Lesní mateřské školy aneb se školkou do přírody

Lesní mateřská škola se pro maminky v poslední době stává stále více předmětem jejich úvah. Chtějí svým dětem samozřejmě poskytnout kvalitní předškolní vzdělávání. Tyto kvality si však může každá maminka představovat jinak. Co tedy vlastně lesní školka je, jaké jsou její výhody a co vás naopak může odradit?

Lesní školka pro vztah k přírodě | Foto: Shutterstock
Lesní školka pro vztah k přírodě | Foto: Shutterstock

Žádné počasí není špatné

Lesní mateřská škola je alternativním předškolním vzděláváním pro děti od tří do šesti let. Její fungování je ošetřeno školským zákonem a pomalu se tak stává součástí vzdělávacího systému v České republice. Znamená to, že rozvíjí děti v souladu s platným vzdělávacím plánem pro předškolní vzdělávání.Jedná se o typ školky, ve které probíhá vzdělávání zejména ve venkovních prostorách mimo zázemí lesní mateřské školy. Výuka probíhá venku (v lese či na louce) téměř za každého počasí, v podstatě tedy žádné špatné počasí ani neexistuje. Děti jsou tak v přímém kontaktu s přírodou každý den, společně si v ní hrají a rozvíjí pomocí ní své schopnosti. Třída v lesní školce mívá obvykle asi patnáct dětí a dva učitele. Zázemí školky, kam se děti chodí občerstvovat, odpočívat apod., má spíše formu vyhřívaného přístřeší než celistvé stavby.

Mohou to být jurty, chatky stany či maringotky. Neexistují zde tedy žádné učebny, všechna výuka probíhá na čerstvém vzduchu. Sama příroda se tak stává pro děti pedagogem, který je učí kreativitě, sociálním dovednostem, komunikaci, vytrvalosti, důvěře a schopnosti soustředit se. Vzdělávání dětí probíhá formou spontánních aktivit, her, komunikace a společných úkolů. Pomůckami pro výuku jsou pak nejrůznější přírodniny – klacíky, větve, písek či kamínky. Děti se tak příliš nesetkávají s klasickými hračkami, jako jsou panenky, kuchyně, autíčka, stavebnice a jiné. Celý školní rok však samozřejmě netráví pouze v lese, ale stejně jako děti z klasických školek také navštěvují divadla, muzea, besedy apod. Samy také nacvičují představení pro své rodiče.

Cíle lesních školek:

    • rozvíjení motoriky prostřednictvím rozmanitých podnětů při pobytu v přírodě
    • sžití s přírodou a jejím cyklem
    • podpoření smyslového vnímání přímou zkušeností
    • umění naslouchat a pomoci druhému
    • uznávat hodnoty přírodního společenství a lidské společnosti


Výhody lesních školek

Lesní školky jsou vhodným řešením pro „alternativnější“ rodiče a způsoby výchovy. Díky téměř neustálému pobytu dítěte v přírodě jsou děti z lesních školek méně nemocné, mají lepší imunitní systém a pevnější zdraví. A to i v období, kdy v běžných školkách řádí nejvíce chronických nemocí. Studie také prokázaly, že děti z lesních mateřských škol mají lépe rozvinutou hrubou motoriku (zřejmě díky větší míře pohybu) a kreativitu – vymýšlejí si vlastní zábavu a hry.

Tip pro čtení!
Nejen na základních a středních školách probíhá šikana dětí. Bohužel již od mateřských škol zle pozorovat první náznaky šikany, které nelze brát na lehkou váhu.

Pokud vám navíc připadá, že dnešní děti jsou navyklé na nejrůznější technologické hračky a ztrácejí kontakt s přírodou, nebo si jí dokonce neváží, je pro vás lesní školka vhodnou volbou. Dítě se v ní naučí přírodu respektovat, vážit si jí a vytvoří si k ní určitý vztah. Dále si vybuduje základní morální hodnoty a rozvine estetické cítění. Díky pobytu v přírodě mají navíc lesní školky pozitivní vliv na děti s ADD a ADHD – děti jsou více soustředěné a příroda jim ulevuje od symptomů.

Problematika lesních školek

Mnozí rodiče však lesní školky zavrhují nebo přímo odsuzují. Stále se objevují názory, že lesní školka nikdy nemůže dát dětem takové vzdělání jako klasická školka. Podle výsledků studií a školského zákona tomu tak však není. Lesní školky pouze děti více rozvíjí v jiných oblastech než běžné školky a kladou si odlišné cíle. Důležitá je zde vzájemná a důsledná komunikace a důvěra mezi rodiči a učiteli. A tady obvykle nastává většina problémů.Rodiče v určitých ohledech nevěří učitelům, a pokud s nimi dostatečně nekomunikují, objevují se komplikace. Problémy se také vyskytují ohledně názoru na vzdělání a kvalifikaci učitele v lesní školce. Někteří rodiče požadují úplné pedagogické vzdělání (tedy i vysokou školu), některým stačí méně (pouze střední pedagogická škola), ale za to chtějí učitele se správným morálním a přírodním cítěním.

Názory na lesní mateřské školy jsou tedy velice individuální a záleží na přesvědčení a výchově rodičů. Lesní školky se však stávají rok od roku oblíbenějšími a jejich fungování se pomalu rozšiřuje po celé republice. Zřízení lesních mateřských škol je navíc podstatně snazší a dostupnější než zřízení klasických školek. Možná, že se tak lesní mateřské školy v budoucnosti stanou běžným předškolním vzděláváním.