dítěte, tedy ještě ve školce. Dítě by si mělo přírody vážit, chránit ji a přicházet s ní častěji do kontaktu. V mnohých případech tomu tak bohužel není. Jakými prostředky a aktivitami však lze posilovat u malého dítěte vztah k přírodě?

Holčička a koně | Foto: Shutterstock
Holčička a koně | Foto: Shutterstock

Choďte ven a pozorujte

Pobyt v přírodě děti velmi obohacuje ve všech směrech. Rozvíjí se u nich hrubá i jemná motorika, představivost, etické cítění a schopnost umět relaxovat. Pro budoucí život na zemi je potřeba přírodu ochraňovat a uctívat. Zejména městské děti však mají kontaktu s přírodou velmi málo, a proto si jí často ani neváží a naopak ji samy znečišťují.Ubývá také babiček a dědečků z venkova, u kterých by mohly děti trávit prázdniny, a tak se dětem příležitostí k intenzivnějšímu kontaktu s přírodou dostává méně než dříve. Rodiče by se měly snažit dětem tyto příležitosti poskytnout. Ať už se jedná o procházku lesem či parkem, návštěvu botanických a zoologických zahrad nebo pobyt pod stanem u rybníka, vždy se v dítěti posiluje vztah k přírodě a dítě si jí více cení. Pokud si dítě nevybuduje dobrý vztah k přírodě v mládí, v pozdější době si ho již nevytvoří. Dítě samozřejmě vidí, jak se k přírodě chovají jeho rodiče, a bere si z toho příklad. Pokud tedy vy sami nemáte k přírodě příliš dobrý vztah a nejdete svému dítěti příkladem, neočekávejte, že z vašeho dítěte vyroste ekolog. Předškolní děti se nejvíce učím pozorováním. Jednak tedy pozorováním vašeho vztahu k přírodě, dále pozorováním přírody samotné.

Pokud si s dítětem vyjdete na procházku do přírody (parku, lesa či na louku), dítě si samo bude přírodu sledovat a uvědomovat si její hodnotu. Rodič mu pak může říkat jména jednotlivých stromů, rostlin či zvířat, a sdělit, co dobrého dělají a jaký mají v koloběhu přírody úkol. Na otázky dítěte se snažte odpovídat co nejpravdivěji, i kdyby mělo zjistit, že jedno zvíře může pozřít jiné. Snažte se co nejvíce aktivit s dítětem uskutečňovat v přírodě. Například piknik, různé venkovní hry, číst si v parku nebo sbírat různé rostliny, byliny a plodiny. Dítě by se mělo alespoň čtyřikrát týdně na delší dobu dostat na „čerstvý vzduch“. Pobyt v přírodě musí být pro děti aktivní a zajímavý, jinak ho nebude bavit a bude se chtít raději vrátit k televizi či počítači. Proto vymýšlejte nejrůznější aktivity. Vztah k přírodě také můžete v dítěti podporovat prostřednictvím domácího mazlíčka nebo pěstováním květin apod.Aktivity pro děti v přírodě

 • rodinné výlety
 • školy v přírodě
 • letní tábory
 • sport
 • pobytové programy v ekocentrech
 • piknik
 • stavění domečků pro lesní skřítky a malá zvířátka, pouštění lodiček po vodě
 • sbírání hub a bylin
 • pěší turistika přírodou (volte však spíše kratší trasy)
 • stopovaná pomocí barevných fáborků, hry na schovávanou lidí či věcí
 • dětská venkovní hřiště a pískoviště
 • v přírodě si můžeme také číst, malovat, zpívat, hrát hry…
 • dále koupání v přírodě, stavění sněhuláka, sbírání listů, kaštanů, šišek atd.

Ochrana a úcta k přírodě

Naučte své dítě, že by mělo mít úctu k všemu živému, tedy i rostlinám a zvířatům. V encyklopediích a knihách jim pak můžete ukázat, co se stane, pokud se člověk nechová k přírodě hezky a znečišťuje ji. Zkuste jim vysvětlit, že i rostliny (a celá příroda) jsou živé a stejně tak jako k lidem, se musíme i k nim chovat s úctou, neubližovat jim a naopak je chránit. Rozhodně bychom neměli v dětech vyvolávat strach nebo nepříjemné pocity k přírodě. Například když po dítěti leze mravenec nebo jsme venku a začne pršet, měli bychom tuto situace přijmout klidně a dítěti vysvětlit, že je to naprosto normální a není proč panikařit. Můžete jim také ukázat některé živočišné či rostlinné druhy, které už vyhynuly, a které jsou nyní v ohrožení.Lesní mateřské školy

Lesní mateřské školy se specializují na budování pozitivního vztahu dítěte k přírodě. Kladou důraz na pobyt dětí v přírodě a vzdělávání mimo učebny, nejčastěji v lese. Na „čerstvém vzduchu“ tráví s dětmi pravidelně skoro celý den, pokud to počasí dovolí. Nutno však podotknout, že pokud není bouřka nebo závěje, je téměř každé počasí přijatelné. Dítě tak stráví denně venku asi 5 hodin. Odpočinek a stravování dětí pak probíhá nejčastěji v lesních chatkách či maringotkách. Díky dlouhému pobytu dítěte v přírodě si k ní dítě vytváří silnější vztah, lépe ji zná a chápe její důležitost. V České republice je přibližně 31 fungujících lesních mateřských školek.