Zánět středního ucha u dětí

Zánětem středního ucha trpí některé malé děti často. Uvádí se, že mohou mít k vzniku tohoto zánětu vrozenou, často pravděpodobně dědičnou, dispozici. Pediatři potvrzují, že zánět středního ucha bývá jedním z nejčastějších onemocnění kojenců a batolat. Uvádějí, že se s tímto zánětem setká do svých druhých narozenin více než šedesát procent dětí.

Kontrola zánětu středního ucha na ORL | Foto: Shutterstock
Kontrola zánětu středního ucha na ORL | Foto: Shutterstock

Prevence a posílení dětské imunity

Zánět středního ucha se u některých dětí objeví téměř pokaždé, má-li dítě rýmu nebo infekční onemocnění krku. Účinnou prevencí těchto zmíněných běžných a častých onemocnění může být především důsledné udržování dětského těla, včetně oušek, v teple. Nepodcenit nikdy v chladném a větrném počasí samozřejmé ukrývání uší dítěte pod přiměřeně teplou čepicí. Dětské imunitě komplexně samozřejmě prospívá také věku přiměřené otužování, a to ať už se dítě pohybuje pravidelně v dětském kolektivu nebo převážně jen v prostředí své rodiny. Doporučuje se také kojení dítěte nejlépe po celý první rok jeho života. Prokazatelně negativně na dítě působí cigaretový kouř. Z více důvodů samozřejmě, nejen v uvedených souvislostech.Co je to střední ucho?

Střední ucho je dutina, která se nachází za ušním bubínkem. Ve středním uchu jsou umístěny tři malé kůstky, a to kladívko, kovadlinka a třmínek. Ty přenášejí vibrace zvuku do ucha vnitřního, jehož struktury umožňují slyšet a vnímat rovnováhu.

Ušní onemocnění

Onemocnění uší vzniká u dětí obvykle z infekce v uchu vnějším nebo v uchu středním. Někdy také může dojít k nežádoucímu zablokování Eustachovy trubice. Ta propojuje střední ucho a zadní stěnu krku. Ústí v nosohltanu. U dětí je Eustachova trubice relativně široká a podstatně kratší než v dospělosti. Z tohoto důvodu se infekce snadno šíří. Také relativně ještě častá poloha batolete vleže usnadňuje potenciálně možný nežádoucí přenos choroboplodných zárodků z krku právě do středního ucha.

Zánět středního ucha

Neléčená infekce, která z nosohltanu do středního ucha pronikla, může způsobit zánět sliznice středního ucha, hromadění hnisu za ušním bubínkem a jeho následné prasknutí. Zánětem bývá postiženo obvykle pouze jedno ucho. Onemocnění zánětem středního ucha může propuknout velmi rychle. Prudce stoupne horečka a dítě pociťuje velké bolesti, někdy provázené i výtokem z ucha. Zánět může způsobit také zhoršení sluchu dítěte. Ne vždy, je ovšem laikem jednoznačně rozpoznatelné, že původcem projevů dětského onemocnění je právě ucho.

Lékařské vyšetření je vždy nezbytné

V případě příznaků podobných výše popsaným nebo i dalších, provázených horečkou a evidentně bolestí, je nezbytné rychlé vyšetření dítěte lékařem. Ten na základě vyšetření stanoví nejefektivnější způsob léčby. Tu je potřeba následně bezpodmínečně dodržovat.

Nedoporučuje se bez porady s lékařem zkoušet jakékoliv všeobecně laiky doporučované postupy, jak dítěti zmírnit trvající bolest. Tato doporučení sice mohou být v některých případech účinná, jindy ovšem mohou situaci i zkomplikovat. Jedná-li se skutečně o zánět středního ucha, a jaká konkrétně je jeho závažnost, rozpozná dle příznaků a systematického, detailního vyšetření dítěte jen lékař. Proto by logicky měla být komplexní léčba zánětu středního ucha vždy výhradně v jeho kompetenci.Jak předcházet zánětu středního ucha v případě nachlazení?

Má-li dítě rýmu, je potřeba vždy zajistit optimální průchodnost nosu. Dokud se dítě nenaučí smrkat, doporučuje se odsávání. V případě potřeby doporučí lékař použití nosních kapek, které nos optimálně uvolní. Tím lze poměrně účinně zabránit rozšíření vzniklé infekce do ucha.

Lékařská praxe zcela jednoznačně přináší zásadní poznatek. Není-li zánět středního ucha léčen a vyléčen důsledně a zcela, může dojít v některých případech k dočasnému, nebo dokonce i k trvalému, poškození sluchu. A to je jistě dostatečný argument pro rychlé, zodpovědné a především pak odborné řešení všech bolestivých projevů, které k zánětu středního ucha mohou poukazovat.