Odpolední spánek a jeho úskalí

Od chvíle, kdy jsme si z porodnice přinesli své miminko domů, jsme už otočili mnohokrát kalendář. Z novorozence, přes kojence, máme doma batole. A nastává nám, dříve nebo později a menší či větší, starost s jeho odpoledním spánkem. Dítě se totiž dostává do věku, kdy jeho potřeba spánku pomalu začíná klesat. Markantní to je hlavně na počtu hodin, které naše batole prospí přes den.

Batole ve spánku | Foto: Shutterstock
Batole ve spánku | Foto: Shutterstock

Kolik spánku potřebuje batole?

K spánku ho ukládáme, v tomto batolecím období, zpočátku dvakrát, a to dopoledne a odpoledne, později většinou už jen jednou, a to po obědě. Je dobré, když si dítě zvykne, že se tak děje pravidelně, pokud možno, každý den ve stejný čas. Postupem času délka tohoto denního spánku začíná obvykle kolísat. Od několika málo hodin k slabé hodině, nebo dokonce jen půlhodině. A někdy se může i stát, že k žádoucímu zdřímnutí dítěte téměř nedojde. V této souvislosti se někdy uvádí, že sníženou potřebou spát v průběhu dne se vyznačují především zvídavé, velmi inteligentní děti.Spánek jako prostředek k regeneraci sil

Malé dítě potřebuje bezesporu dostatek spánku k regeneraci svých sil, k odpočinku, k celkově pozitivnímu vývoji. Učí se totiž průběžně stále novým dovednostem, které jeho fyzickou sílu samozřejmě odčerpávají. To, co je pro nás běžné, bývá pro dítě obtížné a nesnadné, protože dosud ne zcela ovládnuté, ne zcela zautomatizované a bezvadně zvládnuté. Dítě se přirozeně vyvíjí průběžně fyzicky i psychicky, poznává a přijímá okolní svět v takové podobě, kterou jeho okolí právě má, a musí se s tím vším vyrovnat. Učí se reagovat na neznámé podněty, zvládat je fyzicky i rozumově. Stává se den po dni jistější v pohybu, je obratnější, vynalézavější, objevuje možnosti, ale také omezení, těžkosti. Začíná stále víc přemýšlet. To vše jistě vyžaduje odpovídající doplnění odčerpaných vynaložených sil.

Individuální potřeba spánku

Potřeba doplnit takto ztracenou energii spánkem bývá individuální. V mladším batolecím věku ještě dokáže dítě většinou snadno usnout v průběhu dne dvakrát, později už, někdy i s obtížemi, jen jednou. Starší batolata mohou mít mezi období, kdy jim sice ještě nestačí spát v průběhu dne libovolně dlouho pouze jednou, ovšem dvojí spaní jim pak brání ve včasném usnutí večer. Jedním, ne ovšem všemi odborníky doporučovaným, řešením bývá probouzení dítěte po uplynutí určité doby denního spánku. To proto, aby nebylo ohroženo včasné uložení dítěte k spánku večer. Maminka, na základě individuální zkušenosti, odhadne optimální potřebu denního spánku svého dítěte.

Čas, který batoleti postačí dospat k jeho obvyklým deseti až dvanácti hodinám, po večerním uložení k hlavnímu spánku. Probuzení dítěte ovšem musí proběhnout s citem a s dostatečným časovým prostorem k jeho procitnutí. Tak, aby nepociťovalo spánkový deficit a začalo se opět projevovat aktivně, aby bylo spokojené a šťastné. Tento postup a provedení je na zvážení každé maminky. Ve fázi, kdy už dítěti postačí spát přes den jen jednou, bývá někdy doporučován postup obdobný. Většinou ale nebývá nutné délku odpoledního spánku dítěte takto regulovat.

Dítě si musí odpočinout

U každého dítěte pak v jiný čas dochází postupně k minimalizování potřeby spát během dne, to ovšem neznamená, že by si nepotřebovalo odpočinkem doplnit energii. Dospěje-li tedy dítě do této fáze svého vývoje, je na nás, rodičích, umožnit a nabídnout mu jinou formu nezbytného odpočinku. Mladší dítě většinou bude k tomu potřebovat asistenci dospělého, starší batole, je-li zaujato nabídnutým zaměstnáním, vydrží takto v klidovém režimu nějakou dobu už samo. Tímto odpočinkovým časem je vhodné proložit pro dítě fyzicky náročnější činnosti, aby pak tyto dokázalo zvládat s potřebným, odpovídajícím fyzickým nasazením. Neřešená únava dítěti pochopitelně provádění jeho dalších aktivit výrazně znesnadňuje.Dítě objevuje svět

Období prvních dětských krůčků a kroků je dobou velkých dětských objevů. Všechno je nové, poprvé. A k dosud nepoznaným dobrodružstvím už naše batole většinou nepotřebuje spát tolik jako dřív. Dítě povyrostlo a jeho potřeba prospat čas přes den se bude snižovat i nadále. A nepotrvá dlouho a místo staršího batolete budeme mít doma neustále aktivního, vynalézavého, stále novými dovednostmi překvapujícího předškoláka.