Diabetes u nejmenších dětí

Přáním každých rodičů je, aby se jejich dítě narodilo zdravé a po narození dobře prospívalo. To ovšem nebývá dopřáno všem. U dětí se mohou už v raném věku objevit závažná chronická nemocnění, se kterými se musí vyrovnat ony samy i všichni jejich blízcí. Jedním z častých onemocnění je, dle potvrzení odborníků, právě diabetes (cukrovka).

Cukrovka u dětí
Cukrovka u dětí | Foto: Shutterstock

Diabetes je onemocnění chronické

Jak už bylo zmíněno výše, diabetes je onemocnění chronické, tedy trvalé. Cukrovku lze léčit, nikoliv ovšem vyléčit. Uvádí se, že v posledních dvou desetiletích zaznamenal výskyt cukrovky výrazný nárůst. Cukrovka jako nekompromisní diagnóza je v současné době mnohdy už spojována i s velmi malými dětmi.Diabetes a životní styl

Co stojí za nárůstem tohoto zdravotního hendikepu, je zatím ještě pořád předmětem spekulace odborníků. Ti se nejčastěji přiklánějí k názoru, že cukrovka patrně souvisí s některými rizikovými vlivy prostředí, s celkově nezdravým životním stylem, který vedeme, a který se evidentně od dob našich prababiček a babiček výrazně negativně proměnil. A to nejen z hlediska naší výživy. Stálý stres, přítomnost stresujících faktorů prokazatelně celkovému zdravotnímu stavu populace neprospívají, naopak se předpokládá, že mnohdy iniciují i nevratné poškození organismu. To pak v komplexu dalších souvislostí může sehrát zcela zásadní roli.

Přes veškerou dostupnou péči a snahu lékařů o optimální průběh těhotenství přivede někdy matka na svět dítě, u něhož se následně projeví onemocnění cukrovkou. Bývá to jen otázka času, kdy se cukrovka ohlásí svými příznaky. Co přesně může onemocnění cukrovkou iniciovat, je ale předmětem spekulací; prokazatelný zůstává vliv dědičnosti, dispozice geneticky zakódovaná.

S přihlédnutím k uvedeným skutečnostem se odborníci shodují v názoru, že v současné době pravděpodobně neexistuje spolehlivá prevence. Pouze se spekuluje především o pozitivním významu kojení a celkově vyvážené stravě.Diabetes u batolat

U batolat, to znamená ve druhém a třetím roce života, se zpravidla jedná o onemocnění diabetem 1. typu.

Pro onemocnění cukrovkou 1. typu je určující absence tvorby inzulínu (na rozdíl od cukrovky 2. typu, kdy bývá tvorba inzulínu nedostatečná). Tato skutečnost ovšem nemusí být vždy zcela zřejmá, proto v některých případech kratší nebo i delší čas trvá, než příznaky iniciují lékařské vyšetření a diagnóza je potvrzena. Uvádí se, že se tak může stát v dětském věku prakticky kdykoliv. Obvykle je ale zmiňováno, že diabetes bývá zjištěn u dětí nejčastěji do čtyř let jejich věku a poměrně často je zaznamenán také v období kolem puberty.

V období batolecím se objevuje diabetes o něco častěji než v prvním roce života dítěte.

Batole už bývá psychicky poměrně vyzrálé, začíná si uvědomovat svoji individualitu. Proto je třeba vytvořit mu takové podmínky, aby dokázalo svoji odlišnost přijmout. Nemocné dítě vyžaduje maximálně citlivý, empatický přístup rodičů i lékařů, všech zdravotníků. Pak je schopno a ochotno při léčbě optimálně spolupracovat. V případě opačném může být průběh léčby poměrně komplikovaný.Jaké jsou příznaky diabetu 1. typu?

Každá maminka se postupně učí znát a rozpoznávat typické i méně obvyklé projevy svého dítěte. Jakákoliv změna v chování dítěte, v projevech jeho tělesných funkcí, by měla vést k zaměření zvýšené pozornosti na tuto jednotlivost a v případě pochybností na ni bezodkladně upozornit pediatra.

K typickým a nejčastějším projevům diabetu u malých dětí, tedy také u batolat, patří především nadměrná žízeň. S příjmem tekutin souvisí samozřejmě i časté močení. Moč bývá nápadně světlá a po zaschnutí je neobvykle lepkavá. To poukazuje k nežádoucí přítomnosti cukru.

Diabetické dítě bývá podrážděné, může trpět nechutenstvím nebo naopak pociťovat neustále hlad, často hubne, bývá unavené a uvádí se, že má sníženu celkovou imunitu a je náchylné k virovým onemocněním.

Cukrovku 1. typu prokáže spolehlivě krevní rozbor a rozbor moči.Jak se řeší cukrovka u batolete?

Je nezbytný pravidelný přísun inzulínu. Lékař na základě vyšetření dítěte stanoví přesně a přísně dávkování, postup aplikace a podmínky, za kterých bude následná léčba probíhat. V případě nedodržování léčby mohou být následky velmi závažné.

Mimo to je také nutné upravit dětský jídelníček. Úprava spočívá ve vyřazení potravin pro diabetes 1. typu nevhodných.

Batolecí období je ovšem obdobím, kdy vývoj dítěte pokračuje ještě poměrně rychle a významně. Proto je nutné stanovit taková dietní opatření, která v uvedených souvislostech nebudou dítě nikterak nežádoucím způsobem omezovat. Totéž se samozřejmě týká také pitného režimu. Rodičům je k dispozici metodická pomoc dietní sestry, která s ohledem na konkrétní potřeby dítěte navrhne optimální skladbu dětského jídelníčku. Ten se pochopitelně s věkem dítěte odpovídajícím způsobem průběžně doplňuje a mění.

Důležitou a nezbytnou součástí léčebných opatření je také dbát na dostatečný pohyb dítěte. Onemocnění cukrovkou sice přináší některá nepříjemná omezení, ovšem zdravá a věku odpovídající fyzická aktivita, přizpůsobená samozřejmě konkrétnímu diabetickému dítěti, je pro celkově optimální tělesný i duševní vývoj dítěte nezbytná a nezastupitelná.Život s diabetem

Je jistě nesporné, že cukrovka změní od základu život všech, kterých se bezprostředně týká. Těch malých, kteří jí onemocní, i dospělých, kteří o nemocného človíčka pečují.

Cukrovka bezpochyby přináší také mnohá omezení, která je bezpodmínečně nutné respektovat a vyrovnat se s nimi. Přistoupíte-li ale, milí rodiče, od začátku k onemocnění svého dítěte rozumně a trpělivě, zapojíte-li dostatečně svůj cit, lásku a nezbytnou intuici, umožníte svému dítěti i sobě prožívat život plnohodnotně a smysluplně. Téměř tak, jak ho žijí ostatní, zdravé, diabetem nezatížené děti. To vše se samozřejmým a neustále přítomným povědomím o tom, že život diabetického dítěte musí mít bezpodmínečně přesně stanovený řád. Přísný každodenní režim, který nesmí být porušován. Za těchto předpokladů se bude, milé maminky, zcela určitě i Vaše dítě šťastně smát, radovat a dovádět. A nikoho z přihlížejících ani nenapadne, že Vaše děťátko provází životem vážná nemoc. Protože cukrovka je onemocnění, které můžete mít trvale a úspěšně plně pod kontrolou.