Laktační liga – podpora kojení

O kojení, jeho významu a prospěšnosti už bylo napsáno i řečeno mnohé. Odborníci i laická veřejnost se shodují v tom, že svým komplexním významem představuje kojení nesporně po všech stránkách to nejhodnotnější, co může matka svému dítěti poskytnout. To je odvěkou zkušeností potvrzená a dodnes stále potvrzovaná skutečnost. O tom dnes zcela určitě  nikdo nepochybuje. Proto také snahou většiny maminek je, aby se jim podařilo jejich miminko kojit. Pokud možno dostatečně i optimálně dlouhou dobu. Maminky spatřují právě v kojení významný vklad pro další život dítěte. Vidí v kojení ten nejzdařilejší možný start, základ k optimálnímu zdraví a všestranně pozitivnímu dalšímu vývoji svého dítěte.

Přisátý kojenec | Foto: Shutterstock
Přisátý kojenec | Foto: Shutterstock

Kojení jako přirozený kontakt matky s dítětem

Kojení, pokud matka kojit může, je pro dítě jistě optimálním zdrojem výživy.  Je ale jistě důležité a žádoucí nejen z důvodů praktických, jako obvykle poměrně snadno dostupný zdroj přirozené výživy.  Kojení, jako proces, je také  ryze specifickým , a tudíž  ničím  zcela adekvátně nezastupitelným, kontaktem mezi matkou a dítětem. Je to zvláštní propojení dětského instinktu a mateřské přirozenosti, které může velmi významně ovlivnit  i příští vztahy mezi matkou a dítětem. Odborníci poukazují na přirozeně se   prohlubující  citovou  vazbu , ke které kojení nesporně přispívá.To ale samozřejmě vůbec neznamená, že citová vazba mezi  dítětem a matkou, která své  dítě z jakéhokoliv důvodu  nekojí ani nekojila, chybí. To je potřeba zdůraznit pro uklidnění těch maminek, kterým, z jakéhokoliv důvodu, kojit dopřáno nebylo.

Organismus ženy bývá nevyzpytatelný

Nastavení organismu ženy je natolik složité, že se v některých případech laktaci, přes veškerou snahu,  spustit nepodaří. Maminka z toho obvykle bývá smutná, protože si kojit přála a s nepředpokládanou komplikací se jen těžko smiřuje. Pak je potřeba  najít způsob, jak se nejlépe  se vzniklou situací vyrovnat. Zabránit tomu, aby si maminka tuto  skutečnost, za kterou nemůže,  vyčítala. Tím by škodila sobě i svému miminku. Je třeba tedy následně udělat vše pro zdravý vývoj dítěte tak, aby miminko správně prospívalo, bylo spokojené a šťastné.

Laktační liga

Bezprostřední pomoc všem ženám, které řeší jakýkoliv problém v souvislosti s kojením, nabízí neziskové sdružení pod názvem Laktační liga.

Toto sdružení soustřeďuje laktační poradce, odborníky, kteří jsou připraveni maminkám poradit se vším, s čím si ony nevědí před i po narození svého miminka rady. Poradci mohou pomoci  už nastávajícím maminkám připravit se na kojení i úspěšně zvládnout období, po které se ženy rozhodnou své dítě kojit.

V případě, že se mamince nepodaří laktaci spustit, hledají laktační poradci spolu s ní optimální řešení ve prospěch konkrétního miminka. Doporučuje se ovšem v úsilí vytrvat, neboť u některých   žen si spuštění laktace může vyžádat delší čas, než je obvyklé.

Laktační liga se současně také soustřeďuje na přijímání mateřského mléka od matek, které ho mají nadbytek nebo z nějakého důvodu nemohou poskytnout svému vlastnímu dítěti. Organizuje činnost takzvané Banky mateřského mléka. Sběr mateřského mléka i následná manipulace s ním probíhá za přísných, přesně stanovených a důsledně uplatňovaných hygienických opatření. Technologie zpracování takto získaného mateřského mléka je poměrně složitá a finančně nákladná.  Zpracované  mateřské mléko pak následně putuje tam, kde je maximálně žádoucí jeho využití. To znamená k vytipovaným dětem, kterým jejich matka své mateřské mléko nemůže dočasně nebo i dlouhodoběji poskytnout.  Vzhledem k tomu, že obvyklá poptávka bývá vyšší než možnosti nabídky, má samozřejmě výběr příjemce svá interní stanovená pravidla.V případě jakéhokoliv dotazu, nejasnosti či pochybnosti mají maminky možnost  vyhledat kontakt na laktačního poradce v nejbližším okolí svého bydliště. Mohou též vyhledat webové stránky Laktační ligy i využít možností telefonického kontaktu. Rozhodně není na místě dlouho vyčkávat, ani se ostýchat oslovit konkrétního laktačního poradce. S jeho pomocí může maminka mnohdy snáze, než vůbec doufá, konečně dovršit svoji doposud marnou snahu, a to úspěšným a často i dlouhodobým kojením svého děťátka.