Mimoděložní těhotenství

Některé pojmy a souvislosti propojené s těhotenstvím zůstávají i přes dnešní více než častou mediální přesycenost pro určitou či značnou část žen velkou neznámou. Tak nějak tomu je i s nahlížením určitě zcela logicky a přirozeně znepokojivého, a jistě i velmi závažného, tématu mimoděložního těhotenství (graviditas extrauterina).

Gynekologická těhotenská prohlídka | Foto: Shutterstock
Gynekologická těhotenská prohlídka | Foto: Shutterstock

Co víme o mimoděložním těhotenství

Uvádí se, že v současné době výskyt mimoděložních těhotenství stoupá, a že se zpravidla často týká těhotenství prvního v pořadí. Už méně jednoznačné, a tudíž nesnadno potvrditelné, jsou uváděné důvody, příčiny a předpoklady vzniku mimoděložního těhotenství. Jako ostatně mnohé zdravotní komplikace, bývá to obyčejně nikým ani ničím bezprostředně nezaviněná, nepříznivá, bohužel, souhra různých okolností. Ta způsobí, že je ženě jen velmi krátce dopřáno těšit se ze zjištění, že se stane matkou.Mimoděložní těhotenství jí tuto šanci vzápětí bere. K tomu, aby se mohlo miminko, zárodek, plod dobře a optimálně vyvíjet, potřebuje nutně podmínky, které to mohou splnit. V případě mimoděložního těhotenství tomu tak není. Oplodněné vajíčko nedoputovalo tam, kam bylo a je vždy potřeba, ale usídlilo se mimo dělohu, nejčastěji ve vejcovodu, někdy i v dutině břišní. Tam po určitý omezený čas žije svým životem. Do chvíle, kdy už je tato situace neslučitelná s dalším zdravým, pozitivním vývojem zárodku, a dá to patřičným způsobem najevo. Poté je nezbytné takové těhotenství ukončit. Může totiž ohrozit ženu na životě.

Nekompromisní diagnóza

Mimoděložní těhotenství je nekompromisní diagnóza, se kterou se žena nevyrovnává lehce. Zvlášť, když se na ni z různých stran valí informace o možných, nikoliv však jistých a zaručených, komplikacích, které mohou následné pokusy o další těhotenství a těhotenství samotné provázet.

Tak jako ale ke všemu, je potřeba i k tomuto pro ženu jistě neradostnému zjištění či prožitku přistupovat s rozumem. A přestože jistě emoce pracují, zmobilizovat v sobě energii a pokusit se o klidný přístup i, pokud možno, o optimistický postoj k příští realizaci toho, co se pro tentokrát nepovedlo. Není to vina žádného z partnerů, jen nepříznivé okolnosti si vybraly svoji daň. Je důležité utvrdit se v přesvědčení, že podruhé do pro nás stejně nepříznivé a nevstřícné řeky určitě nevstoupíme.

Předpokládáte, že jste těhotná?

Co je v souvislosti s mimoděložním i standardně probíhajícím těhotenstvím důležité zdůraznit? Je to ve výše uvedených souvislostech určitě včasné vyšetření gynekologem. Pokud se žena domnívá, že je s největší pravděpodobností gravidní, měla by pro svůj vlastní klid, jistotu, bezpečí a zdraví i pro bezpečný a zdravý vývoj svého miminka navštívit co nejdříve gynekologa. Ten provede příslušná vyšetření, z nichž pozná, jedná-li se skutečně o těhotenství, a je-li vše tak, jak být má. V případě, že nebude mít pro ženu příznivou zprávu, navrhne řešení, které pro ni shledá nejvhodnějším. Je proto nutné, aby se žena svěřila, pokud možno, do péče lékaře, kterému důvěřuje.

Jak dál po zákroku

V případě diagnostikovaného mimoděložního těhotenství a jeho následného řešení bude po zákroku nezbytný čas na rekonvalescenci. Jaké konkrétní možnosti a případná úskalí se pak nadále budou týkat té které ženy, určí lékař na základě konkrétních zjištění, která se v individuálních případech mohou diametrálně lišit.Mimoděložní těhotenství obecně bývá poměrně obávaným „strašákem“, kterému žena ovšem nesmí podlehnout. Psychika, jak už mnozí velmi dobře víme nebo alespoň tušíme, sehrává i v případě této diagnózy, jejího následného řešení,  postoje k ní a po jejím odstranění,  i nadále výraznou roli. A to samozřejmě ať už v pozitivním, nebo negativním smyslu. Je důležité přesvědčit sebe samu, že není vždycky nutné zařadit se do kolonek uváděných statistikami. Jak známo, statistika může být, a někdy také bývá, jen přesné sčítání nepřesných čísel. Proto i vaše další těhotenství, zcela nepochybně, může mít a určitě i mít bude normální průběh.