Homosexuální pár a jeho vliv na vývoj dítěte

Homosexuálních párů a registrovaných partnerství po celém světě přibývá. Často si pak tyto páry přejí mít společné dítě a vychovávat ho. Někteří lidé proti tomu zásadně protestují, jiní v tom nevidí problém. Diskuzí na toto téma již proběhlo nespočet, ale nikdy nedospěly k žádnému výsledku. Jak se k výchově dítěte homosexuálním párem stavějí psychologové, a jaký dopad může mít taková výchova na dítě?

Výchova dítěte partnery stejného pohlaví | Foto: Shutterstock
Výchova dítěte partnery stejného pohlaví | Foto: Shutterstock

Legislativa je spíše proti

Termínem homoparentalita se označuje rodičovství lesbiček a gayů, tedy výchova dětí homosexuálními páry. V případě registrovaného partnerství se zákon staví k adoptování dítěte negativně a neumožňuje ho. Adoptovat si dítě tak není pro páry stejného pohlaví možné, a to ani v případě, že pár společně vychovává dítě či děti jednoho z partnerů. Existuje však několik způsobů, jak mohou tyto páry nakonec dítě mít. Jeden z páru si například může zažádat o dítě jako samožadatel/ka. To znamená, že dítě právně „náleží“ jednomu partnerovi z registrovaného páru. Psychologické posudky se však dělají na celý rodinný systém (tedy i druhého partnera), ve kterém dítě nakonec žije. Kdyby se v budoucnosti pár rozpadnul, je předem jasné, v čí péči dítě zůstane a nevznikají tak žádné dlouhé tahanice. Zákon sice nepovoluje adopci, ale umožňuje homosexuálním párům pěstounství. Zde však hrozí návrat biologických rodičů a odnětí dítěte do jejich péče.

Další možností je sdílené rodičovství. Spočívá v tom, že se společně domluví lesbický pár a gay pár vychovávají dítě společně. Dítě má tedy v podstatě čtyři rodiče. Poslední variantou je zajistit si náhradní matku či otce. Taková domluva však většinou není právně ošetřena a později zde vznikají velké komplikace.Problémy se sexualitou a identitou

Názorů proti výchově dítěte homosexuálním párem je mnoho, přicházejí však i od psychologů a psychoterapeutů. Psychologové se obávají, že budou-li dítě chlapce vychovávat dva muži, mohou mít výrazný vliv na jeho sexuální orientaci. Pokud by vychovávali dívku, nemá žádný ženský vzor, což se negativně odrazí na jejím chování, morálních zásadách a partnerských vztazích. Stejný problém nastává i v opačném případě, tedy když dvě ženy vychovávají dívku či chlapce.

Někteří psychologové dokonce zastávají názor, že dítě, které nebylo vychováváno ženou a mužem je v budoucnosti více ohroženo psychologickými problémy a nedokáže si zcela vytvořit svoji vlastní osobní identitu. Z psychoterapeutické praxe navíc vyplývá, že jedinci, kteří nebyli vychováváni otcem a matkou, trpí v pozdějším věku psychickými poruchami osobnosti.

Podle průzkumů dochází u homosexuálních párů častěji a dříve k rozchodům, než u párů heterosexuálních. Homosexuální páry se obvykle rozpadávají po 2 – 3 letech soužití, také u nich častěji dochází k nevěře (zvláště u gayů). Rozvod homosexuálních párů je tedy pravděpodobnější, než rozvod párů heterosexuálních, což není pro výchovu dítěte dobrou životní zkušeností. Děti vychovávané homosexuálním párem jsou navíc poměrně často terčem posměchu a šikany kamarádů či spolužáků. Někdy také dochází k jejich úplnému vyloučení ze společenského kolektivu vrstevníků. Tyto nátlaky se pak negativně podepisují na psychice dítěte. Proto je důležité, aby se dítě homosexuálního páru za svoji rodinu nestydělo, respektovalo ji a přijalo.Nepodložené názory?

Předcházející stanoviska jsou však pro některé pouhé zastaralé předpoklady, kterými se doposud spousta psychologů řídí, aniž by se podívaly na skutečné výsledky různých studií. Proto se objevují i opačná stanoviska. Podle nich není ani tak důležitá struktura rodiny, tedy zda dítě vychová žena a muž, dvě ženy nebo dva muži, ale vztahy uvnitř rodiny a interakce mezi jejími členy. Pokud je rodina spokojená, milující a dopřává dítěti láskyplné prostředí, není podstatné, zda se jedná o homosexuální či heterosexuální pár. Tento názor potvrzuje i několik zahraničních průzkumů. Spokojená homosexuální rodina s pečujícím prostředím je tak pro výchovu dítěte vhodnější, než vystresovaný heterosexuální pár a konfliktní prostředí. Například děti lesbických matek jsou podle průzkumů tolerantnější, empatičtější, lepší v komunikaci, méně konfliktní a mívají dobrý školní prospěch.

Průzkum též potvrdil, že sexuální orientace rodičů nemá na dítě zásadní vliv a neovlivní samotnou sexuální orientaci dítěte. Z odborného hlediska tak lze říci, že protiargumenty proti adopci dítěte homosexuálním párem jsou vědecky nepodložené a jsou politického, emocionálního nebo náboženského charakteru. Dítě vychovávané homosexuálním párem by tak v životě nemělo oproti jiným dětem prožívat nějaké značné problémy. Neměli bychom však zapomínat na to, že nemůžeme obecné výsledky vztahovat na všechny jedince.

Jak se Vám líbil článek?
Prosím čekejte ...
Voting is currently disabled, data maintenance in progress.