Co je dula a co porodní asistentka?

Každá nastávající maminka s postupujícím těhotenstvím více nebo méně přemýšlí o všem, co s těhotenstvím a porodem souvisí. Klade si otázky a hledá na ně uspokojivé odpovědi. Některé ženy si průběžně informace vyhledávají v dostupných zdrojích, nejasnosti konzultují se svým gynekologem. Jsou prostě samostatné, aktivní a zvídavé. Takové ženy jsou obvykle na porod dobře připraveny a obavy z něj u nich nebývají nikterak extrémní ani časté. Také rozhodnutí, bude-li otec dítěte u porodu, nechávají na osobním rozhodnutí partnera. A dovedou pochopit (i odpustit), pokud se muž prostě na roli „průvodce“ při porodu necítí.

Dula nebo porodní asistentka | Foto: Shutterstock
Dula nebo porodní asistentka | Foto: Shutterstock

Psychika v těhotenství

Jiné ženy ovšem naopak bytostně potřebují, zvláště v poslední fázi těhotenství a při porodu samotném, cíleným působením odborníka harmonizovat svoji psychiku. Ta bývá někdy především vlivem hormonálních změn logicky zatížena více, než je obvyklé.Svoji výraznou roli při tom samozřejmě sehrává celková podoba konkrétní životní situace (rodinná, zdravotní, sociální), do které je těhotenství zasazeno, ve které probíhá. A čím dál tím častěji dnes může gravidní žena pocítit potřebu průběžného kontaktu s někým, kdo je vždy připraven a ochoten naslouchat, odpovídat, vysvětlovat. To vše za účelem klidného, zdravého a šťastného prožívání relativně dlouhých týdnů a měsíců až do chvíle, kdy bude konečně držet své novorozené dítě v náruči. Současnost nabízí už nějaký čas těmto ženám možnost využít služeb duly.

Porodní asistentka

V naší společnosti je už poměrně dlouhodobě, v souvislosti s těhotenstvím a porodem, zakódován ve všeobecném povědomí novodobý termín porodní asistentka. (Ta svým způsobem nahradila někdejší porodní bábu z doby našich prababiček a babiček). Porodní asistentka je ale svým odborným zaměřením školená, specializovaná zdravotnická profese, které je využíváno v součinnosti s odbornými gynekologicko-porodnickými úkony lékaře. Je tak přirozenou a nezbytnou součástí týmu zdravotníků, který je obvykle přítomen při příchodu miminka na svět. Přítomen a v případě komplikací připraven zasáhnout, situaci řešit ku prospěchu zdárného průběhu porodu.

Dula

Dula na rozdíl od zmiňované porodní asistentky, není většinou k vykonávání odborných zdravotnických úkonů kompetentní. (Pokud ovšem sama není svojí původní profesí porodní asistentkou.)

Přínos duly pro ženu

Pro gravidní ženu může být dula velkým přínosem při zvládání běžných situací, které ženě po dobu těhotenství způsobují potíže, a potřebuje se s nimi vyrovnat. Dula se tak může stát pro ženu velkou duševní oporou, zázemím, mnohdy dokonce i důvěrnicí a přítelkyní, jistotou, že není na své těhotenství sama. Nastávající maminka vnímá dulu jako důvěryhodného prostředníka, na kterého se v případě potřeby může kdykoliv obrátit s prosbou o pomoc. Ví, že strany duly, bude vynaložena maximální snaha pomoci cokoliv optimálně řešit a vyřešit. Nastávající maminka si může dovolit svěřit dule i své případné rodinné či intimní problémy. Má jistotu, že její důvěra nebude nikdy zneužita.V souvislosti s problematikou odborné zdravotní péče navrhuje dula optimální řešení, a to odpovídající volbou odborné lékařské (zdravotnické) pomoci. Tu je samozřejmě nápomocna nejen vytipovat, ale i vyhledat a zajistit. Má povědomí o možnostech i úskalích v oblasti gynekologie a porodnictví, ucelený přehled o působení odborníků v nejbližším okolí bydliště gravidní ženy. Proto dokáže velmi pružně reagovat na situace, které mohou být, zvlášť pro prvorodičky, neznámé, nepřehledné, a tudíž stresující, obtížně řešitelné. Nastávající mamince se dostane především zklidnění a jistota, že jí i dítěti bylo poskytnuto vše potřebné. Vše podstatné pro to, aby se narodilo zdravé miminko rovněž zdravé a psychicky vyrovnané mamince.

Dula samozřejmě doprovází ženu i k porodu, je-li to jejím přáním, a po celou dobu o nastávající maminku optimálním způsobem pečuje. Snaží se usnadnit ženě čas, který zbývá do narození děťátka. Plní jí akceptovatelná přání a v případě potřeby komunikuje samozřejmě také s lékaři a ostatními zdravotníky. Nastávající maminka má zajištěn potřebný klid a možnost soustředit se jen na blížící se porod.To je tedy výčet možných činností, nastínění hlavního účelu existence dul v naší současné moderní společnosti. Žena bývá v současné době permanentně vystavena i nežádoucím společenským, civilizačním, vlivům. Ty sehrávají jistě často i výrazně negativní roli v souvislosti s ideálním stavem harmonické, vyrovnané psychiky. A přece jako i v dobách dávno minulých touží ženy také dnes rodit děti. Děti zdravé, životaschopné, šťastné. To je bezesporu podmíněno na místě předním optimálním psychickým i fyzickým zdravím matky. Současně je také velmi důležitý vyrovnaný i poučený přístup ženy k těhotenství a k porodu. A v tomto smyslu může být nastávající mamince komplexně velkým přínosem právě dula.