Babybox

Má své nadšené zastánce i své nesmiřitelné odpůrce. A taky ty, kteří stojí někde uprostřed. Ti přejímají veskrze pozitivní naladění prvních, ale současně jsou ochotni i připustit některé z odmítavých argumentů protistrany. K těm prvním se přiklání velká část laické veřejnosti, skupinu druhou tvoří převážně odborníci z řad lékařů, pediatrů, neonatalogů. Z hlediska primárního významu představují babyboxy jistě pro dítě samotné maximálně bezpečné okamžité řešení. Řešení dostupné všem matkám, které se rozhodnou dítě odložit. A to z jakéhokoliv důvodu a v jakékoliv osobní životní situaci. Matka i dítě zůstávají při tom anonymní.

Miminko v ozdobné krabici | Foto: Shutterstock
Miminko v ozdobné krabici | Foto: Shutterstock

V uvedeném smyslu toho tedy o babyboxech už bylo řečeno i napsáno jistě dost a dost. K čemu výhradně slouží i jak vypadají, víme dnes už všichni.

Odpůrci babyboxů

V posledním čase přibývá ovšem výhrad vůči jejich dalšímu zřizování i popírání smysluplnosti existence těch už stávajících. Podpory ze strany především dětských lékařů, jak se zdá, ubývá. Jsou zmiňovány důvody, proč by měly být babyboxy zrušeny. Jako kdyby dosud zachráněné dětské životy samy o sobě nebyly postačujícím důvodem k jejich zachování.Nejčastější výhrady odpůrců babyboxů směřují k tvrzení o napomáhání ke ztrátě identity odloženého dítěte. S tím je spojováno také právo dítěte znát biologické rodiče. Zmiňována je také možnost zneužít nabízené anonymity v případě, že se prokáže týrání dítěte nebo zanedbání povinné péče. Dalším z diskutovaných argumentů je, že ne vždy lze komplexně posoudit zdravotní stav dítěte v souvislosti s případným možným dědičným onemocněním. A v neposlední řadě argument, který smysluplnost existence babyboxů, nahlíženo opět odjinud, rovněž výrazně zpochybňuje… Tímto argumentem je stávající počet novorozenců usmrcených matkami bezprostředně po porodu nebo v krátkém čase po něm. Uvádí se, že čísla jsou identická jako v době, kdy možnost anonymně odložit nechtěné dítě do babyboxu byla ještě jen hudbou vzdálené budoucnosti. Spekuluje se i o tom, nakolik lze skutečně považovat odložení dítěte do babyboxu za legální, a tudíž nenapomáhá-li babybox vlastně trestné činnosti.

Pohled odjinud

To vše je ale jistě diskutabilním obsahem pouze jedné z nabízených stran pomyslné mince. Tou druhou je ovšem nezbytnost nahlížet na problematiku babyboxů empatičtěji optikou těch, pro které jsou babyboxy určeny. A to tedy optikou samotných dětí i z pohledu žen, které měly nesporně své důvody dítě do babyboxu odložit. Z objektivního hlediska pak matky tímto činem v daný čas, za daných okolností a ryze subjektivních možností bezesporu zabezpečily dítěti optimální alternativní péči. Nezbytnou péči, kterou mu ony samy poskytnout nedokázaly nebo nechtěly.

Odložení dítěte do babyboxu jistě nelze primárně vnímat jako pozitivní a zodpovědný přístup byť k nechtěnému mateřství. Ovšem z pohledu naplnění těch nejzákladnějších životních potřeb dítěte v něm lze i spatřovat alespoň záblesk zodpovědného přístupu k dalšímu životu už narozeného dítěte. A se zcela pochopitelnými výhradami i připustit, že lze tento extrémní přístup (ať už jakkoliv znevýhodněné matky) považovat, ve výsledném efektu a za daných podmínek, za dítěti prospěšný.O důvodech lze jen spekulovat

O důvodech samotných, proč se tak stalo, proč se matka pro tento krok rozhodla, lze následně vždy pouze spekulovat. Spektrum možných důvodů je jistě velmi široké – od zdravotních (často psychických) problémů až po extrémně tíživé problémy sociální – a nebývá vždy právě snadné konkrétní obtížnou životní situaci řešit. V této souvislosti bývá velmi často zmiňována nedostatečná pozornost věnovaná příslušnými institucemi právě sociálně znevýhodněným těhotným ženám a matkám. S tím pak bývají nejčastěji i spojovány důvody, které přivedou ženu v případě bezradnosti až k babyboxu.

Cílem jsou prázdné babyboxy

V jednom se zastánci i odpůrci babyboxů vzácně shodují. Až budou všechny babyboxy zůstávat dlouhodobě prázdné, bude to veskrze dobré znamení. Pomine totiž zjevně potřeba matek zůstávat takto v anonymitě. V té době totiž už budou mít s největší pravděpodobností lepší podmínky pro to, aby jim bylo umožněno skutečně anonymně porodit i zabezpečit náhradní výchovu dítěte. Optimální výchovu těmi, pro které naplnění mateřství, rodičovství představuje samozřejmou a nepostradatelnou součást jejich života. Tím bude i dětem, které biologické matky opustí, umožněno vyrůstat v prostředí rodiny. A prožívat každodennost se vším, co k rodinnému životu obvykle a neoddělitelně patří. S velkou nadějí, že v něm bude dostatečný prostor především pro lásku a porozumění, pro radost i pro šťastný dětský smích.Babybox jako dostupná cesta

Není žádnou novinkou, že šťastný život dítěte mohou někdy zajistit lépe rodiče adoptivní než ti biologičtí. To je realita, kterou je potřeba dokázat přijmout. Podobně jako nezpochybnitelnou skutečnost, že v současnosti babyboxy představují nejsnazší a nejrychlejší cestu, která může vést k harmonickému, smysluplnému a plnohodnotnému rodinnému životu biologickou matkou opuštěného dítěte. A to je jistě poměrně zásadní důvod k zamyšlení. K všestranně uváženému a zodpovědnému rozhodnutí o přístupu k řešení dané problematiky dříve, než bude udělán další potřebný krok. Třeba i nezvyklý a odlišný od těch předešlých, ale určitě nanejvýš vstřícný. Krok směřovaný ke skutečným potřebám jakkoliv znevýhodněných nastávajících maminek i jejich sice už narozených, ale nechtěných, dětí.