Co je to pátá nemoc

Máme-li malé dítě, víme, že můžeme očekávat průběžně, v různých obdobích jeho života, běžně se vyskytující dětské nemoci. A pro maminky bývá velmi důležité vědět, jak se tyto nemoci projevují, jak nejlépe a bezpečně je rozpoznat, jaké mohou mít následky, jak těmto nemocem případně předcházet, jakým způsobem se léčí. To ale nebývá vždycky snadné. Někdy se nemoc projeví svým typickým znakem, jindy se může i výrazně odchylovat od svých obvyklých příznaků. Nebo může probíhat dokonce i zcela bezpříznakově. Proto se také doporučuje jakékoliv pro maminku dosud neznámé a nejednoznačné projevy dětského onemocnění řešit zásadně s pomocí pediatra.

Nemocná holčička | Foto: Shutterstock
Nemocná holčička | Foto: Shutterstock

Povědomí o dětských nemocech bývá různé

Existují běžné dětské nemoci, kterými si projde každý, nebo téměř každý. Ale jsou i takové, které bývají méně časté, a tudíž naše dítě úspěšně míjejí dlouho a někdy ho minou i zcela. Možná proto mají maminky o těchto onemocněních často jen kusé, útržkovité a neúplné informace. Vědí sice o tom, že se v populaci běžně vyskytují, ale nevědí, jak nejlépe a správně v případě těchto onemocnění postupovat. Aby prospěly svému dítěti a současně i svému okolí. To proto, že některé tyto nemoci neútočí jen na děti, ale nemusí se vyhnout ani dospělým.Podobně tomu je i s pátou nemocí. Kromě dětí, především předškolního a mladšího školního věku, se jí mohou nakazit i dospělí a většinou o ní toho příliš nevíme. Míváme často jen nepřesné, z kontextu vytržené informace. Už sám název pátá nemoc je totiž snadno zaměnitelný, protože existuje i jiné dětské onemocnění, diagnostikované lékaři pod názvem šestá nemoc. Označení nemoci jednoduše pouze řadovou číslovkou je jedním z pozůstatků z minulosti, kdy se takto číselně označovaly výhradně všechny existující dětské nemoci provázené obvykle vyrážkou. Většina z nich pak postupem času dostala své nové konkrétní, blíže určující názvy. Pátá nemoc (podobně jako též už zmíněná šestá) ovšem zůstala pátou až do dnešních dnů.

Příznaky páté nemoci

Pátá nemoc tedy patří mezi onemocnění, pro která je typickým projevem především vyrážka. Některé zdroje ale uvádějí, že se vyrážka, ojediněle, vyskytnout vůbec nemusí a onemocnění může probíhat i zcela bezpříznakově. Ve standardních případech se ale obvykle jedná o specifickou, prakticky nezaměnitelnou, podobu výskytu vyrážky, která svým lokalizováním v obličeji výrazně a jednoznačně připomíná tvar rozpjatých velkých motýlích křídel. Kromě obličeje se vyrážka objevuje dále i po těle, a to především na hýždích a končetinách. Barvou se tato vyrážka blíží nejčastěji k výrazně červenofialové. Může, ale vůbec nemusí, svědět. Onemocnění může být provázeno zvýšenou teplotou nebo horečkou. Další příznaky, projeví-li se, bývají identické s běžnými příznaky virózy nebo nachlazení.

Průběh a léčba páté nemoci

Pátá nemoc je onemocněním infekčním, nakažlivým. Šíří se především vzdušnou cestou, k nákaze může dojít prostřednictvím předmětů infikovaných nemocným, jako je například nádobí. Prevence tohoto onemocnění neexistuje. Uvádí se totiž, že infekčnost páté nemoci je vymezena přibližně deseti až čtrnácti dny před tím, než se projeví výše popsanou vyrážkou nebo jiným z odpovídajících příznaků.

Poté, co příznaky páté nemoci zaregistrujeme, následuje fáze, kdy už dítě infekční nebývá. Je ale nutné, aby projevy onemocnění odezněly. V této fázi má dítě sníženou imunitu, proto je třeba chránit je izolací od kolektivu před případnou další, jinou nemocí. Malý pacient proto bezpodmínečně potřebuje klidový režim. Ten pak trvá přibližně, individuálně, dva týdny do úplného odeznění příznaků. Poté se dítě může opět vrátit mezi ostatní zdravé děti.

Pátá nemoc obvykle mívá u dětí lehký průběh, zvýšenou pozornost ovšem vyžadují děti s poruchami krvetvorby.Pozor na pátou nemoc v průběhu těhotenství!

V souvislosti s pátou nemocí je důležité zmínit skutečnost, že toto onemocnění může být velmi nebezpečné v těhotenství. V případě, že se v blízkém okolí nastávající maminky pátá nemoc objeví, je namístě poradit s lékařem, jak postupovat. Aby bylo minimalizováno riziko případných následků, kterým je v tomto případě nenarozené dítě vystaveno.

Nepodceňme přístup k páté nemoci

Prodělání páté nemoci obvykle zajistí proti ní další celoživotní imunitu. Vzhledem k popsaným, variabilním projevům je potřeba, aby lékař potvrdil diagnózu a stanovil způsob následné péče. Doporučí mamince takový postup, který bude odpovídat individuální potřebě konkrétního dětského pacienta. Také pátá nemoc je samozřejmě onemocnění, které bychom neměli v zájmu zdraví svého dítěte nikdy podcenit.