Epiziotomie: Kdy přichází na řadu nástřih hráze

Jak přistupovat k nutnosti nástřihu hráze při porodu? V současné době téma velmi diskutované. V názoru se často neshodují ani odborníci. Co je tedy alespoň dobré vědět o tomto poměrně velmi často prováděném zákroku?

Těhotenské bříško | Foto: Shutterstock
Těhotenské bříško | Foto: Shutterstock

Co je to hráz?

Takzvaná hráz představuje prostor mezi vagínou a konečníkem. Přirozená elasticita hráze nebývá u všech žen stejná.  Její nastřižení (epiziotomie) v závěrečné fázi porodu bývá nejčastěji prováděným chirurgickým zákrokem v oblasti porodnictví. Jedná se o uvolnění vaginální stěny, kůže a svalů za účelem rozšíření vaginálního otvoru chirurgickou cestou. Nelze ovšem jednoznačně vyjádřit doporučení v případě úvah pro anebo proti nástřihu hráze při porodu.Lze nástřihu hráze předejít?

V současné době se i proto doporučuje nejčastěji prevence. A to prevence ve smyslu docílení zvýšené přirozené elasticity hráze cílenou masáží a nácvikem uvolňování svalů pánevního dna. Obojí za účelem eliminace případných nutných, a poměrně velmi často prováděných zákroků, tj. nástřihů hráze. Ne vždy ovšem uvedené snahy o prevenci bývají korunovány úspěchem.  Faktem zůstává, že i v  mnoha případech, kdy se ona prevence (byť i pravidelně a důsledně prováděná) míjí při porodu samotném se zamýšleným účinkem, nezbývá, než nástřih hráze nakonec provést (i přes zmíněné zcela evidentně vynaložené, značné úsilí o preventivní opatření).

Ve výsledku to je totiž pravděpodobně vesměs šetrnější způsob zásahu do tkáně, než když dojde porodním tlakem k jejímu neregulovatelnému, a tedy neodhadnutelnému co se rozsahu týče porušení, roztržení. Proto se nástřih provádí obvykle vždy, shledá-li porodník jako nereálnou možnost porodit snadno, pokud možno rychle a bez rizika většího potrhání tkáně bez tohoto vnějšího zásahu.

Tip pro čtení!
Nastřižení hráze při porodu není pro rodičky příjemná záležitost. Nicméně i hráz a její pružnost si lze připravit před porodem a omezit samotný nástřih.

Kdy se epiziotomie provádí?

Nástřih hráze z uvedeného důvodu nedostatečného uvolnění kůže a svalů kolem vaginálního otvoru se provádí obvykle v případě, zjistí-li porodník u miminka dýchací potíže, rodí-li se dítě předčasně, takzvaně koncem pánevním nebo při porodu „klešťovém“, má-li dítě větší hlavičku, nedokáže-li žena optimálně ovládat jednotlivé fáze tlačení při porodu a nedaří-li se z různých důvodů dostatečné přirozené uvolnění hráze.

Po porodu se provedený nástřih opět sešije; jedná se o velmi pečlivé sešití jednotlivých vrstev kůže i svalů, což mnohdy vyžaduje i delší dobu šití. Uvádí se, že hojení po zákroku trvá zhruba 14 dní, někdy, pokud dojde k infikování rány, i déle. Stehy není nutné následně odstraňovat, jsou vstřebatelné.Zákroku není třeba se bát

To, že došlo k uvedenému pomocnému a nepřirozenému chirurgickému zásahu v závěrečné fázi porodu, zatíží některé ženy obvykle více v tu chvíli i následně pocitově, než fyzicky. Postoj k zákroku je různý. Má své odpůrkyně, zastánkyně, i ty, které se k němu stavějí neutrálně. V každém případě se ale dá říci, že po zhojení, jak už bylo uvedeno, trvá různě dlouho a někdy se může hojit i velmi zdlouhavě, a postupem času tento provedený zákrok nemívá za následek žádné nadmíru závažné, výrazně negativní, dílčí projevy ani negativní projevy trvalého charakteru.

Toužíme šťastně porodit zdravé miminko

Porodit zdravé miminko, přivést ho na svět za příznivých podmínek a s pocitem, že jsme my ženy udělaly vše pro jeho bezpečí a šťastný vstup do našeho života, je určitě přáním všech nastávajících maminek. S tím ovšem souvisí mnoho a mnoho podstatných i méně podstatných jednotlivostí, které se pak skládají v onen žádoucí pozitivní výsledek.Jednou z těchto jednotlivostí je i náš postoj k výše uvedeným úvahám v souvislosti s epiziotomií. A pokud by to měla být jediná komplikace, kterou je nutno v uváděných souvislostech podstoupit a podle svého nejlepšího vědomí a nejčistšího svědomí v sobě vyřešit a překonat, mohly bychom si gratulovat, nemyslíte?