Hypnoporod

Pokud čekáte nebo plánujete miminko, máte jistě nastudováno mnoho především o porodu. Jak to všechno probíhá a jak zvládnout jeho fyzickou i psychickou zátěž. I v této oblasti se objevují nové možnosti, jak porod urychlit, zkrátit a hlavně, jak ho učinit bezbolestným. Je to jen zbožné přání, nebo taková možnost existuje? Podle zastánců hypnoporodu ano! Nejde vlastně o žádnou novinku, i když se dnes tak tváří.

Těhotenské bříško těsně před porodem | Foto: Shutterstock
Těhotenské bříško těsně před porodem | Foto: Shutterstock

Bezbolestný porod – kudy vede cesta

U hypnoporodu je nejdůležitější, že do hypnotického stavu se uvede rodička sama. Žena dokáže pomocí různých technik přesvědčit samu sebe, že porod nebolí. Zvládne bolest maximálně potlačit a vytěsnit. To si ovšem žádá nejen silnou vůli, ale většinou i důkladný nácvik, a to především pozitivní sugesce. Tedy jen hezkých myšlenek a představ, které vedou k uvolnění a zbavují strachu.Je docela pravděpodobné, že jsou i ženy, které toto dokážou i bez jakéhokoli návodu, samy od sebe. Prostě proto, že chtějí, vidí porod výhradně jako krásný. Zvládnou se po celou dobu soustředit jen na odměnu v podobě miminka. Řeč je ale normálně probíhajícím porodu bez komplikací. I když se o hypnoporodu říká, že je vhodný pro zrození všemi způsoby a že se jím dají ovlivnit i mnohé porodní komplikace.

Velká spousta žen ovšem z porodu strach má, a nevíce právě z bolesti. Pokud si taková maminka chce vybrat hypnoporod, musí se na něj náležitě připravit. A i pak to bude bohužel bez záruky.

Příprava na hypnoporod

Pokud se pro hypnoporod rozhodne žena bez nejmenších zkušeností s relaxačními technikami, bude se muset začít včas učit. Dobrou průpravou na cestě ke zvládnutí hypnoporodu jsou kurzy jógy pro těhotné. Pomohou k osvojení té základní a nejdůležitější myšlenky, že cesta k pohodovému porodu, začíná v hlavě. Jde o nalezení způsobu, jak při porodu potlačit to nepříjemné a bolestivé a soustředit se na to hezké. A je úplně jedno, jak takový porod nazveme. O velký kus napřed jsou maminky, které jdou k porodu beze strachu. Protože strach většinou nedovoluje soustředit se na cokoli jiného. Strach provází silné fyzické i psychické napětí, což je hlavní překážkou pro pohodový porod.Prvními kroky k vydařenému hypnoporodu, je proto odbourání strachu a schopnost maximálního uvolnění, které tkví ve správném porodním dýchání. Jeho nácvik, spolu s relaxačními technikami a tréninkem vizualizace, naučí ženu, jak uvést samu sebe do hypnotického stavu, v němž nebude vnímat bolest. Hypnoporod je v současnosti moderní záležitost, proto je dost možností, aby si maminka našla kurz, kde ji vše potřebné naučí. Dá se to zvládnout i v domácích podmínkách. Stačí příslušná literatura a odhodlání.

Hypnoporod = ten nejpřirozenější porod

Nejlépe se hypnoporod absolvuje jen s dulou nebo porodní asistentkou. Porodnice na něj možná tak úplně neslyší. Většina jich ale akceptuje maximálně přirozený porod. A právě tím hypnoporod je. Připisují se mu stejné klady a jsou s ním spojovány tytéž požadavky. Ty si žena může zanést do porodního plánu a včas se informovat, zda, a která porodnice vyjde požadavkům vstříc.V souvislosti s hypnoporodem se říká, že většina žen je schopna porodit zcela sama, a dokonce bez tlačení. Je A to je to, oč rodičky dnes usilují. Chtějí porodit bez medicínských zásahů. Vyžadují intimní prostředí a klid. Pokud je toto ženě poskytnuto, může v podstatě absolvovat hypnoporod, protože o něm rozhodne stav její mysli a schopnost napojit se na svoje tělo a rodící se dítě. Potíž je v tom, že ne vždy okolí ví, jak se ženou během hypnoporodu komunikovat. Zapovězena je jakákoli konverzace v negativním duchu. A zakázáno je i pouhé slovo bolest.