Kdy na operaci s rozštěpem rtu

Narození miminka s rozštěpem rtu nesporně představuje pro nejednu maminku především menší nebo i větší psychickou zátěž. Je proto velmi důležité mít alespoň základní informace o této problematice. Pak je i snazší vyrovnat se s tímto dočasným dětským hendikepem.

Rozštěp rtů u dětí | Foto: Shutterstock
Rozštěp rtů u dětí | Foto: Shutterstock

Rozštěp rtu je jednou z více možných variant obličejové deformace. Z hlediska závažnosti a následného řešení je pak deformací nejlehčí. Mívá vždy svá specifika a objevuje se, dle zainteresovaných odborníků, v populaci častěji u chlapců než u děvčátek.Co a jak se stane?

Vývoj obličeje plodu v prenatálním období je velmi složitý. Z toho důvodu také může být provázen výskytem poměrně velkého množství vývojových vad.

Uvádí se, že vývojové odlišnosti vznikají mezi šestým a dvanáctým týdnem gravidity.

Rozštěpy obličeje zahrnují více variant vývojových abnormalit. Tyto abnormality se objevují v různém rozsahu i závažnosti. Vyznačují se tím, že u nich nedochází k přirozenému propojení bočních částí a střední části obličeje.

Konkrétně rozštěp rtu může vzniknout pouze na jedné straně obličeje (pak se jedná o rozštěp rtu levostranný nebo pravostranný) nebo může být oboustranný. Někdy tento rozštěp může zasahovat do čelisti.Prevence?

O tom, co vše může způsobit narození dítěte s některým z typů obličejového rozštěpu, se pouze spekuluje. Proto ani není známa dostatečná prevence.

V každém případě se ovšem doporučuje především optimální příjem kyseliny listové, a to nejlépe už alespoň tři měsíce před plánovaným těhotenstvím. Také vyvážená strava, dostatečný příjem vitamínů a minerálů by měl být pro nastávající maminku samozřejmostí, stejně jako dostatek pohybu i odpočinku.

Odborníci ovšem v uvedených souvislostech důrazně varují před vysokými dávkami vitamínu A.

Také kouření, alkohol, návykové látky (drogy), některé medikamenty, chemikálie, pesticidy, olovo, a dále vlivy genetické i biologické, jako například onemocnění zarděnkami, toxoplazmózou, virovými infekcemi, dále prodělání vysoké teploty, gynekologického onemocnění, úrazu – a v neposlední řadě i nadměrné působení stresu v období těhotenství, to vše a mnohé další, dle předpokladů odborníků, různě zkombinované za určitých, blíže ovšem jen těžko specifikovatelných, souvislostí může nakonec vést k vzniku obličejové vývojové vady dítěte.

V konkrétních případech se dá ovšem o většině z předpokládaných příčin vzniku rozštěpu rtu vždy, nebo téměř vždy, pouze spekulovat.Jedním z prokazatelných faktorů je možný vliv dědičnosti. To znamená, že se může dítě s rozštěpem rtu narodit těm rodičům, z nichž byl alespoň jeden touto vývojovou vadou postižen. Předpokládá se, že podobná situace může nastat také v případě, že se rozštěp rtu v rodině objevil i dříve, ale rodiče dítěte jím postiženi nebyli.

Rozštěp rtu se následně už ale nemusí nutně objevit u všech jejich potomků.

Rozštěp rtu je potřeba řešit operací

Názory odborníků se rozcházejí v preferování nejvhodnější doby, k tomuto zákroku využívané.

Jedni zastávají názor, že optimálním řešením, z více důvodů, je zákrok okamžitý, v době novorozenecké, co nejdříve po narození dítěte. Odborníci tento svůj postoj zdůvodňují tím, že se u novorozenců nevytvářejí pooperační jizvy a jejich kůže tak nenese žádné stopy po chirurgickém zákroku.

Druhý názor vychází z novorozenecké nezralosti dítěte. Z uvedeného důvodu pak preferuje jako nevhodnější čas k provedení zákroku až období kojenecké, a to věk přibližně tři měsíce.

V obou uvedených případech se ovšem přihlíží, jako v optimálním případě ostatně vždy, především k celkovému zdravotnímu stavu miminka. Samotná obličejová deformace je pak samozřejmě posuzována individuálně, vždy případ od případu.Jak probíhá operace rozštěpu rtu?

  • Zákrok je proveden v celkové anestezii.
  • Veškeré tkáně se přirozeně postupně propojí, a to sliznice, sval i kůže.
  • Operace miminka trvá v průměru dvě hodiny.

Starost se stane minulostí…

Pro uklidnění všech maminek, které jsou postaveny do situace rozštěp rtu u svého dítěte řešit:

Čas a průběžná konzultace s odborníky pomůže překonat počáteční rozporuplné pocity, které narození miminka s rozštěpem rtu mohou provázet, a mnohdy také provázejí. Někdy se doporučuje konzultace s psychologem. To proto, že rodiče, a matka především, mívají sklon k sebeobviňování v souvislosti s tímto hendikepem svého dítěte. A také k počátečním neopodstatněným obavám, souvisejícím s pozdějším zařazením dítěte do dětského kolektivu.Je velice důležité vědět, že lékařský zákrok a následná lékařská péče na tento zákrok navazující v dnešní době dokáží zmiňovaný hendikep úspěšně odstranit. A za čas už jen nejbližší rodina bude mít někde hluboko v paměti uloženou vzpomínku na starost, která narození jejich dítěte provázela. S odstupem času se bude obvykle jevit snáze zvládnutelná, než se zdálo na samém jejím počátku.