Dětská rýma a starosti s odsáváním

Každé, byť i jen lehké, onemocnění malého dítěte obvykle způsobí mamince starost. Výjimkou není ani rýma, obzvlášť setkává-li se s ní dítě ve svém životě poprvé.

Dětské odsávačky rýmy | Foto: Shutterstock
Dětské odsávačky rýmy | Foto: Shutterstock

V ideálním případě se daří ještě v batolecím věku, a snáze spíše v tom raném batolecím, dětské rýmě předcházet. Úspěšnější pak bývá ochrana u dětí, které byly či jsou kojeny, a to obvykle čím delší dobu, tím je výsledný efekt snahy rýmě čelit příznivější. To všem nemusí platit vždy, a časové období, po které konkrétní dítě rýmu vůbec nepozná, bývá různě dlouhé.Spolu s pozitivním přínosem kojení sehrává poměrně velmi významný vliv i setrvávání dítěte převážně v domácím prostředí, a dokážeme-li zamezit jeho kontaktu s nachlazenými dětmi i dospělými. Počátek umístění batolete v dětském kolektivu obvykle dosud trvající období bez rýmy výrazně změní.

Co je to vlastně rýma?

Rýma je virové onemocnění, které se projevuje podrážděním nosní a krční sliznice. Protože zánět může nežádoucím způsobem postoupit v dýchacích cestách nebo v uchu, je doporučováno věnovat dětské rýmě vždy takovou pozornost, která je adekvátní jejím konkrétním projevům a intenzitě.

Uvádí se, že v batolecím věku není v souvislosti s rýmou pravděpodobný výskyt zánětu vedlejších nosních dutin (to znamená zánět v obličejových kostech), a to proto, že se tyto dutiny postupně vyvíjejí později, konkrétně ve věku tří až čtyř let.O dětské rýmě obecně, a konkrétně také o té batolecí, toho bylo napsáno a stále se píše poměrně dost. Píše se obvykle o často zažívaných nepříliš úspěšných pokusech projevům rýmy zabránit, o možných formách projevů rýmy, a tedy jejích typech, až po přístup k léčbě těchto projevů a možnostech, kterých lze za tímto účelem vyzkoušet.

Obecně se z pokolení na pokolení, stále až do dnešní doby, obvykle vždy dospělo a dospívá k poznatku, že běžná rýma trvá převážně v průměru jeden týden, tedy přibližně sedm dní, a to se zásahem lékařem i bez něj. To ovšem bývá případ běžné rýmy provázející obvykle nachlazení, ovšem nikoliv už rýmy, která se stala chronickou, či rýmy alergické.

Rozdíl mezi běžnou rýmou a jejími jednotlivými typy, rýmou chronickou a rýmou alergickou ne vždy ovšem dokáže maminka rozpoznat. Zvláště pak, nemá-li s dětskou rýmou žádnou předchozí zkušenost, a tudíž nemá možnost srovnání.Nepodcenit konzultaci s pediatrem

Neprovází-li rýmu zvýšená teplota či horečka, není-li nosní sekret výrazně žlutý či žlutozelený či zelenohnědý, a neprojevují-li se u batolete žádné jiné potíže, které by mohly poukazovat k závažnějšímu onemocnění, může být postačují zkonzultovat nestandardní zdravotní stav dítěte s lékařem pouze telefonicky. Maminka se tak vyhne kontaktu dítěte s dalšími nachlazenými dětmi, který by mohl způsobit zvýraznění nebo i podstatné zhoršení do té doby třeba jen mírného průběhu nachlazení. Pediatr, dle konkrétních postřehů popsaných maminkou, může v ideálním případě zodpovědně zvážit, je-li či není potřeba dítě vidět, a doporučí mamince, jak v konkrétním případě dále postupovat.

Obvyklá řešení rýmy v batolecím věku

V batolecím věku se obvykle doporučuje řešit rýmu odsávačkou. Současně je vhodné zvlhčení vzduchu v místnosti, kde dítě pobývá, inhalování bylinných výluhů k inhalaci při nachlazení určených. Využívá se především léčivých účinků heřmánku, který se k použití pro děti osvědčuje dlouhodobě, velmi výrazně a mnohostranně, tedy nikoliv pouze při léčbě onemocnění, souvisejících právě s nachlazením.Kromě toho lze využít i nabídky nosních kapek z lékárny, pokud se pro to maminka rozhodne. V tom případě je ovšem nutné zvolit výhradně přípravek určený pro danou dětskou věkovou kategorii, zásadně nepožívat přípravky určené dospělým. S technikou bezpečného vytírání dětského nosíku i správným způsobem nakapání do nosu poradí nejlépe pediatr.

Problematika odsávání

Pokud se jedná o odsávání vzniklých a přetrvávajících hlenů odsávačkou, je vždy nezbytné zvolit z nabízejících se možností takovou, kterou bude dítě dobře snášet. Tedy takovou, která se v konkrétním případě osvědčí jako účinný pomocník.

Ne každý typ odsávačky je vhodný pro každé dítě, a to vzhledem k způsobu použití. Na různé způsoby požití reagují různé děti různě, ne všechny bývají dětmi přijímány bezproblémově. Někdy se používat odsávačku nedoporučuje, a to v případě, je-li reakce dítěte na ni výrazně negativní a dítě má evidentně strach, který trvá. Tato situace někdy souvisí s konkrétním typem odsávačky napojované na vysavač. Pak je lépe vyzkoušet některý z jiných typů odsávaček na trhu, které dle momentální pozitivní zkušenosti dalších maminek doporučí nejlépe pediatr. Není důvod zavrhovat ani použití jednoduché, klasické, odsávačky, která pracuje na principu mechanického odsávání hadičkou umístěnou v ústech toho, kdo odsává. Její účinnost je zdánlivě méně účinná vzhledem k tempu, kterým se odsávání provádí, ovšem při zvládnutí správné techniky odsávání bývá její účinnost prakticky srovnatelná s ostatními typy současných moderních odsávaček. Volba samozřejmě záleží vždy na tom, kdo bude odsávání provádět, a to (jak už z předchozích shrnutí vyplývá) vždy výhradně s ohledem na snášenlivost konkrétním dítětem.V souvislosti s odsáváním se obvykle nedoporučuje odsávat příliš často, aby nedošlo k nežádoucímu předráždění sliznice dětského nosíku. Jednotlivá odsávání by se pak měla dít vždy jen po nezbytně dlouhou dobu.

Se zahleněním dítěte, a tedy s potřebou nežádoucí rýmu v individuálních intervalech odsávat, souvisí i nutkání dítěte ke zvracení. Dítě, které se zatím ještě nedokáže zbavit rýmy jinak, rýmu polyká. To pak tedy následně často způsobí potřebu dítěte dostat rýmu pryč z těla poté, co začne putovat do žaludku.

Naučit dítě smrkat

Potížím s procesem odsávání rýmy lze nejúčinněji čelit včasným naučením dítěte smrkat.

Uvádí se, že velká část rodičů nácvik této dovednosti odkládá až do zbytečně pozdějšího věku dítěte, tedy do staršího batolecího období. Důvodem je obvykle přesvědčení rodičů o tom, že dítě ještě techniku smrkání nepochopí, a tudíž ani nezvládne. Opak je ale pravdou, a je vždy na rodičích, aby se chtěli a odhodlali o tom přesvědčit. (Podobná situace je v této souvislosti také s kloktáním, které v případě nachlazení bývá též účinné a užitečné, a to pro pročištění sliznice úst a krku.)Zarážející je skutečnost, že není výjimkou, kdy si dítě překvapivě neosvojí techniku smrkání ani do doby nástupu do první třídy základní školy. To však není neschopnost dětí, ale vina neopodstatněného vyčkávání rodičů, které je obvykle výsledkem jejich nesprávného přístupu k iniciování zrodu nových dovedností dítěte.

Zmíněná poměrně častá a dlouhotrvající neschopnost dětí smrkat je odborníky kupodivu zmiňována jen sporadicky, a tedy se zdá, jako kdyby ani neexistovala. Realita ovšem, jak už bylo uvedeno, jednoznačně nasvědčuje opaku.

Používání hygienických papírových kapesníků

V souvislosti s nezbytností naučit dítě smrkat souvisí i používání hygienických papírových kapesníků. Papírové kapesníky (na rozdíl od látkových, které se obvykle používají opakovaně) jsou určeny k použití pouze jednorázovému. Papírový kapesník by se měl vždy po použití vyhodit a nahradit čistým. Tím je splněn druhý z účelů jeho používání, a to bránění opětovnému vdechování virů do organismu.

Co dodat závěrem?

Mnoho starostí si maminka ušetří, nepodcení-li své dítě a naučí-li ho včas smrkat. Čím dříve – tím lépe. Protože preventivní opatření rýmy jsou natolik nejistá, že se pravděpodobně rýmě neubrání, dříve či později a méně často či častěji, žádné dítě ani žádný dospělý.Zvláště při prvním setkání s tímto častěji méně závažným onemocněním, které většinou provází každé nachlazení, může maminka pociťovat větší obavy o zdraví svého batolete, než je obvykle nutné. Každopádně ale neuškodí, pro maminčin klid a jistotu, jakékoliv – nejen nestandardní – projevy , a určitě výraznější průběh rýmy, konzultovat s pediatrem.

A samozřejmě dokázat s láskou a pochopením asistovat dítěti při jeho zvládání prvních krůčků a kroku k natolik důležité dovednosti, bez níž se v životě neobejde, k dovednosti správně, účinně a důkladně smrkat. To znamená umět se vysmrkat vždy, kdy to momentální konkrétní zdravotní stav dítěte vyžaduje. Jako jeden z důležitých úkonů, který pomůže dítěti poprat se s nachlazením. Věřte, že se dítě bez vaší pomoci ani v tomto případě neobejde a že vaši láskyplnou, starostlivou i trpělivou péči ocení.