Poporodní deprese

Není pochyb o tom, že těhotenství a porod mohou být pro ženu i nadmíru náročné, stresující. Záleží vždy na daných dispozicích ženy, nakolik se dokáže se svým „jiným stavem“ optimálně vyrovnat. A to samozřejmě nejen v souvislosti s primárním přijímáním sebe sama s obvyklými přechodnými tělesnými změnami, ale také komplexně v rovině emočního prožívání blížícího se mateřství.

Poporodní deprese | Foto: Shutterstock
Poporodní deprese | Foto: Shutterstock

Každá žena má svůj práh přirozené přizpůsobivosti nastavený jinak. Proto i celkový dopad vlivu všech působících faktorů na ženskou psychiku v poporodním období se projevuje různě.Těhotenství a psychika ženy

Součet fyzické a emoční zátěže může v uvedeném smyslu vyvolat komplikace různého stupně závažnosti. Odborníci se shodují v názoru, že určujícím pro optimální řešení aktuálního psychického stavu ženy je včasné a přesné rozpoznání specifických příznaků narušené psychiky.

Je potřeba zmínit skutečnost, že určitý zásah do psychiky znamená těhotenství a porod prakticky vždy, ne vždy je ale potřeba situaci řešit s odborníkem. A přestože se uvádí velmi vysoké procento žen čelících některému z typů poporodní psychické lability, je i velmi mnoho žen, které problém toho typu prakticky nezaznamenají. Buď vůbec, anebo jen v takové míře, která nevede k nárůstu ani k trvání zmíněných potíží.

Mateřské blues

Psychický stav převážné části žen postižených lehkou formou poporodní deprese se srovná optimálním způsobem velmi rychle samovolně. Žena prakticky nepotřebuje žádný odborný zásah. Tento konkrétní typ psychického zatížení, nazývané poporodní nebo mateřské blues, se projevuje pouze mírně depresivními stavy (objevují se 3. – 4. den po narození dítěte). Po porodu jimi prochází dle statistických údajů největší procento žen s poporodními psychickými potížemi.Tato mírná deprese, její projevy, odeznívají v poporodním období nejčastěji v průběhu 10-12 dní. Maminka za tu dobu získá potřebné praktické povědomí o péči o miminko i nezbytnou jistotu. Počáteční obavy z nezvladatelnosti všech úkolů a povinností s narozením děťátka souvisejících se z velké části rozplývají, a postupem času zcela mizí. Žena nabyde potřebného sebevědomí, a tím i nezbytného posílení a uspořádání své psychiky. Poporodní blues se tak stane minulostí.

Poporodní deprese

Dalším, už závažným a potenciálně někdy i život ohrožujícím stupněm depresivního stavu ženy po porodu může být poporodní deprese. Tento stav je samozřejmě rozpoznatelný odborníkem a je už potřeba správně a rychle ho řešit. Nebývá v silách a možnostech ženy překonat ho bez pomoci lékaře. Žena při této formě psychických potíží cítí, že se jen velmi těžko vyrovnává s novou životní situací. Důsledkem toho je neschopnost ženy optimálně zvládat průběžnou péči o dítě i o sebe samu.

Tento stav může být ojediněle nebezpečný pro ženu i pro dítě. Podmínkou optimálních výsledků nezbytné léčby je vyhledat co nejdříve pomoc odborníka. Tato poporodní deprese se může objevit až do jednoho roku po porodu, častěji ale už po 6-12 týdnech po narození dítěte. Žena se cítí fyzicky i psychicky vyčerpaná, je nadměrně úzkostlivá, mívá strach, trpí sebevýčitkami, plačtivostí, ztrátou pozitivní motivace, ztrácí chuť k jídlu nebo se naopak přejídá, bývá nadměrně podrážděná, může pomýšlet na sebevraždu, případně i na ublížení dítěti.Tato poporodní deprese mívá úzkou souvislost s nepříznivou životní situací ženy (sociální nebo partnerské problémy). Pokud tedy žena cítí, že se její psychický stav nezačíná včas blížit k optimálnímu stavu před těhotenstvím, je potřeba řešit situaci s odborníkem. V těchto případech si už psychika ženy vyžádá dlouhodobější léčbu. Její důsledné dodržování vede často k uspokojivým výsledkům.

Poporodní psychóza

Nejzávažnější formou poporodní psychické poruchy je poporodní (dříve laktační) psychóza. Objevuje se jen vzácně. Poporodní psychóza už je vážné psychotické onemocnění ohrožující život jak matky, tak i dítěte, a je zcela nezbytné neodkladně ho řešit.

Poporodní psychóza se projeví poměrně jednoznačně v období 48-72 hodin po porodu nebo až do několika týdnů po porodu a je dobře rozpoznatelná od předchozích dvou forem poporodních psychických potíží. Po počátečních problémech s nespavostí a podrážděností se psychóza projeví psychotickými, buď depresivními, případně pak manickými příznaky. Žena trpí halucinacemi, její chování je celkově dezorientované.Nezbývá než konstatovat, že také k psychickým potížím, objeví-li se, je nutné přistupovat bez předsudků. Stejně jako i k ostatním nemocem, které bez pozvání vstupují do našich životů.

Poporodní labilita psychiky po porodu bývá nejčastěji jen dočasná, přechodná, a proto se dá konstatovat, že odezní o to dříve, o co časněji se začne řešit. Pokud se tedy už dostaví, je zodpovědností každé ženy optimálně se s ní vyrovnat a tím dopřát děťátku pro jeho život to nedůležitější: laskavou, klidnou a psychicky vyrovnanou, šťastnou zdravou maminku. A k tomu by jí svým přístupem měl být jistě maximálně nápomocen, v případě potřeby, dobře obeznámený partner i celá její rodina.