Kdy na operaci s rozštěpem rtu

Narození miminka s rozštěpem rtu nesporně představuje pro nejednu maminku především menší nebo i větší psychickou zátěž. Je proto velmi důležité mít alespoň základní informace o této problematice. Pak je i snazší vyrovnat se s tímto dočasným dětským hendikepem.

Rozštěp rtů u dětí | Foto: Shutterstock
Rozštěp rtů u dětí | Foto: Shutterstock

Rozštěp rtu je jednou z více možných variant obličejové deformace. Z hlediska závažnosti a následného řešení je pak deformací nejlehčí. Mívá vždy svá specifika a objevuje se, dle zainteresovaných odborníků, v populaci častěji u chlapců než u děvčátek.Co a jak se stane?

Vývoj obličeje plodu v prenatálním období je velmi složitý. Z toho důvodu také může být provázen výskytem poměrně velkého množství vývojových vad.

Uvádí se, že vývojové odlišnosti vznikají mezi šestým a dvanáctým týdnem gravidity.

Rozštěpy obličeje zahrnují více variant vývojových abnormalit. Tyto abnormality se objevují v různém rozsahu i závažnosti. Vyznačují se tím, že u nich nedochází k přirozenému propojení bočních částí a střední části obličeje.

Konkrétně rozštěp rtu může vzniknout pouze na jedné straně obličeje (pak se jedná o rozštěp rtu levostranný nebo pravostranný) nebo může být oboustranný. Někdy tento rozštěp může zasahovat do čelisti.Prevence?

O tom, co vše může způsobit narození dítěte s některým z typů obličejového rozštěpu, se pouze spekuluje. Proto ani není známa dostatečná prevence.

V každém případě se ovšem doporučuje především optimální příjem kyseliny listové, a to nejlépe už alespoň tři měsíce před plánovaným těhotenstvím. Také vyvážená strava, dostatečný příjem vitamínů a minerálů by měl být pro nastávající maminku samozřejmostí, stejně jako dostatek pohybu i odpočinku.

Odborníci ovšem v uvedených souvislostech důrazně varují před vysokými dávkami vitamínu A.

Také kouření, alkohol, návykové látky (drogy), některé medikamenty, chemikálie, pesticidy, olovo, a dále vlivy genetické i biologické, jako například onemocnění zarděnkami, toxoplazmózou, virovými infekcemi, dále prodělání vysoké teploty, gynekologického onemocnění, úrazu – a v neposlední řadě i nadměrné působení stresu v období těhotenství, to vše a mnohé další, dle předpokladů odborníků, různě zkombinované za určitých, blíže ovšem jen těžko specifikovatelných, souvislostí může nakonec vést k vzniku obličejové vývojové vady dítěte.

V konkrétních případech se dá ovšem o většině z předpokládaných příčin vzniku rozštěpu rtu vždy, nebo téměř vždy, pouze spekulovat.Jedním z prokazatelných faktorů je možný vliv dědičnosti. To znamená, že se může dítě s rozštěpem rtu narodit těm rodičům, z nichž byl alespoň jeden touto vývojovou vadou postižen. Předpokládá se, že podobná situace může nastat také v případě, že se rozštěp rtu v rodině objevil i dříve, ale rodiče dítěte jím postiženi nebyli.

Rozštěp rtu se následně už ale nemusí nutně objevit u všech jejich potomků.

Rozštěp rtu je potřeba řešit operací

Názory odborníků se rozcházejí v preferování nejvhodnější doby, k tomuto zákroku využívané.

Jedni zastávají názor, že optimálním řešením, z více důvodů, je zákrok okamžitý, v době novorozenecké, co nejdříve po narození dítěte. Odborníci tento svůj postoj zdůvodňují tím, že se u novorozenců nevytvářejí pooperační jizvy a jejich kůže tak nenese žádné stopy po chirurgickém zákroku.

Druhý názor vychází z novorozenecké nezralosti dítěte. Z uvedeného důvodu pak preferuje jako nevhodnější čas k provedení zákroku až období kojenecké, a to věk přibližně tři měsíce.

V obou uvedených případech se ovšem přihlíží, jako v optimálním případě ostatně vždy, především k celkovému zdravotnímu stavu miminka. Samotná obličejová deformace je pak samozřejmě posuzována individuálně, vždy případ od případu.Jak probíhá operace rozštěpu rtu?

  • Zákrok je proveden v celkové anestezii.
  • Veškeré tkáně se přirozeně postupně propojí, a to sliznice, sval i kůže.
  • Operace miminka trvá v průměru dvě hodiny.

Starost se stane minulostí…

Pro uklidnění všech maminek, které jsou postaveny do situace rozštěp rtu u svého dítěte řešit:

Čas a průběžná konzultace s odborníky pomůže překonat počáteční rozporuplné pocity, které narození miminka s rozštěpem rtu mohou provázet, a mnohdy také provázejí. Někdy se doporučuje konzultace s psychologem. To proto, že rodiče, a matka především, mívají sklon k sebeobviňování v souvislosti s tímto hendikepem svého dítěte. A také k počátečním neopodstatněným obavám, souvisejícím s pozdějším zařazením dítěte do dětského kolektivu.Je velice důležité vědět, že lékařský zákrok a následná lékařská péče na tento zákrok navazující v dnešní době dokáží zmiňovaný hendikep úspěšně odstranit. A za čas už jen nejbližší rodina bude mít někde hluboko v paměti uloženou vzpomínku na starost, která narození jejich dítěte provázela. S odstupem času se bude obvykle jevit snáze zvládnutelná, než se zdálo na samém jejím počátku.

Jak se Vám líbil článek?
Prosím čekejte ...
Voting is currently disabled, data maintenance in progress.