Plagiocefalie: deformace lebky u novorozenců

Miminko se nám konečně narodilo. Dlouho před tím, než se tak skutečně stane, myslíme na to, jak asi bude děťátko vypadat, komu se bude podobat, jaké bude. A zřejmě skoro pokaždé je jiné. A třeba budete v první chvíli i trochu zklamané, protože se narodí s hlavičkou, která má poněkud zvláštní tvar.

Rentgen lebky | Foto: Shutterstock
Rentgen lebky | Foto: Shutterstock

Neinformované maminky pak mohou skutečně někdy podlehnout panice. Zbytečně. Porodním tlakem, anebo také někdy už vlivem polohy dítěte v děloze, se může totiž snadno stát, a velmi často se i stává, že se miminko narodí s různě deformovanou hlavičkou. Není to tedy rozhodně nic neobvyklého.Co je to plagiocefalie?

Tento jev je pouze dočasný. Odborně se nazývá plagiocefalie (z řeckého plagios – šikmý a kephale – hlava). Ve většině případů má průběh nápravy rychlé a poměrně snadné řešení. Uvádí se, že si obvykle vyžádá dobu od několika málo týdnů až po několik měsíců, než se většinou samovolně upraví.

Příčiny deformací vznikajících po narození

Vznik dalších, jiných deformací lebky novorozence může ovšem následovat i po narození. A to opět z důvodu naší neinformovanosti. Zatím velmi poddajné, pružné kosti lebky, jejich spojení v souvislosti s poměrně těžkou hlavičkou dítěte, mohou reagovat na dlouhodobě jednostranné zatížení tím, že se hlavička mimika začne zplošťovat na té straně, na kterou ho obvykle, nejčastěji, ukládáme v postýlce nebo v kočárku.  Dítě se ještě samo nedokáže obrátit, proto je zcela závislé na naší volbě.

Prevence

Prevencí i možnou nápravou už vzniklé deformace je tedy mít neustále na paměti nutnost střídání všech možností uložení miminka,  od polohy na zádech, střídání polohy na obou bocích až po kontrolovanou, regulovanou, a tudíž i bezpečnou, polohu na bříšku. I v tomto směru, jako ostatně i jinde a téměř všude, prošly názory proměnami, vlivem poměrně výrazné medializace. Lze ale říci, že jako optimální se jeví především důsledné střídání poloh na bocích. To usnadníme dítěti obložením svinutou dečkou nebo osuškou, čímž ho vždy z jedné strany podepřeme a dodáme mu tak pocit bezpečí a pohodlí.Důslednost

Velmi důležité a potřebné je zvyknout si takto postupovat průběžně,  v intervalech například spojených s krmením, abychom v opačném případě nekráčeli naopak nežádoucím deformacím vstříc.  Polohy miminka je potřeba volit, regulovat a kontrolovat do té doby, než se miminko začne samo přetáčet. I poté je ovšem nezbytné z více důvodů ohlídat bezpečnost polohy, kterou dítě zvolí.

V každém případě je ovšem žádoucí a potřebné konzultovat konkrétní danou situaci, související jakkoliv s plagiocefalií, s pediatrem. Ten maminku pravděpodobně ubezpečí, že není potřeba nadměrně se znepokojovat, ale dát tomu čas. V případě nutnosti navrhne pro konkrétní situaci optimální řešení.

A pak, až uplynou nezbytné týdny, někdy třeba i měsíce, vám už jen fotografie připomenou, co vám způsobilo jednu z častých, ale vesměs snadno opět vyhladitelných, mateřských vrásek.