Bronchiolitida

Bronchiolitida (BOA) je definována jako akutně probíhající a infekcí podmíněné zánětlivé onemocnění dolních úseků dýchacích cest, zejména bronchiolů. Charakteristickým projevem chorobného stavu je akutní dechová tíseň s rychlým rozvojem akutní globální respirační insuficience. K úspěšnému vyléčení vyžaduje specializovanou a intenzivní léčbu.

Kontrola dechu u dětí | Foto: Shutterstock

Nejčastěji se bronchiolitida vyskytuje u dětí. Charakteristickým znakem je dechová tíseň, během které má dítě problém nadechnout se.Riziková skupina pacientů

Jak již bylo zmíněno v úvodu článku, rizikovou skupinu pacientů tvoří novorozenci a děti mladších 2 let. Největší výskyt této nemoci byl zaznamenán u dětí mladších 6 měsíců života. Významným anamnestickým rizikem je tedy nedonošenost, recidivy respiračních infekcí, případně i vrozená srdeční vada. Častými pacienty bývají děti z rodin s horšími ekonomickými poměry. Zároveň jsou také rizikovou skupinou děti, jejichž rodiče jsou aktivními kuřáky.

Bronchiolitida, původce a přenos nemoci

A kdo je za bronchiolitidu zodpovědný? Především to jsou viry, které toto onemocnění způsobují. S nejvyšším procentem případů je takzvaný virus respirátory syncytial, jinak také zvaný RSV. Dále je to virus parainfluenzy, adenoviry a Mycoplazma pneumoniae. Dalšími původci nemoci mohou být také i bakterie. Například Haemophilus influenzae, Bordetella pertussis, případně Staphylooccus aureus.

Jakým způsobem se tato nemoc přenáší a na co by si měli rodiče s dětmi dát hlavně pozor? Bronchiolitida je vyvolána především otokem průdušinek, které se plní hlenem, a tak ztěžují dýchání. Virus se přenáší především kapénkovou infekcí, děti si ho tak velice snadno mohou přenést do očí nebo nosu.Léčba

Děti s akutní bronchiolitidou je samozřejmě nutné hospitalizovat. Jakým způsobem se pak postupuje při léčbě?

 • Dítě se v první řadě musí uklidnit
 • Dále se pak zajistí žilní přístup 125
 • Podání kyslíku – probíhá takzvaná inhalace
 • Ve vážných případech se podávají Kortikosteroidy
 • Pokud bude dítě špatně dýchat, mohou být podána tzv. Bronchodilatancia (rozšiřují dýchací cesty)
 • Bronchiální výplach a odsátí hlenů z dýchacích cest
 • Dostatečná hydratace, dítě musí mít pravidelný přísun tekutin
 • Umělá ventilace (pokud selžou všechny možnosti léčby)

Rizikové faktory

 • Věk (do 6 měsíců věku dítěte)
 • Vrozené vývojové vady srdce
 • Novorozenci s nízkou porodní hmotností
 • Nezralost novorozence
 • Poruchy v imunitním systému 1
 • Cystická fibróza 2
 • Poruchy nervového systému


Příznaky onemocnění

První příznaky akutní bronchiolitidy se dostavují během prvních dnů (1-7) a velice se podobají takzvanému zánětu horních cest dýchacích. Dítě trápí časté kýchání, plný nos a mírný kašel. Nicméně, projevy se velice rychle zhoršují. Dostavuje se dýchavičnost, dítě dýchá velice hlučně, během spánku lze slyšet sípání při výdechu. Dále se objevují první vysoké horečky. Mnohdy až nad 39,5 ° C.

Srdeční tep je zrychlený, byť je pitný režim velice důležitý, dítě odmítá pít tekutiny. V mnoha případech se dostavuje namodralé zabarvení kůže, takzvaná Cyanóza. Patrné zabarvení lze pozorovat zejména kolem rtů. Důvodem může být nedostatek kyslíku.

Léčbu, medikaci nebo diagnostiku, je nutné vždy konzultovat s lékařem nebo akreditovaným odborníkem!