Jak na pupeční kýlu

Miminko se konečně narodilo a největší starostí každé maminky je, má-li všechno, co mít má. Jestli je zdravé a nemá-li žádné zdravotní omezení. Avšak velmi často se u novorozených dětí objevuje pupeční kýla.

Novorozenecká prohlídka | Foto: Shutterstock
Novorozenecká prohlídka | Foto: Shutterstock

Co je to kýla?

Kýla obecně může vzniknout kdekoliv v oblasti břicha, a to proniknutím některého z vnitřních břišních orgánů, často střeva, v místě oslabení břišní stěny směrem do podkoží. Kýlou bývá označováno vyklenutí, bulka, různé velikosti, která je pod kůží hmatatelná (anebo i viditelná). Někdy je nebolestivá, někdy bolí. Zpočátku bývá malá, snadno opět stlačitelná, časem se může zvětšovat.Kýla pupeční vznikne, pronikne-li nitrobřišní orgán břišní stěnou v blízkosti pupku. Pupek je jednou z oslabených částí břišní stěny. Pupeční kýla se může vyskytnout v každém věku, ovšem uvádí se, že častá je zejména u malých dětí a zvláště pak u novorozenců (téměř v 20% případů).

Kýly bývají spíše bezpříznakové, vyklenutí se zvětšuje především při pláči, kašli nebo vyprazdňování.

Charakter pupeční kýly u novorozenců

Obvykle se uvádí, že pupeční kýla u novorozenců a kojenců nebývá nikterak problematická. Zpravidla se jen sleduje její stav a s případným řešením se obvykle vyčkává. To proto, že se ve velké části případů postupem času tento zdravotní hendikep samovolně upraví a není potřeba řešit ho operací. Tím, jak dítě roste a sílí, dochází ke zpevnění svalstva, k uzavření štěrbiny, která po porodu, v období novorozeneckém a mladším kojeneckém přetrvávala. Stěna břišní zesílí často poté, co se dítě dokáže posadit a začne chodit.

Fyzioterapie

Doporučováno bývá v této souvislosti mnohými odborníky pravidelné speciální cvičení, kterým k žádoucímu zpevnění svalů prokazatelně velmi často postupně dochází. Obvykle se uvádí, že doba, po kterou je potřeba s miminkem cvičit, bývá o to kratší, o co dříve se s cvičením začne. Také výsledek cvičení bývá při včasném zahájení lepší.

Dítě se tedy může dostat v případě potřeby do péče fyzioterapeuta, který důsledně sleduje stav a funkčnost břišní stěny, kvalitu a pevnost přímých břišních svalů. Průběžně kontroluje, jestli cvičením dochází k postupnému stahování vazivového kruhu pod pupeční jizvou, nebo zda se naopak kýla stává viditelnější. Někdy fyzioterapeut doporučí používat hypoalergenní pružnou náplast (kineziotaping), která se lepí speciálně ve směru tahu přímých břišních svalů. Mamince se také dostane rad, které polohy je vhodné pro miminko volit a kterých je lepší se vyvarovat, jak dítě chovat, jak nejlépe s ním při celkové péči zacházet, jak si s ním hrát, jak a které dovednosti mu pomáhat rozvíjet.Je potřeba řídit se doporučením pediatra

O individuálním postupu, optimálním pro konkrétní dítě, ovšem vždy rozhoduje výhradně pediatr a jeho pokyny je potřeba nadále se řídit. Pokud je tedy kýla jen drobná, obvykle se ponechává zcela volně a lékař nikterak nezasahuje. Dítěti by neměla uškodit dle odborníků ani poloha na bříšku. Specialisté na problematiku pupeční kýly už většinou nedoporučují dříve běžně aplikované přelepování pupíku, neboť to neshledávají efektivním. Spíše se v případě nezbytnosti přiklánějí k fixaci speciálními kýlními pásy. To ovšem pouze tehdy, je-li kýla skutečně rozsahem větší. Touto účinnější metodou se žádoucím způsobem zpevňuje břišní stěna miminka pomocí speciálních bavlněných pruhů, které jsou dítěti jednoduše a pohodlně upevňovány suchým zipem. Je předpoklad, že se branka působením zmíněného fixačního opatření samovolně uzavře. V tomto případě se ovšem poloha na bříšku nedoporučuje.

Konečné řešení ukáže vždycky až čas

V celkovém přístupu ke kýle novorozenců i mladších kojenců se odborníci jednoznačně shodují v názoru vyčkat s konečným rozhodnutím až do věku dítěte přibližně šestnácti měsíců. Poté posoudit, jak nejlépe řešit. To, co totiž může být velmi problematické později, to jest takzvané uskřinutí kýly, u novorozenců ani mladších kojenců prakticky nehrozí. Uvádějí se jen velmi ojedinělé, vzácné a obvykle snadno rozpoznatelné případy. Kýla zarudne, viditelně se zvětší a působí dítěti značnou bolest. Někdy ovšem může dítě plakat, aniž by byla příčina zjevná. Pokud takový pláč trvá delší dobu, je nutností vyžádat si posouzení pediatra.

Co to je uskřinutí kýly?

Pro úplnost předchozí informace je potřeba termín uskřinutí přiblížit. Uskřinutí představuje závažný zdravotní problém, který se projeví úpornými bolestmi a často také zvracením. Současně dochází k zastavení odchodu stolice a plynů z těla. Popsaná situace vzniká poté, kdy se v kýlním vaku zaškrtí kýlní obsah, nejčastěji střevo. Dochází tak postupně k omezení prokrvování tkáně a následně pak může vést i k jejímu odumření a k vzniku infekce. Uskřinutá kýla vždy vyžaduje co nejrychlejší lékařský zákrok.

Příčiny vzniku pupeční kýly u novorozence

Důvodem častého výskytu pupeční kýly právě u novorozených dětí je pozůstatek více nebo méně otevřeného vazivového kruhu pod pupeční jizvou. Tato situace nastává po zahojení pupku poté, co došlo k samovolnému odpadnutí pahýlu pupeční šňůry. Při zvýšení nitrobřišního tlaku (při pláči, kašli plynatosti střev, vyprazdňování, zvedání nožiček) se tento vazivový kruh rozšiřuje v souvislosti s tím, jak na něj tlačí střevní kličky. Tímto způsobem dojde k typickému vyklenutí kůže pupeční jizvy. Větší předpoklad pro vznik pupeční kýly bývá u dětí narozených předčasně, u dětí drobnějších až podvyživených, které mají jen slabou podkožní tukovou vrstvu, nebo dětí celkově vážně tělesně postižených.Z uvedeného jednoznačně vyplývá, že i přes poměrně hojně evidovaný výskyt pupeční kýly v novorozeneckém období je jen minimálně nutná následná operace v pozdějším věku. A to je dobrá zpráva pro všechny maminky, které si dělají z pochopitelných důvodů s nepřehlédnutelným vyklenutím pupíčku svého novorozeného plačícího děťátka starosti.