Chodítko pro děti. Ano či ne?

Užitečná pomůcka při prvních krůčcích dítěte, anebo zbytečnost, která může dokonce i škodit? To je otázka, na kterou odborníci odpovídají veřejnosti poměrně svorně a jednoznačně. Odborníci z řad pediatrů i ortopedů se totiž obvykle netají svým nekompromisně odmítavým postojem k jednomu z nejrozporuplněji přijímaných artiklů aktuálně nabízeného dětského sortimentu.

Chodítko pro děti | Foto: Shutterstock
Chodítko pro děti | Foto: Shutterstock

Chodítko lze vnímat v současné době jako předmět, bez kterého si mnohé maminky nedovedou rané dětství svých dětí vůbec představit. Ale současně také jako neforemné monstrum, zabírající značný prostor dětského pokoje, jako pomůcku, bez které se dítě samotné docela snadno a dobře obejde.Jak to tedy skutečně je?

Dětská chodítka jsou výrobci určena batolatům, která se vývojově evidentně připravují na své první samostatné krůčky nebo která už se o ně s větší či menší bravurou pokoušejí. To ovšem bývá velmi individuální, každé dítě si určuje své vlastní tempto. Chodítka jsou tedy primárně nabízena jako pojistka bezpečného pohybu zatím ještě značně nejistého dítěte. Jsou výrobci předkládána potenciálním zájemcům v nepřeberném množství funkčních variant, tvarů a barev, s nejrozličnějšími doplňky a dětskou pozornost poutajícími detaily. Podobně různorodá, a tedy nevyrovnaná, je ovšem také kvalita tohoto typu nabízeného zboží.

Běžné používání chodítka

Pediatři i specialisté na zdravý a správně fungující pohyb dítěte poukazují na znepokojivou skutečnost, že hlavním cílem využití chodítek bývá nesprávně pro mnohé maminky zabavení dítěte. V souvislosti s chodítkem stále panuje představa o samostatném bezpečném, a tudíž průběžnou kontrolu nevyžadujícím, pohybu batolete v domácím prostředí. A tedy představa o vítaném pomocníku, který mamince umožní věnovat se, bez obav o bezpečí batolete, činnostem jiným, dalším.

Skutečností je, že i sebestabilnější, sebedokonalejší a výrobci za maximálně bezpečné označované dětské chodítko musí být dítětem používáno pod dohledem, nikoliv osamoceně. A to právě z důvodu všestranné bezpečnosti. Nebezpečí při nekontrolovaném používání chodítka spočívá nejen v potenciální možnosti jeho převrácení či nárazu do něčeho, co by mohlo způsobit dítěti úraz. To nelze pochopitelně vyloučit nikdy. Další nebezpečí představuje možnost uvolnění některých drobných částí, sloužících třeba právě jako detail pro upoutání dětské pozornosti, které mohou být dítětem následně polknuty.Názor ortopedů a pediatrů

Z pohledu ortopedů pak je většinou pouze krátkodobé umístění dítěte do chodítka relativně bezpečné pouze za předpokladu dodržení základních nezbytných pravidel. Ta se týkají především individuálních dispozic konkrétního dítěte pro pohyb v chodítku, a způsobu pohybu, který svými konstrukčními parametry konkrétní chodítko dovoluje a podporuje. Individuální posouzení konkrétního chodítka z hlediska zdravotní bezpečnosti a odpovídajících parametrů už je pak samozřejmě na odbornících. Některé maminky mají snahu používat chodítko už velmi brzy, předčasně. Už v době, kdy batoleti ještě potřebné fyzické dispozice nezbytné pro zdravé osvojení krůčků, chůze, chybějí. Někdy to bývá otázka prestiže, předmět maminčiny chlouby a hrdosti, jindy otázka neinformovanosti. Stává se totiž, že už i velmi malé dítě (ve věku 4 nebo 5 měsíců) tráví část času v chodítku. Odborníci vysvětlují, že v tomto raném věku je zátěž, které je dítě tímto způsobem vystaveno, naprosto nevhodná, nezdravá, a její negativní působení na pohybový aparát dítěte se obvykle projeví až následně, po delším čase. Nikoliv tedy bezprostředně po používání chodítka. Později tedy rodiče logicky následky, vzniklé zdravotní omezení dítěte, obvykle s používáním chodítka v raném dětství vůbec nespojují.

Pediatři a ortopedi svoje stanovisko k chodítkům obecně dokumentují četnými poznatky z praxe, kdy je souvislost nezdravého působení chodítka prokazatelná. Ve velké části případů se jedná o zmiňovanou nedůslednost při dodržování stanoveným bezpečnostních podmínek. Ovšem ne vždy lze tyto souvislosti následně doložit a prokázat zcela jednoznačně.Rozhodnout se musíte Vy, rodiče

Z uvedených důvodů tedy zájem rodičů o používání rozmanitých dětských lákadel v podobě chodítka trvá. Široká škála současné nabídky dovoluje výběr i těm nejnáročnějším. Záleží na rodičích, co všechno, kromě podpory pro první dětské krůčky, chtějí svému dítěti prostřednictvím celkového vybavení konkrétního chodítka nabídnout.

Rozhodnutí, jak se postavit k jistě lákavé nabídce přispívající nesporně k dětské radosti z volného pohybu i ze hry, je tedy samozřejmě na rodičích. Dají-li na zkušenostmi podložené rady a doporučení pediatrů a budou-li se jimi důsledně a zodpovědně řídit. Anebo zvolí některou z nabízených variant a budou se už záhy chlubit svým sice ještě pro takový pohyb nezralým, ale i přesto už chodícím, batoletem. Ať tak nebo tak, nezbývá než popřát i v tomto případě všem maminkám jednoznačně šťastnou volbu.

Jaké je shrnutí pravidel a podmínek pro relativně bezpečné používání chodítka?

  • Omezená, průběžně kontrolovaná, doba, kterou bude dítě trávit v chodítku.
  • Fyzické dispozice dítěte již uzpůsobené pro zátěž pohybového aparátu, ke které pohybem dítěte v chodítku dochází.
  • Optimální způsob bezpečného umístění dítěte v chodítku – daný konkrétní konstrukcí chodítka, jejími parametry
  • Optimální zátěž pohybového aparátu dítěte – daná konkrétní konstrukcí chodítka, jejími parametry.
  • Průběžná kontrola bezpečného upevnění malých součástí chodítka z toho důvodu, aby nehrozilo nebezpečí jejich spolknutí batoletem.
  • Prověření a průběžná kontrola stability chodítka z důvodu jeho zabezpečení před převržením.


Nespěchejte

Všechno chce jistě svůj čas. Tedy i první krůčky a kroky každého dítěte. Uspěchat je někdy může, ale jistě nemusí, způsobit následně i vážné zdravotní komplikace. A to takového charakteru, ke kterým by volbou jiného způsobu nebo tempa dětského vykročení do života třeba nemuselo nikdy dojít. Proto je dobré zvážit v této souvislosti obvyklá apelativní doporučení odborníků a ponechat dítěti dostatek prostoru k prvnímu rozběhnutí zcela na něm samotném. A z tohoto zorného úhlu pak zodpovědně zvážit i potřebu, výhody i omezení využívání dětského chodítka v rámci přirozených pohybových aktivit svého batolete.