Maminky, co vše byste měly před porodem znát

Vývoj se nedá zastavit. A proto i v tom, jak jsou dnes ženy připraveny na porod z hlediska informovanosti, je jistě propastný rozdíl oproti tomu, co věděly teoreticky samozřejmě o porodu naše babičky a prababičky. Víme, jaké informace a kde můžeme nejlépe vyhledat, jsme většinou dobře, ne-li dokonale, teoreticky vyzbrojeny. V dnešní době se zcela reálně předpokládá, že alespoň základní povědomí v tomto směru má každá, nejen těhotná žena. To ale nemění nic na skutečnosti, že nám mnohdy praxe v průběhu těhotenství i porodu samotného ukáže svoji, poněkud jinou, tvář.

Těsně před porodem | Foto: Shutterstock
Těsně před porodem | Foto: Shutterstock

Kde a jak nejlépe v současné době porodit

Nastávající maminky, kromě průběhu porodu samotného, zcela jistě zajímají i další neméně důležité informace s porodem bezprostředně související, a to především možnosti, kde, jak a za jakých podmínek lze v dnešní době z hlediska rodičky i miminka dítě nejlépe porodit. V tom se ale, jak známo, jednotliví odborníci vzájemně, ani odborníci a veřejnost, ne vždy shodují.Dny, týdny, ba i měsíce se přehoupnou a přiblíží se konečně čas, kdy se miminko začne hlásit k cestě na svět. Po období očekávání, představ a mateřských snů se máme konečně dočkat chvíle, kdy budeme držet svoji holčičku nebo kloučka v náruči. Do té doby, jak už bylo dříve napsáno, se předpokládá, že žena získá alespoň základní povědomí o tom, co a jak ji čeká. A současně pak také, jak a kde nejsnáze, v co největším klidu a pohodě, zvládnout to, co je zcela přirozené, tedy porod.

Pojedeme do porodnice, anebo budeme raději rodit doma?

Není určitě třeba mít z porodu obavy. Jistě, některá líčení těch, které ten svůj, respektive svého dítěte, už prožily a potřebují se podělit o zážitek, mohou vzbudit určité pochybnosti, nejistotu a někdy i strach. V některých případech skutečně může dojít ke komplikacím, které ovšem mnohdy nelze předvídat, ani jim předejít. A právě z tohoto důvodu lékaři většinou nedoporučují dnes tolik diskutované tzv. domácí porody, a varují před nimi.

Veřejnost, odborná a laická, jak už bylo naznačeno, je rozdělena na dva nesmiřitelné tábory. A to na zastánce a odpůrce toho, aby bylo ženě umožněno, přeje-li si to, porodit doma. V prostředí, kde to zná, cítí se tu dobře, bezpečně, kde nebude nikterak rušena, stresována přítomností ostatních, dalších spolu rodiček, ani lékaři a početným zdravotnickým personálem.

Jak se osobně k zmíněnému postavit? Tady je dobrá rada drahá. Každá žena si musí, sama v sobě, vyřešit či zdůvodnit a obhájit, co a jak chce, s vědomím předností i úskalí následně zvoleného. Pravdou ovšem je, že mnohé ženy, které jsou odhodlané k porodu v domácím prostředí, poté, co došlo k neočekávaným komplikacím, svůj jednoznačně pozitivní a do té doby nezvratitelný, přístup k domácímu porodu přehodnotily. Přiznaly, že by vzniklá situace byla doma s největší pravděpodobností neřešitelná, anebo řešitelná jen s velkými obtížemi.Zvažujte možnosti, omezení i rizika zodpovědně!

Je proto potřebné zodpovědně k sobě samé i k nenarozenému dítěti zvážit a objektivně posoudit všechny možnosti i omezení, veškerá rizika té které volby.

Současné více či méně zasvěcené povědomí o konkrétních nabízených možnostech a podmínkách porodu, z nichž lze zvolit pro tu kterou ženu možnosti i podmínky nejlepší, subjektivně nejpřijatelnější i objektivně nejvhodnější, v sobě jistě skrývá i mnoho pomyslných otazníků. Každá žena má právo rozhodnout se podle možností konkrétní porodnice (různé interní podmínky, používané metody, způsoby atd.), a následně se domluvit na podmínkách, za kterých je její konkrétní představa o porodu realizovatelná. Rozhodnout by se ale měla, pro případ předčasného porodu, včas. Rozhodnutí, kde žena porodí, by mělo přispět ke klidnému očekávání narození děťátka. K ubezpečení ženy, že porod proběhne s velkou pravděpodobností podle jejích představ. Zjišťování možností jednotlivých dostupných porodnic sice vyžaduje čas, ale je to jistě pro klid a „čisté svědomí“ nastávající maminky často velmi důležité. Podobně žena samozřejmě zvažuje možnosti, všechna pro i proti, v případě, rozhodne-li se porodit doma.

Přednosti nepřeceňovat – rizika nezveličovat

Co dodat závěrem? Jistě, každá diagnóza, respektive léčba jejích příznaků a přístup k ní, v sobě vždycky zcela logicky běžně skrývá i určitá rizika. A těhotenství i porod v tomto smyslu je jednou z možných a zcela regulérních diagnóz. Proto ani porod, stejně jako předchozí těhotenství, není bez rizika. Toto riziko ale jistě není potřeba nikterak zveličovat.Zdravá žena bez výrazných zdravotních problémů, bez zdravotních omezení, má s největší pravděpodobností i velké předpoklady porodit bez komplikací. To ovšem nikdy zcela nevylučuje ony pověstné výjimky potvrzující pravidlo. A tak je také nutno k porodu přistupovat. S rozumem, s rozvahou, klidem a zodpovědně, a samozřejmě s vírou v tu lepší a nejlepší možnou variantu. Optimismus je přece namístě už kvůli novému životu, který s láskou a nadějí očekáváme.