Angličtina v mateřské škole

Výuku angličtiny zavedly už snad všechny mateřské školky. Žádná nechce zůstat pozadu. Snad dnes už nikdo nezpochybňuje nutnost znalosti cizích jazyků. Mezi těmi důležitými pro budoucnost, stále vede angličtina. Její výuka už ve školce má pořád mezi rodiči jak velké nadšence, tak ty, kteří si myslí, že děti mají ještě dost času. Oba tábory mají svou pravdu.

Výuka angličtiny pro děti | Foto: Shutterstock
Výuka angličtiny pro děti | Foto: Shutterstock

Kvalitní výuka jazyka během školní docházky, od počátku až do konce vzdělávacího procesu, by mohla být dostačující. A děti by se zároveň stihly naučit i mateřštině, která se samou naší náklonností k angličtině ocitá v ostudné pozici a na její znalosti nám pramálo záleží. Na druhou stranu – když už je a bude angličtina všudypřítomná, proč do ní nenechat děti aspoň maličko proniknout co nejdříve.Malé děti jsou ve výhodě

Největší schopnost „pobrat“ z cizího jazyka co nejrychleji co nejvíce, mají právě ti nejmenší, nejlépe už tříleté děti. V tomto věku se prý učí cizímu jazyku stejně snadno, jako rodnému. Jde o přirozenou schopnost dětského mozku, která se s věkem docela rychle ochabuje. Je ale důležité, aby výuka byla zábavná a přiměřená věku. Problémem je nedostatek kvalitních učitelů v mateřských i základních školách. Ne všichni, kdo perfektně ovládají jazyk, to zároveň umějí s dětmi.

Výuka musí být především hravá. Jen tak se děti učí efektivně, protože právě hra je pro ně v tomto věku nejdůležitější činností. Nejlépe tedy angličtinu vnímají v písničkách a říkadlech, nejlépe si zapamatují rozhovor, vedou-li jej například dva maňásci. Jinak tomu ostatně není ani s učením v češtině.

Česká, nebo anglická školka?

Když už se rozhodnete, že se vaše dítě má seznamovat s angličtinou co nejdříve, můžete si s ohledem na to vybrat i školku. Hodiny angličtiny nabízí většina předškolních zařízení, ale kvalita výuky je velmi rozdílná. Nejvíce samozřejmě záleží na samotném vyučujícím. Jde vlastně o jazykový kurz ve školce. V hodině, trvající 20 či 30 minut, se děti nedrtí slovíčka, ale prostě si hrají s angličtinou. Zpívají písničky, učí se anglické básničky, pomocí obrázků pojmenovávají věci, nebo zvířátka. Když hodina skončí, mluví se zase česky.Jiný případ jsou jazykové školky. Tam se s cizím jazykem žije. Komunikace probíhá v angličtině. Školka má i rodilé mluvčí. To je pro výuku jazyka nejlepší. Nevýhodou ale může být fakt, že se dítě nemá možnost domluvit česky. Předškoláci jsou přece jen ještě malí. Jazyková školka je vhodná pro děti z rodin, kde se mluví dvěma jazyky.

Pozor na přehnaná očekávání

Stává se, že rodiče jsou školkovou výukou angličtiny zklamáni. Myslí si, že by dítě mělo umět víc. Vzhledem k věku si ale děti s jazykem zatím jenom hrají. Chodí vlastně do kroužku, který jim má pomoct v tom, aby pro ně angličtina byla méně cizí.

Každé slovíčko, které si prozatím zapamatují je jen tak pro radost. Když zaplatíte dítěti první hodiny hry na klavír, taky z něho není rázem velký klavírista. Jazyková školka může být už větším přínosem, pokud má kvalitní učitele.Ale i když se dítě začne učit jazyk už ve 3 letech, širší slovní zásobu, schopnost se alespoň trochu domluvit, případně přeložit větu, získá nejdříve v šesti letech. Při osvojování si cizího jazyka nezáleží jenom na kvalitě výuky, ale také na věku dítěte. I to, kterému jazyky půjdou, by se mělo učit, a umět, jen tolik, kolik je jeho věku přínosné.