Jak si efektivně připravit hráz na porod

Hrází je nazývána ta část vnějších rodidel, která spojuje poševní vchod s konečníkem. Při porodu často nastává situace, že může dojít tlakem k jejímu natržení. Proto se provádí nastřižení hráze preventivně. K tomuto drobnému zákroku přistupuje lékař ovšem pouze tehdy, prokáže-li konkrétní porodní situace nedostatečnou elasticitu hráze.

Muž a žena v očekávání | Foto: Shutterstock
Muž a žena v očekávání | Foto: Shutterstock

Pružnost hráze lze zvýšit

Přirozená pružnost hráze bývá u žen různá. Vždy je ale možné pokusit se o její zvýšení, a tím o minimalizování nutnosti pozdějšího nástřihu hráze při porodu.

Známým a účinným preventivním opatření proti potenciálnímu nebezpečí, že bude nezbytné při porodu nastřihnout hráz, je schopnost ženy optimálně uvolnit svaly pánevního dna. Uvolněné svalstvo dna pánevního průchod miminka pánví značně usnadňuje a v souvislosti s tím k nastřižení hráze v průběhu porodu nemusí dojít.

O vhodném způsobu, jakým nejspolehlivěji posílit pružnost hráze, by se žena měla vždy poradit se svým lékařem. Ten buď zamýšlený způsob schválí (případně nedoporučí) nebo navrhne jinou, pro konkrétní ženu vhodnější, variantu.Jak docílit pružné hráze?

Jak tedy může žena efektivně napomoci k dosažení optimální pružnosti hráze a tím ji připravit na porod?

Uvádí se několik možností, které mohou vést k dosažení úspěchu.

První z nich je podpůrná masáž hráze.

O způsobu provádění této masáže se lze jistě v současné době dočíst z více zdrojů. Ovšem zcela zásadní by pro každou ženu mělo být, že pouze prověřený zdroj informací může sloužit jako spolehlivý, bezpečný a vhodný k využití. Řídit se neověřitelnými informačními zdroji je nesporně příliš riskantní, proto je nelze v žádném případě doporučit.

Obecně se jistě jeví zmiňovaná podpůrná masáž hráze tak, že je prakticky vhodná pro každou těhotnou ženu. Ovšem reálná situace může být poněkud jiná. Některé ženy potvrzují, že aplikace masáže není pro ně z nejpříjemnějších, proto raději zůstávají u osvědčených cviků na posílení pánevního dna (Kegelovy cviky). Optimálně pevné svalstvo dna pánevního, jak už bylo výše připomenuto, potřebu pozdějšího nástřihu hráze v průběhu porodu minimalizuje rovněž. Jiným ženám se naopak masáž hráze osvědčila a doporučují ji jako spolehlivě fungující metodu prevence ostatním.

Obvykle se doporučuje provádět pravidelnou podpůrnou masáž hráze několik týdnů před stanoveným termínem porodu. Uvádí se, že tato masáž mívá prokazatelně dobré výsledky, že velká část žen, které masáž hráze prováděly správně, delší čas, pravidelně a důsledně, nastřižení hráze při porodu podstoupit skutečně nemusely. Současně je ale zmiňována i skutečnost, že masáž hráze může za určitých okolností vyvolat nežádoucí kontrakce. A také to, že se masáž hráze nedoporučuje ženám, které už dříve rodily předčasně, předčasně jim odtekla plodová voda nebo se u nich vyskytla vaginální infekce.

Konzultujte svůj záměr s gynekologem

Z více důvodů je doporučováno konzultovat vhodnost masáže, její možný přínos, přesný způsob i čas, kdy nejlépe s ní začít, jak často a jak dlouho ji provádět, výhradně s lékařem. Náhodně nalezené nebo jinými ženami doporučené návody by měly sloužit nastávající mamince vždy pouze jako orientační vodítko, nikoliv závazný manuál, kterým se budou bez porady s lékařem řídit. Názor lékaře by měl být pro ženu vždy rozhodující. Jen tak totiž mohou společně předejít případným komplikacím, ke kterým může z neznalosti této problematiky, v případě opomenutí některých souvislostí, v konkrétních případech někdy vést.

Další metody, jak zvýšit pružnost hráze

Podobným způsobem jako k masáži hráze je nezbytné přistoupit i k jiné, další doporučované podpůrné metodě. Ta spočívá v zavádění speciálního nafukovacího balónku do pochvy, a to opět se stejným cílem: napomoci zvýšení přirozené pružnosti hráze, to jest tkáně, která je vystavena při porodu značnému tlaku.Jinými doporučovanými možnostmi, jak efektivně přispět k optimální pružnosti hráze, jsou některá dietní opatření. Doporučuje se strava bohatá na bílkoviny, dostatečný přísun vitamínu C (nejlépe přijímaný v podobě čerstvého ovoce a zeleniny, ovocných a zeleninových nápojů), konzumace ořechů, mandlí, olejů rostlinného původu (nejlépe lisované za studena), ryby (s vyšším obsahem tuku); v období těsně před porodem (cca 2 týdny) je někdy doporučována pravidelná konzumace lněného semínka.

Výčet doporučení je namístě doplnit také o další zveřejněné informace s tématem související. Některé zdroje označují za nejšetrnější způsob porodu, s minimálním rizikem poškození hráze, porod do vody. Doporučují také, aby žena rodila v optimálně teplém prostředí. Teplu je přičítána schopnost uvolňovat tkáně, tedy se předpokládá, že v teplém prostředí snáze dojde i k optimálnímu uvolnění hráze. Za nejbezpečnější z hlediska ochrany hráze před natržením je považována porodní poloha na boku; nastávající mamince je pak doporučováno tlačit pouze ve chvíli, kdy pociťuje kontrakci, která potřebu tlačit přirozeně vyvolá.

V souvislosti s výše uvedenými, v současné době mezi nastávajícími maminkami často poměrně známými, rozšířenými, doporučeními, je ovšem nutné připomenout to nejpodstatnější: O veškerých svých záměrech souvisejících s těhotenstvím by měla žena vždy nejprve informovat svého gynekologa a vyžádat si jeho názor.

Hygienické hledisko

Kromě aktuálního celkového zdravotního stavu ženy je potřeba brát u mechanicky prováděných podpůrných metod (masáž, použití balónku) vždy v potaz především hygienické hledisko. To souvisí s vytvořením takových hygienických podmínek, za kterých nehrozí ženě (a potenciálně tedy ani miminku) žádný přenos infekce, s prováděnými výše zmiňovanými metodami případně související.Zodpovědný přístup je nezbytný

A v neposlední řadě je třeba k nejrůznějším informacím přistupovat s rozumem. Veškeré názory a sdílené zkušenosti žen, které tyto metody vyzkoušely, je žádoucí brát pouze jako názor pomocný, nikoliv rozhodující ani směrodatný. Je třeba vědět, že mnohdy se nástřihu hráze zabránit nedá, a že je ve skutečnosti hendikepem mnohem menším, než za jaký se obvykle považuje.

Za co nejšetrnější porod svého dítěte, a tudíž i za jeho zdraví, jste v tomto případě zodpovědné výhradně Vy, milé maminky, a Váš gynekolog a porodník. Proto také první cesta za radou, jak se nejen s otázkou přípravy hráze na porod vyrovnat bezpečně z ohledu na sebe i nenarozené dítě, jak předejít jakýmkoliv případným nežádoucím komplikacím, by měla vést zcela určitě výhradně k němu. To proto, abyste měly, milé maminky, co největší jistotu, že chráníte po všech stránkách zdraví i bezpečí svého dítěte a své vlastní důsledně a natolik, nakolik to jen lze.